Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Si estudies 1r curs del Grau enEnginyeriaelectrònica industrial i automàtica...

...pots consultar la majoria de llibres de la guia docent en format electrònic...

... fent la cerca per títol o autor a

Mètodes matemàtics I

Mètodes matemàtics I

Mètodes matemàtics I

Mètodes matemàtics I i II

Mètodes matemàtics II

Mètodes matemàtics II

Mètodes matemàtics II

Mètodes matemàtics II

Física I i II

Física I i II

Física I i II

Física I i II

Fonaments d'informàtica

Fonaments d'informàtica

Economia i gestió d'empresa

Ciència i tecnologia dels materials

Ciència i tecnologia dels materials

Química

Química

Tecnologies ambientals i sostenibilitat

Tecnologies ambientals i sostenibilitat

biblioteca.campus.terrassa@upc.edu937398062