Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CZAS

WIELKICH PAPIEŻY

Katecheza interaktywna

1

2

3

4

5

6

7

8

Szczęść Boże!


Na początek modlitwa - "Ojcze nasz" w intencji papieża Franciszka.

Papież - ojciec święty (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus, wł. papa, gr. pappas, czesk. papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa- Miasta Watykan


Papież, wybierany jest przez konklawe, czyli zgromadzenie kolegium kardynałów zwoływanych po śmierci papieża w celu wyboru jego następcy (odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie).

,, I tu właśnie u stóp tej przedziwnej sykstyńskiej polichromii zbierają się kardynałowie - wspólnota odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy Królestwa. (...) Sykstyńska polichromia przemówi wówczas Słowem Pana: Tu es Petrus - usłyszał Szymon, syn Jony. <Tobie dam klucze Królestwa>". (Jan Paweł II, Tryptyk rzymski)

Funkcje papieża:

- Papież jest najwyższą władzą prawodawczą w zakresie prawa kanonicznego.


- Papieżowi przysługuje najwyższa kanoniczna władza sądownicza: rozstrzyga spory dotyczące ważności małżeństwa oraz innych sakramentów, ślubów zakonnych, prawa do nauczania teologii katolickiej w szkołach kościelnych itd.


- Ma prawo nakładania kar kościelnych, aż do ekskomuniki włącznie.


- Władza papieża ogniskuje się w prawie do nominacji biskupów – żaden biskup w Kościele katolickim nie może być konsekrowany bez zgody Kongregacji ds. Biskupów.


- Jedynie papież ma prawo zwołać wedle własnego uznania zebranie wszystkich biskupów – sobór powszechny, przewodniczyć jego obradom osobiście (lub przez delegatów), a także określa ramy obrad i nadawać moc prawną soborowym decyzjom.


- W obecnym czasie jednak na pierwszy plan wyłania się nie kanoniczna, ale charyzmatyczna podstawa władzy papieskiej: jest on dla wielu katolików najwyższym autorytetem moralnym.


- Papież jest najwyższą władzą w zakresie Magisterium Kościoła, które wyraża się najpełniej w wydawaniu dogmatów, a także w formie nauczania zwykłego poprzez encykliki


- Papież w kwestiach wiary i moralności posiada prawo do wypowiedzenia zdań o charakterze nieomylnym .

Piotr - jako pierwszy papież Kościoła


Każdy papież jako biskup Rzymu jest następcą św. Piotra, którego według świadectwa Ewangelii - Chrystus wyróżnił spośród Apostołów, stawiając go na ich czele. Święty Piotr sprawował szczególną władzę w kościele pierwotnym.

Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swego Kościoła i powierzył mu swoje klucze. Biskup Kościoła w Rzymie, następca świętego Piotra jest głową Kolegium Biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego Kościoła na Ziemi.

Pius XI - papież pojednania

Pius XI, właściwie Achille Ratti (1857-1939), papież od 1922 do 1939. W 1879 otrzymał święcenia kapłańskie. Studia uniwersyteckie w Rzymie zakończył trzema doktoratami. W 1918 został wizytatorem apostolskim na Polskę i Litwę, a parę miesięcy później również na terytoria rosyjskie. W latach 1919-1921 pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce.


W sierpniu 1920 jako jedyny przedstawiciel korpusu dyplomatycznego pozostał w Warszawie w obliczu ofensywy Armii Czerwonej. W 1921 został arcybiskupem Mediolanu, a następnie kardynałem. W 1922 wybrany na papieża. W 1929 doprowadził do zawarcia porozumienia z rządem włoskim (tzw. traktaty laterańskie).


Zawarł także liczne porozumienia (w liczbie 45) z rządami innych państw - w formie konkordatów i umów międzynarodowych: z Polską 1925, Austrią 1933, Rzeszą Niemiecką 1933. Szczególny nacisk kładł na problematykę misyjną w Afryce i Azji. Poświęcał wiele uwagi Akcji Katolickiej - ruchowi świeckich. Zreformował programy nauczania w seminariach duchownych i funkcjonowanie kurii rzymskiej.


Był twórcą radia watykańskiego . Zorganizował w 1936 Papieską Akademię Nauk kształcącą kadry watykańskiej dyplomacji. Ogłosił w sumie 22 encykliki.


W encyklice Divini Redemptoris, wydanej w 1937, potępił komunizm nazywając go "bezbożnym". W Mit brennender Sorge również z 1937 potępił antykościelną politykę nazistów w Niemczech.


Był ogromnie pracowity. Przed śmiercią, jakby zdziwiony, że musi umrzeć, wypowiedział słowa: Ależ ja mam jeszcze tyle spraw do załatwienia.

Pius XII - wielki nauczyciel wiary, nadziei i miłości


2 marca 1939 roku włoski kardynał Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli został obrany papieżem i przyjął imię Pius XII. Jego pontyfikat trwał blisko 20 lat (1939-58).

Pius XII na pewno należy do najciekawszych postaci XX stulecia Jako papież przyczynił się do uratowania 80 tysięcy węgierskich Żydów. Dzięki niemu 12 tysięcy Żydów mieszkających w innych krajach Europy uzyskało wizy do Dominikany. Archiwalne dokumenty dostarczają wielu dowodów na sprzeciw Piusa XII wobec antysemityzmu.

Papież stworzył m.in. tajną organizację, która w czasie II wojny światowej pomagała Żydom. Tajna organizacja działająca pod nazwą "Raphael's Verein" (Stowarzyszenie św. Rafała) powstała w Niemczech jeszcze przed wybuchem wojny. Zajmowała się dostarczaniem rodzinom żydowskim pieniędzy i nowych paszportów.

-Na pewno niewiele osób wie ile posadzono w Yad Vashem drzew ku czci Piusa XII. To są tysiące uratowanych ludzkich istnień. Papież może nie ocalił ich osobiście, ale nakazywał, pokazywał drogi, możliwości, którymi można się posługiwać.Papież Pius XII zmarł 9 października 1958 roku w wieku 82 lat. W 1990 roku Jan Paweł II ogłosił Piusa XII Sługą Bożym i rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.

Jan XXIII - papież dobroci


28 października 1958 r., w trzecim dniu konklawe, w jedenastym głosowaniu, wymaganą większość głosów uzyskał kard. Angelo Giuseppe Roncalli, liczący niemal 77 lat patriarcha Wenecji. Przyjął imię papieża Jana XXIII. Urodził się w górskiej wiosce niedaleko Bergamo w północnych Włoszech. "Wyrosłem w atmosferze samowystarczalnej, błogosławionej biedy, która ma bardzo małe wymagania" - wspominał papież. Do szkoły chodził 6 km w każdą stronę przez góry, najczęściej boso.

Mimo krótkiego pontyfikatu św. Jan XXIII uchodzi za jednego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. Znany głównie jako inicjator Soboru Watykańskiego II, "dobry papież" - jak go nazywano - był przede wszystkim człowiekiem pełnym osobistego uroku, skromności i pokory, znanym z doskonałego poczucia humoru.

Paweł VI - mądry przewodnik Kościoła


Paweł VI, właściwie Giovanni Battista Montini (1897-1978). 21 czerwca 1963 wybrany został na papieża i przybrał imię Pawła VI. Doprowadził do końca prace II soboru watykańskiego i zamknął jego obrady 8 grudnia 1965. Wprowadził szereg reform. W 1964 utworzył Sekretariat do spraw Religii Niechrześcijańskich, rok później Sekretariat dla Niewierzących i w miejsce Świętego Oficjum - Kongregację Doktryny Wiary. Zlikwidował Indeks ksiąg zakazanych, przeprowadził głęboką reformę funkcjonowania kurii rzymskiej. Był pierwszym w XX w. papieżem, który zaczął składać wizyty duszpasterskie za granicą, odwiedził m.in. Australię, Izrael, Jordanię, Indie, Turcję, Kolumbię, Portugalię, Szwajcarię, Ugandę i kraje Dalekiego Wschodu. W 1965 przemawiał na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozpoczął proces normalizacji stosunków z państwami komunistycznymi. Zmarł w święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 1978 w wieku 81 lat. Wiadomość o śmierci papieża Montiniego była zaskoczeniem i wstrząsem dla całego Kościoła i świata.

W roku 1942 kardynał Giovanni Mercati, Archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego, stworzył listę papieży, która od tamtej pory została oficjalnie uznana przez Kościół katolicki.

Zgodnie z tą listą pp. Franciszek jest 266 papieżem

"Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój..."

http://www.biblijni.pl/Mt,16,13-20

O papieżach:

Janie Pawle II

Benedykcie XVI

Franciszku


na następnych lekcjach.


Z Panem Bogiem!