Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Dzień otwartYsP68

Szczęśliwek zaprasza!

Start

SprawdźCo u nas słychać

Cup Song

ABC Szczęśliwka

Pytania rodziców

Poznaj Szczęśliwka

Oferta

Gazetka Szczęśliwka

Obejrzyj, posłuchaj, przeczytaj...

pOZNAJ SZCZĘŚLIWKA i SP68

Abc szczęśliwka

Projekt zawiera krótkie zadania, które z pewnością wywołają uśmiechy na twarzach dzieci.

Najczęściejzadawane pytania

REKRUTACJA

ŚWIETLICA

ORGANIZACJA SZKOŁY

ZAJĘCIADODATKOWE

EDUKACJAa COVID- 19

STOŁÓWKA

Wiemy, że mają Państwo mnóstwo pytań. Zebraliśmy te, które w trakcie Dnia Otwartego padają najcześcieji udzieliliśmy na nie odpowiedzi.

Gazetka Szczęśliwka

Kliknij i czytaj razem ze Szczęśliwkiem.

Ciekawe,czy i o mnie napisali tym razem w szkolnej gazetce?

Szczęśliwy Cup song

Kiedy i jak dokonuje się przydziału dzieci do klas?

Czy możemy prosić,aby "zaprzyjażnione" dzieci znalazły się w tej samej klasie?

Gdzie znajdę harmonogram i kryteriara rekrutacji do szkół?

Kiedy poznamy wychowawcę?

Gdzie znajdę informację na temat potrzebnej wyprawkido I klasy?

Jaki rejon obejmuje obwód szkoły?

Rekrutacja

Czy można wybrać przyszłego wychowawcę?

Składanie wniosku rekrutacyjnego przez profil zaufany?

Rejon szkoły obejmuje następujące ulice: Lubuska, Lwowska, Skwierzyńska, Jemiołowa, Szczęśliwa, Żelazna, Pereca, Zaporoska, Grochowa, Gajowicka i Grabiszyńska (nie wszystkie numery). Dokładne adresy można sprawdzić klikając TU.

Podziału dzieci na poszczególne klasy dokonuje wewnątrzszkolny Zespół ds. Rekrutacji. Listy klas pierwszych publikujemy pod koniec sierpnia.Klasy liczą do 25 osób, staramy się równo podzielić chłopców i dziewczynki, nie rozdzielać par przyjaciół.

Jeżeli rodzice obojga dzieci skierują do nas prośbę o umieszczenie dzieci w jednej klasie, postaramy się tę prośbę spełnić. Rozumiemy jak ważne są dziecięce przyjaźnie. Jeśli to możliwe staramy się ich nie rozdzielać. :)

Przydział do poszczególnych klas oraz nazwiska przypisanych do klas wychowawców publikujemy zgodnie z terminami ujętymi w harmonogramie rekrutacji do szkół podstawowych we Wrocławiu czyli 31.08.2021.

Spis przyborów przydatnych w klasie I zamieścimy na stronie internetowej szkoły pod koniec czerwca.

Można wpisać prośbę dotyczącą przydziału dziecka do klasy konkretnego wychowawcy. Nie obiecujemy jednak, że uda nam się ją spełnić. Staramy się, aby klasy były mniej więcej równe pod względem ilości i płci dzieci.

W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronierekrutacje.edu.wroclaw.plw 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego - możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adreseml.wroclaw.pl/profil-zaufanySzczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stroniewww.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

Zapraszamydo zapoznania się z wpisem na naszej stronie:Harmonogram i kryteria rekrutacji do szkół.

Świetlica

Czy w szkole jest świetlica?

Kiedy prowadzone są zapisy do świetlicy?

Tak, świetlica zapewnia dzieciom bezpłatną opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00. Obecnie, ze względu na epidemię, czynna jest od 7.00. do 16.30. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie spędzają większość czasu w gronie rówieśników ze swojej klasy. Są jednak godziny, kiedy, ze względu na małą liczbę dzieci, grupy świetlicowe są łączone. W trakcie zajęć uczniowie odrabiają lekcje, jedzą obiad, spędzają czas na świeżym powietrzu lub swobodnych zabawach z rówieśnikami, a także biorą udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych (np. plastycznych, muzycznych, rozwijających logiczne myślenie, tanecznych, rolkach, cyberbajtku, rozwijających umiejętności językowe, integrujących grupę).

Rodzice zapisują dzieci do świetlicy poprzez dostarczenie wypełnionego zgłoszenia w pierwszych dniach września. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej szkoły. Zazwyczaj jest ona także rozdawana przez wychowawców w pierwszych dniach nauki szkolnej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dziecko można zapisać do świetlicy w dowolnym terminie.

Organizacja szkoły cz.1

Jak wygląda rozpoczęcie roku szkolnego? Czy lek cje rozpoczynają się już 1 września?

Czy dzieci mogą zostawić podręczniki w szkole?

Ilu uczniów liczą klasy?

Jak wyposażone są sale lekcyjne?

W jakich godzinach odbywają się zajęcia szkolne?

Czy wszystkie klasy chodzą do szkoły na pierwszą zmianę?

Jakim dziennikiem elektronicznym posługuje się szkoła?

DALEJ

Pierwszy września to dzień inauguracji roku szkolnego. Dzieci z klas pierwszych wraz z rodzicami biorą wówczas udział w uroczystym powitaniu w sali gimnastycznej. Następnie wraz z wychowawcą udają się do swojej klasy, na krótkie spotkanie zapoznawcze. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się następnego dnia.

Liczba uczniów w klasie nie przekracza 25 osób

W roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich klasach 1-3 nauka będzie odbywać się w systemie jednozmianowym. Oznacza to, że zajęcia rozpoczynają się o 8.00 rano.

Lekcje zaczynają się od godz. 8.00. W zależności od ułożonego planu zajęć, w klasach 1-3 kończą się zwykle po 4-5 godzinach lekcyjnych. Następnie dzieci jedzą obiad, a także biorą udział w zajęciach dodatkowych ujętych w planie lekcji. Zajęcia dodatkowe kończą się najpóźniej o 15.35. Po zakończeniu zajęć dodatkowych, opiekę nad dziećmi przejmują nauczyciele świetlicy .

Dzieci zostawiają podręczniki w klasie. W zależności od przydzielonej sali i rodzaju dostępnych szafek, uczniowie mają swoje półki lub trzymają podręczniki w tzw. boxach (organizerach) na wspólnych półkach. Niezwykle ułatwia to przygotowanie książek do zajęć i utrzymanie porządku w trakcie dnia. Niewątpliwie też odciąża plecaki naszych uczniów! :)

W szkole korzystamy z dziennika elektronicznego Librus. W pierwszych dniach września wychowawcy przekażą Państwu dane niezbędne do logowania.

Każda sala dydaktyczna zapewnienia bezpieczne i higieniczne warunki uczenia się. Klasy są przestronne i kolorowe. W każdej sali znajduje się tablica multimedialna. Krzesła i stoły dostosowane są do wzrostu dzieci. Uczniowie posiadają w sali szafkę, w której mają możliwość pozostawienia książek lub przyborów szkolnych.

ORGANIZACJA SZKOŁY CZ.2

Jakich języków obcych uczą się dzieci?

Z jakich podręczników będą korzystać dzieci?

W jaki sposób rodzice dowiadują się o postępach swoich dzieci?

Czy w klasach 1-3 zadawane są prace domowe?

Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?

Na co dzień rodzice dowiadują się o postępach edukacyjnych dzieci za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, a także podczas bezpośrednich kontaktów z nauczycielem (zebrania, konsultacje). Oceny w klasach 1-3 wyrażone są w formie opisowej.

Dzieci uczą się języka angielskiego od klasy pierwszej. Od roku szkolnego 2020/21 wprowadziliśmy wstępną naukę języka niemieckiego już w klasie czwartej.

Prace domowe służą utrwaleniu umiejętności. Dodatkowych ćwiczeń w domu wymaga np. umiejętność czytania, utrwalanie słówek z języka angielskiego, tabliczka mnożenia.

Na prośbę rodziców w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczniowie mogą z nich skorzystać.

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 będą pracowały na cyklu podręczników „Szkolni Przyjaciele” wydawnictwa WSiP. Korzystanie z podręczników i ćwiczeń jest bezpłatne. Podręczniki są wypożyczane na dany rok szkolny, a ćwiczenia stają się własnością dziecka. Otrzymają je Państwo pierwszego dnia nauki szkolnej.

Zajęcia dodatkowe

Czy w ofercie szkoły są jakieś zajęcia dodatkowe?

Czy szkoła współpracuje z jakimiś organizacjami pozarządowymi?

Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne i dla kogo są one przewidziane?

Jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła?

Nasi uczniowie klas 1-3 korzystają z wielu bezpłatnych zajęć dodatkowych. Są one wpisane do planu lekcji poszczególnych klas i realizowane w formie tematycznych zajęć świetlicowych. Uczniowie nie mają jednak obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach. Udział zależny jest od indywidualnych zainteresowań oraz chęci dziecka i rodzica.

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Wrocławka, które zostało stworzone przez nasze nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Stowarzyszenie wzbogaca ofertę szkoły, organizuje dodatkowe płatne zajęcia oraz transport dzieci na łyżwy i basen. W roku szkolnym 2019/2020 Wrocławka prowadziła zajęcia informatyczne z wykorzystaniem tabletów oraz rozwojowe zajęcia kreatywne. Ponadto raz w miesiącu odbywały się warsztaty w ramach Klubu Bystrzaka, podczas których uczniowie w różnorodnej formie zgłębiali sekrety nauki oraz przeprowadzali eksperymenty. Niestety, przejście w tryb edukacji zdalnej uniemożliwiło realizację zaplanowanego na kwiecień i wrzesień weekendowego wyjazdu klas 1-3 w ramach Klubu Włóczykija. W trwającym roku szkolnym działalność Stowarzyszenia jest zawieszona. Z niecierpliwością czekamy na powrót do normalności.

Szkoła zatrudnia specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeutę pedagogicznego, logopedę oraz nauczycieli wspomagających. Zajęcia specjalistyczne przeznaczone są dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie, opinię lub wymagają dostosowania warunków edukacyjnych do ich potrzeb. Dzieci z klas pierwszych zostają objęte opieką terapeutyczną i logopedyczną na podstawie obserwacji wychowawców oraz wstępnej diagnozy logopedycznej i pedagogicznej.

Zajęcia dodatkowe, które oferuje szkoła to m.in.Mam talent- zajęcia artystyczno-teatralne,WFik- ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawy sportowe,Świat wiedzy- zajęcia logiczne,Densik- zabawy taneczne,Integracja- różnorodne gry i zabawy w gronie rówieśników. W ramach zajęć dodatkowych nasi uczniowie mają także możliwość korzystania z lekcji języka angielskiego oraz nauki jazdy na rolkach. W klasach drugich i trzecich odbywają się również zajęcia komputerowe i robotyka -Cyberbajtek.Uczniowie klas trzecich przez cały rok korzystają z bezpłatnych zajęć nauki pływania pod okiem instruktorów, pracujących na basenie UE przy ulicy Kamiennej.W klasach 4-8 uczniowie mogą zapisać się na różnorodne koła zainteresowań: koło gier fabularnych, koło dziennikarskie, chór szkolny, zajęcia artystyczne i sportowe.

Stołówka szkolna

Czy w szkole jest catering czy kuchnia, w której są gotowane obiady?

Czy dzieci są zobligowane do korzystania z usług stołówki szkolnej?

Jak wyglądają płatności za obiady, czy możliwe są odpisy?

Rodzice, których dzieci będą korzystały ze stołówki, na początku września podpisują umowę ze szkołą i dokonują płatności na wskazane konto bankowe. Płatności miesięczne dokonywane są w formie przedpłaty, w przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość odpisu obiadu na kolejny miesiąc. Odpisy dokonywane są po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu nieobecności w sekretariacie szkoły do godz. 9.00. Koszt pojedynczego obiadu w bieżącym roku szkolnym to 7,50zł (zupa+ drugie danie).

Rodzice, których dzieci będą korzystały ze stołówki, na początku września podpisują umowę ze szkołą i dokonują płatności na wskazane konto bankowe. Płatności miesięczne dokonywane są w formie przedpłaty, w przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość odpisu obiadu na kolejny miesiąc. Odpisy dokonywane są po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu nieobecności w sekretariacie szkoły do godz. 9.00.

Aktualnie obiady przygotowywane są przez firmę cateringową Horyzonty Smaku. Firma realizuje diety specjalistyczne. Przykładowe jadłospisy można sprawdzić na stronie internetowej szkoły w zakładce obiady. Uczniowie oceniają, że posiłki w szkole są smaczne i zdrowe.

Nie ma obowiązku wykupywania obiadów.

EDUKACJA a COVID- 19

Jak wygląda edukacja zdalna?

Ile czasu trwają zajęcia?

Jakie zasady i środki ostrożności są zachowane w szkole?

Lekcja zdalna trwa 45 minut, praca przed monitorem, podczas łączenia z nauczycielem, trwa 30 minut, pozostałe 15 minut dzieci wykonują zadania bez użycia komputera. W klasach pierwszych staramy się, aby czas jednej lekcji nie przekraczał 20 minut spędzanych przy komputerze.

W naszej szkole dbamy o zachowanie reżimu sanitarnego. Na korytarzu uczniowie zobowiązani są zakładać maseczki, które mogą zdejmować w swoich klasach. W każdym pomieszczeniu szkoły znajdują się płyny do dezynfekcji rąk. W trakcie dnia kilkakrotnie dezynfekowane są części wspólne oraz toalety. Nauczyciele przypominają uczniom o zachowaniu dystansu. Do szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie i nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.

Podczas edukacji zdalnej uczniowie korzystają z aplikacji Microsoft Teams. Wszystkie lekcje odbywają się w formie łączenia z nauczycielem.