Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Krótka argumentacyjna

Na podst. materiałów ORE

Argument jako uzasadnienie tezy / przyjętego stanowiskaProblem: Czy odbicie Rudego, bohatera Kamieni na szaniec, z rąk wroga można nazwać czynem mężnym, czy – odważnym?Stanowisko: Odbicie Rudego było czynem mężnym.Argument: Przyjaciele narażali swoje życie, aby uratować Rudego – w czasie akcji pod Arsenałem został ranny Alek. Dla nich wartością najważniejszą była przyjaźń

Argument jako uzasadnienie tezy / przyjętego stanowiska.Ćwiczenie. Na wzór poprzedniego ćwiczenia, odwołując się do innej lektury obowiązkowej oraz tekstu Józefa Bocheńskiego, proszę sformułować problem, stanowisko, argument.

TEORIA MĘSTWA1. „Odważnym” nazywamy czyn, którym dany człowiek (czy zwierzę) stara się osiągnąćswój cel mimo grożącego przy tym niebezpieczeństwa. Nazwę „odwagi” nosi tendencja dotakich czynów, skłonność do przełamywania niebezpieczeństw. Niezmiernie ważną rzeczą jestjednak zrozumienie, że męstwo jest czymś więcej niż odwaga: każde męstwo jest odwagą, alenie każda odwaga jest męstwem.2. Różnica między nimi polega najpierw na tym, że odważne może być także zwierzę,mężnym tylko człowiek. Mówimy bez trudności o odważnym psie, jeśli idzie na dzika bezobaw, o odważnym koniu i tak dalej – natomiast nie można mówić o mężnych zwierzętach:„mężnym” nazywamy tylko człowieka. Zatem męstwo zawiera w sobie jakiś czynnikspecyficznie ludzki, tylko u człowieka spotykany.Otóż jedyną zasadniczą różnicą między zwierzęciem a człowiekiem jest to, że człowiekposiada władze duchowe, rozum i wolę, których nie mają zwierzęta. Różnica między odwagąa męstwem polegać musi zatem na udziale rozumu i woli w męstwie i jego braku w odwadzejako takiej.Ale to nie wystarcza: są mianowicie wypadki, w których także ludzi nazywamy„odważnymi”, nie przypisując im mimo to męstwa. […] Bandyta wykonujący śmiały napad nabank jest niewątpliwie człowiekiem odważnym – ale zmysł etyczny zakazuje nazwać go„mężnym”. Mężny jest za to żołnierz na wojnie, podróżnik w niebezpieczeństwachżywiołowych, strażak przy pożarze. Wchodzi więc w rachubę jakiś czynnik etyczny […].3. Cztery cechy składają się zatem na pojęcie mężnego czynu. Taki czyn musi byćodważny, ale poza tym rozumny, etyczny, połączony z wielkim niebezpieczeństwem. Dopojęcia odwagi nie wchodzi ani rozumność, ani etyczność i wystarcza jakiekolwiekniebezpieczeństwo. Józef Bocheński, Dzieła zebrane. Etyka, Kraków 1995.

Argument a przykładArgument to stwierdzenie uzasadniające lub obalające tezę lub przyjęte stanowisko.Przykład to fakt lub zdarzenie fikcyjne, ilustrujące argument, pomagające wyjaśnić jego znaczenie oraz wspierające argumentację

Istotną sprawą jest umiejętność odróżnienia argumentu od rozwinięcia i przykładu – większość błędów w zakresie argumentacji wynika właśnie z pomylenia tych pojęć.argument – rozwinięcie – przykład

Argument a przykład.Wywód argumentacyjnyArgument: Literatura dostarcza ważnych informacji o życiu przodków, ważnych dla nich wartościach i celach, które sobie stawiali.Rozwinięcie: Na kartach historii naszego narodu zapisane są różne momenty: chwile chwały i poniesione klęski. Od nas zależy, czy i czego się uczymy, czytając książki o przeszłości Polski.Przykład: Lekturą ukazującą zmagania rycerstwa polskiego z Zakonem Krzyżackim jest powieść H. Sienkiewicza Krzyżacy. Przedstawia ona walkę Polaków w obronie swojej ziemi prowadzoną na różnych frontach – dyplomatycznym (np. Zawisza Czarny) oraz militarnym (np. król Władysław Jagiełło).

Wypracowanie ( kliknij)

Do poniższego tematu wypracowania sformułuj argument, rozwinięcie i przykład

Typy argumentów

1. Logiczne :

2.Rzeczowe

Info

3. Emocjonalne

Info

Info

. Logiczne:Przykład Ciąg logiczny argumentów do tezy: Ludzie nie zawsze potrafią sprostać wyzwaniom.(Przesłanka 1.) Nie istnieją ludzie, którzy potrafią rozwiązywać wszystkie problemy.(Przesłanka 2.) Nawet najzdolniejsi i najmądrzejsi ludzie popełniają błędy.(Przesłanka 3.) Jeżeli istnieje ktoś, kto będzie się obnosił ze swoją mądrością i rozwagą, wówczas możemy ulec pozorom i uznać, że istniejeczłowiek, który poradzi sobie z rozwiązaniem każdego problemu.(Konkluzja) Zawsze możemy ulec pozorom i popełnić błąd, ponieważ nie jesteśmy w swoich poczynaniach doskonali i czasem życiowewyzwania nas przerastają.

PrzykładTeza: Dywizjon 303 to opowieść o bohaterstwie polskich lotników w bitwie o Anglię.Arkady Fiedler opowiedział w swoim utworze o niezwykłej odwadze Polaków,walczących z niemieckimi lotnikami w słynnej bitwie o Anglię, która rozegrała sięw czasie II wojny światowej. Postacie takich asów lotnictwa jak Witold Urbanowiczstanowią do dzisiaj niedościgłe wzory bohaterstwa. Fiedler oparł swoją opowieść nafaktach, co nadaje jej cechy reportażu. Słynny Dywizjon 303 istniał naprawdę i brałudział w działaniach zbrojnych u boku brytyjskich lotników.

PrzykładTeza: Latarnik Henryka Sienkiewicza jest opowieścią o tęsknocie, miłości do ojczyzny i niezwykłej wrażliwości człowieka.Siła miłości do ojczyzny, tęsknoty za nią, potrzeby zachowania w pamięci jej obrazudominuje w opowieści o losach rzuconego na drugi kraniec świata latarnikaSkawińskiego. Ta niezwykła opowieść o człowieku, który przeżył chwile wzruszeniai radości, jaką przyniosła mu lektura Pana Tadeusza, nie pozostawia czytelnikaobojętnym na los bohatera

Zadania egzaminacyjne sprawdzające umiejętność argumentowania

Zadanie 9. (0–1) Wykorzystując zasady etosu rycerskiego, opisane przez Marię Ossowską, sformułuj argument, którym potwierdzisz, że postawy Bilba i jego towarzyszy, bohaterów utworu Tolkiena pt. Hobbit, można określić jako rycerskie.

Watch

Zadania wymagające sformułowania stanowiska i poparcia go argumentem / argumentami

Wykorzystując znaczenie podanych związków frazeologicznych, sformułuj zasady, których powinien przestrzegać rycerz.Nie przepisuj przykładów . wrócić z tarczą, rzucić rękawicę, stanąć w szranki