Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LA CONTAMINACIÓ, EL RECICLATGE I EL MEDI AMBIENT

5èA

CEIP ES PUIG DE LLOSETA

Curs 2020/2021

QUÈ SABEM?

QUÈ VOLEM SABER?

ACTIVITATS

QUÈ SABEM?

- LA CONTAMINACIÓ ÉS PERJUDICIAL PER A LA SALUT.- A LES PLATGES HI DEIXEN MOLTS DE RESIDUS.- LA CONTAMINACIÓ PERJUDICA ALS ESSERS VIUS.- ELS PLÀSTICS QUE ES TIREN A LA MAR HAN ARRIBAT A FORMAR FINS I TOT ILLES DE RESIDUS.- LA CONTAMINACIÓ POT PROVOCAR INCENDIS FORESTALS.- CADA POBLE TÉ EL SEU SISTEMA DE RECICLATGE I S'ENCARREGA DE NETEJAR-LO.

COM ÉS L'ILLA DE PLÀSTIC? A ON ESTÀ? COM I QUAN ES VA CREAR? HI HA ALGUNA SOL·LUCIÓ?

A MALLORCA. QUIN POBLE CREA MÉS RESIDUS?

ES PODRIEN FER OBJECTES D'US DOMÈSTIC QUE NO CONTAMININ? AMB QUINS TIPUS DE MATERIALS S'HAURIEN DE FER?

QUAN ES VA OBRIR EL FORAT A LA CAPA D'OZÓ? SEGUEIX IGUAL EL RITME DE CREIXEMENT DEL FORAT ACTUALMENT? S'ARRIBARÀ A TANCAR EN ALGUN MOMENT?

QUANTS DE KG DE RESIDUS ES PRODUEIXEN APROXIMADAMENT A LLOSETA EN UNA SETMANA? HI HAURIA ALGUNA MANERA DE REDUIR AQUESTS RESIDUS?

QUINS TIPUS D'OBJECTES ES PODRIEN FER PER REUTILITZAR ELS RESIDUS?

PERQUÈ ES SEGUEIXEN FABRICANT OBJECTES AMB MATERIALS QUE ES SAP QUE CONTAMINEN?

QUIN TRANSPORT ÉS MÉS RECOMANABLE A FAVOR DEL MEDI AMBIENT?

QUINS RESIDUS VAN A CADA CONTENIDOR.

QUÈ VOLEM SABER?

MESURES PER EVITAR L'EXCÈS D'ENVASOS

  • Concienciar a la gent de la necessitat de no utilitzar tant de plàstic.
  • Reutilitzar els envasos
  • Intentar no comprar productes envasats en plàstics o derivats.
  • No comprar bosses de plàstic, utilitzar-ne de tela o altres materials que siguin respectuosos amb el medi ambient
  • Per reciclar els envasos utilitzar un poal envers de bosses de fems.
  • Comprar més productes envasats en vidre, cartró...

SORTIDA PER LLOSETA

En aquesta sortida ens vàrem adonar de que la gent deixa molts de residus a qualsevol lloc del poble.

THE PROBLEM OF PLASTIC IN THE OCEAN