Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

Zaustavi pirate u kršenju autorskih prava!

START

Noć knjige jest kulturna manifestacija koja se održava još od 2012. godine svakog 23. travnja. Sasvim prikladno 22. travnja se obilježavaDan hrvatske knjige, a 23. travnja Svjetski dan knjige i autorskih prava. U Noći knjige knjižnice, škole, muzeji, kazališta, nakladničke kuće i druge kulturno-obrazovne ustanove organiziraju raznolike aktivnosti i programe kako bi podigli svijest o važnosti čitanja i knjige kao kulturnog i civilizacijskog dosega. K tome, Republika Hrvatska je 2021. godinu proglasila godinom čitanja pod geslom ''Čitajmo da ne ostanemo bez riječi''.Kako bismo prikladno obilježili Svjetski dan knjige i autorskih prava te na taj način sudjelovali u Noći knjige pred vama je izazov koji će vas educirati o autorskim pravima, intelektualnom vlasništvu i citiranju te objasniti na koji način možete spriječiti kršenje istih ili bolje rečeno na koji način VI možete biti čuvari intelektualnog poštenja.

8. b.

Za znatiželjne

KRAJ

ZAŠTO CITIRATI?- pomažemo čitateljima da lakše pronađu dodatne pouzdane informacije o temi- povećavamo stručnost i kredibilitet našeg uratka- omogućavamo laku provjeru točnosti i pouzdanosti sadržaja uratka- izbjegavamo plagiranje i pripisujemo zasluge autoru koji ih zaslužuje

Jelena Ivanišević, dipl.knjiž.

Citiranje izvora• postoje mnogi načini/stilovi citiranja, npr. harvardski, čikaški, vankuverski, oksfordski...• na internetu ili u knjižnici možete naći pravila i upute za citiranje za svaki pojedini stil• mi ćemo za potrebe ovog sata koristiti stil citiranja Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (vidi Upute)VRSTE CITATA- IZRAVAN citat - doslovno preuzimanje, prepisivanje iz literature, pri čemu citat moramo staviti u navodne znakove.- NEIZRAVAN citat - parafraziranje, prepričavanje, sažimanje, kompiliranje, pri čemu nam ne trebaju navodni znakovi jer nismo doslovno prepisali, već smo preoblikovali tekst (prepričali vlastitim riječima).- CITIRANJE U TEKSTU - može biti izravno ili neizravno i odnosi se na umetanje bilješke ili fusnote unutar teksta- POPIS LITERATURE - navođenje svih korištenih izvora na kraju rada abecednim redomOvdje vidi primjere citiranja u tekstu i na kraju rada!

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO•označava posebna, specifična prava koja imaju autori, izumitelji i ostali nositelji intelektualnog vlasništva•NIJE neko konkretno materijalno vlasništvo nad nekim predmetom, već PRAVO koje se priznaje nositelju intelektualnog vlasništva•za korištenje svog intelektualnog vlasništva autor dobiva naknadu reguliranu Zakonom o autorskog pravu•oblici intelektualnog vlasništva su: autorsko pravo, autorskom pravu srodna prava, patenti, robni znakovi, poslovna tajna etc.AUTORSKO PRAVO•je zakonska zaštita bilo koje intelektualne tvorevine iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja•štiti nositelja prava i njegovo djelo od:▫neovlaštenog kopiranja i distribuiranja▫javnog izvođenja, prerađivanja...

CITIRANJE- Svaki put kad u našem radu (referat, prezentacija, poster, istraživački rad) navodimo ili prepričavamo dio teksta moramo navestiIZVOR podataka (izvor može biti knjiga, časopis, slika, film, glazba, intervju, mrežna stranica/internet...).- Ako ne navedemo izvor iz kojeg smo preuzeli određeni tekst, crtež, video-zapis i slično, KRADEMO tuđe intelektualno vlasništvo.- Npr. napisao/la si esej iz kemije na temu klimatskih promjena za ocjenu. Prijatelj/ica iz razreda te zamolio/la da pogleda tvoj esej. Bez tvog znanja prijatelj/ica prepisuje dio tvog teksta. Učitelj to ne zamjećuje i oboje dobivate peticu i pohvale. Kasnije uočiš da je od riječi do riječi tvoj dio teksta prepisan i da je prijatelj/ica dobio/la odličnu ocjenu na račun tvog rada. Kako bi se tada osjećao/la? Bi li se osjećao/la kao da je netko ukrao tvoje djelo? Bi li se osjećao/la drugačije da je primjerice prijatelj/ica u svom eseju spomenula tebe, odnosno da ga/ju je tvoj tekst inspirirao?- U slučaju da te prijatelj/ica naveo/la kao izvor radilo bi se o citiranju.- U suprotnom slučaju radilo bi se o PLAGIJATU.

Copyright, slovo C u krugu, je simbol zaštićenog djela. Pored tog simbola uvijek se nalaze podatci o autoru, odnosno nositelju prava. To znači da se djelo ne smije javno distribuirati, prodavati, kopirati, izvoditi bez dozvole autora.Djela koja su digitalna, odnosno u elektroničkom obliku najčešće sadrže u sebi ''vodeni žig''(watermark).Primjer 1 Primjer 2

Zakon o autorskom pravu štiti:- književna djela- likovna djela- fotografije- crteže- filmove- glazbu- koreografiju (ples)- skulpture

Zakon o autorskom pravuNEštiti:-ideje- činjeniceBilo bi suludo kada bismo za činjenicu da se koale hrane eukaliptusom morali pitati za dozvolu istraživača koji je to prvi put zapisao prije nego tu činjenicu javno izreknemo, ili napišemo, ili prenesemo.

Zakon o autorskom pravu štiti neko djelo 70 godina od smrti autora/kreatora. Nakon isteka tog roka djela postaju javno dostupna, odnosno prelaze u JAVNU DOMENU. To znači da su ta djela javno dobro i da se njima može raspolagati po želji potpuno besplatno.Može se desiti i da se autor ili nositelj prava odreknu autorskih prava i stave djelo na javno raspolaganje. Osim toga, razvojem interneta i informacijsko-komunikacijskih tehnologija sve više se stavlja naglasak na otvorenim informacijama i sadržajima, pa tako neki autori besplatno daju na korištenje svoja djela na internetu. Ovo se ne odnosi samo na besplatne knjige koje možete čitati on-line, već primjerice i na softvere i operacijske sustave - Windows morate kupiti, a Linux je besplatan i u slobodnom pristupu.

Plagijat (lat. plagere – oteti) označava čin prisvajanja ili kopiranja tuđeg rada u svoj vlastiti bez navođenja izvornog autorstva ili izvornika; nezakonito i neetično prepisivanje tuđeg djela, koje se prikazuje kao vlastito.

UPUTE ZA CITIRANJE KNJIGE I ČLANKA (prema kojima ćete riješiti zadatak na 4. koraku)ČLANAK u časopisu: Prezime, Ime autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa oznaka godišta, broj (godina), početna - završna stranica.Primjer:Aparac-Jelušić, Tatjana. Knjižnična znanost u posljednjem desetljeću dvadesetog stoljeća. // Vjesnikbibliotekara Hrvatske 40, 1/2 (1997), 139-152.KNJIGA: Prezime, Ime autora. Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju ako postoji. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja.Primjer:Manguel, Alberto. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2001.NAPOMENA: Pazite na točke, zareze, dvotočke, kose crte, zagrade itd. Citirate točno onako kako stoji u ''formuli'' samo što ubacujete podatke koji su zadani!

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVOKlik na poveznice:Kratki edukativni filmovi za učenike viših razredaEdukativne brošure i letciKahoot kviz o autorskim pravima (možete ući kao gost i igrati ''jedan na jedan'' ili tim protiv tima)