Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Escola Proa

english

OBJECTIU

///

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

===

///

///

///

FUTUR

EXÀMENS

METODOLOGIA

RECURSOS PER A CASA

ENGLISH

Objectiu

Implementar la naturalització de l'anglès en el dia a dia de l'alumnat per tal que el faci competent en aquesta llengua, fent èmfasi en la comunicació oral.


Metodologia

+ info

ENGLISH

1. Class plan

2. Routines
3. Dynamic
4. Specific
5. authentic

Compartir el que farem a classe

recuperar allò fet prèviament

plantejar canvis d'activitat de forma contínua

estructuraR les habilitats segons el cicle educatiu

treballar conjuntament amb professorat nadiu

Recursos per a casa

ENGLISH

Infantil

Primària

Secundària

+ info

Recursos de la mediateca

ENGLISH

Actualment s'està creant un racó a la mediateca de l'escola per tal de posar a l'abast de les famílies i alumnat lectures en llengua anglesa.

Exàmens

El nostre objectiu és potenciar la competència comunicativa del nostre alumnat i per això no realitzem exàmens oficials.


Tot i això, el departament pot aconsellar l'alumnat i famílies que presentin interès en obtenir un títol oficial que s'adeqüi a cada situació.

Si vols conèixer quin nivell tens, pots utilitzar el lloc web de Cambridge.

ENGLISH

Metodologia i organització

ENGLISH

Speak.+ List.

Grammar

Primària: Cicle Mitjà

ESO: 1r Cicle

Primària: Cicle Superior

Infantil

Primària: Cicle Inicial

ESO: 2n Cicle

Batxillerat

Writing

Writing

Reading

Futur

ENGLISH

Primària


secundària

assolir un nivell competencial equivalent a un a2*

ASSOLIR UN NIVELL COMPETENCIAL EQUIVALENT A UN B2*

*No es pot assegurar que tot l'alumnat podrà adquirir aquest nivell competencial en aquesta etapa.