Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Konstytucja 3 Maja

Start

Otwórz kopertę, klikając na lak

Przed Tobą znajdują się zdania wyjęte z oryginalnego zapisu Konstytucji 3 Maja z 1791 roku.Jak widzisz część słów została zamazana. Pomóż je Nam odzyskać!

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław Augustz Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, [... ]Religią narodową panujacą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; [... ]Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencja Króla. [... ]

Klikaj na czarne kleksy, aby odkryć poszczególne słowa. Po rozwiązaniu każdego zadania otrzymasz cyfrę, potrzebną do otwarcia sejfu z rozwiązaniem. Zapamiętaj lub zapisz wszystkie cyfry. Powodzenia !!!

Zaświeć lampion, poszukaj pierwszej cyfry Do sejfu i kliknij w nią

3

&

*

@

#

%

$

Świetnie wykonane zadanie !!!

Pierwsza cyfra kodu to 3

Konstytucja 3 Maja przestała obowiązywać:

23 XI 1793 roku

3 V 1791 roku

24 VII 1793 roku

Konstytucja 3 Maja przestała obowiązywać:

\

/

23 XI 1793 roku

3 V 1791 roku

24 VII 1793 roku

Konstytucja 3 Maja przestała obowiązywać:

X

23 XI 1793 roku

3 V 1791 roku

24 VII 1793 roku

Konstytucja 3 maja wprowadzała w Polsce monarchię dziedziczną, w której władzę miała sprawować dynastia:

Habsburgów

Romanowów

Wettynów

Konstytucja 3 maja wprowadzała w Polsce monarchię dziedziczną, w której władzę miała sprawować dynastia:

\

/

Habsburgów

Wettynów

Romanowów

Konstytucja 3 maja wprowadzała w Polsce monarchię dziedziczną, w której władzę miała sprawować dynastia:

X

Habsburgów

Wettynów

Romanowów

W momencie uchwalania Konstytucji 3 Maja Polskę nazywano:

Księstwem Warszawskim

Rzeczpospolitą Obojga Narodów

Rzeczpospolitą Dwojga Narodów

W momencie uchwalania Konstytucji 3 Maja Polskę nazywano:

\

/

Księstwem Warszawskim

Rzeczpospolitą Obojga Narodów

Rzeczpospolitą Dwojga Narodów

W momencie uchwalania Konstytucji 3 Maja Polskę nazywano:

X

Księstwem Warszawskim

Rzeczpospolitą Obojga Narodów

Rzeczpospolitą Dwojga Narodów

Świetnie wykonane zadanie !!!

druga cyfra kodu to 5

Hugo kołłątaj jeden z twórców Konstytucji 3 maja:

\

Hugo kołłątaj jeden z twórców Konstytucji 3 maja:

/

X

Hugo kołłątaj jeden z twórców Konstytucji 3 maja:

Świetnie wykonane zadanie !!!

trzecia cyfra kodu to 1

Konstytucja 3 Maja 1791 wprowadziła:

podział Państwa polskiego na województwa

trójpodział władzy

Obowiązek nadania ziemi chłopom

Konstytucja 3 maja 1791 wprowadziła:

\

/

podział Państwa polskiego na województwa

trójpodział władzy

Obowiązek nadania ziemi chłopom

Konstytucja 3 maja 1791 wprowadziła:

X

podział Państwa polskiego na województwa

trójpodział władzy

Obowiązek nadania ziemi chłopom

Na obrazie Jana Matejki uchwaloną Konstytucję w ręku trzyma:

Stanisław Małachowski

Stanisław August Poniatowski

PiotrSkarga

Na obrazie Jana Matejki uchwaloną Konstytucję w ręku trzyma:

\

/

Stanisław Małachowski

Stanisław August Poniatowski

PiotrSkarga

Na obrazie Jana Matejki uchwaloną Konstytucję w ręku trzyma:

X

Stanisław Małachowski

Stanisław August Poniatowski

PiotrSkarga

Na obrazie Jana Matejki uchwaloną Konstytucję w ręku trzyma:

X

Stanisław Małachowski

Stanisław August Poniatowski

PiotrSkarga

Konstytucja 3 maja nie uwzględniała:

kontynuacjiwolnejelekcji

zniesienia liberum veto

kadencyjnościsejmu co dwa lata

Konstytucji 3 maja nie uwzględniała:

\

/

kontynuacjiwolnejelekcji

zniesienia liberum veto

kadencyjnościsejmu co dwa lata

Konstytucji 3 maja nie uwzględniała:

X

kontynuacjiwolnejelekcji

zniesienia liberum veto

kadencyjnościsejmu co dwa lata

Świetnie wykonane zadanie !!!

W bonusie otrzymujesz dwie cyfry:7 i 9

wskaż rysunek przedstawiający osiemnastowieczny ubiór:

\

wskaż rysunek przedstawiający osiemnastowieczny ubiór:

/

X

wskaż rysunek przedstawiający osiemnastowieczny ubiór:

X

wskaż rysunek przedstawiający osiemnastowieczny ubiór:

Świetnie wykonane zadanie !!!

ostatnia cyfra kodu to 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wprowadź sześciocyfrowy kod

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Brawo !!! Dzięki Tobie odzyskaliśmy brakujące fragmenty tekstu !!!

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław Augustz Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, [... ]Religią narodową panujacą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; [... ]Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencja Króla. [... ]

Pomoc dydaktyczna: Profesor Tomasz TatarProjekt, opracowanie i wykonanie gry: Wiktoria WłodarskaSzkice: Gabriela StachowiakPomoc w opracowaniu pytań: Krzysztof Bujniak, Jonasz Kądziołka