Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

INTERVENȚII ÎN MODELUL qie

CONTEXT LOCAL* puncte tari*provocări* soluții găsite/propuse

DIMENSIUNI DE INTERVENȚIE

MANAGEMENT

CLUBURILE tinerilor

MICROGRANTURI

EDUCAȚIE PARENTALĂ

BURSE șI MENTORAT

FORMĂRI UCE

PLATFORMA QIE

Career Bus

management

- invitarea reprezentanților ISJ și la formările pe management ( inspectori compartiment management instituțional)

- postarea pe site-ul ISJ a informațiilor actualizate despre proiect - secțiune special dedicată, vizibilă și actualizată

# lipsa de implicare a ISJ Bacău în implementarea proiectului, în valorizarea rezultatelor și a exemplelor de bune practici la nivelul comunității educaționale din județ.

PROVOCĂRI:

SOLUȚII identificate/de viitor:

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

management

o formare/întâlnire f2f, cu toate echipele manageriale, în sept. 2021 ( + ISJ !!! )

# # perspectiva schimbărilor din conducerea școlilor în sept. 2021

# # directorii noi nu au fost inițiați în legătură cu filosofia proiectului, în cadrul unei întâlniri (față în față / on-line)

PROVOCĂRI:

SOLUȚII identificate/de viitor:

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

management

numire responsabili proiect și reînnoire angajamente resposabili activități ( unde exita personal suficient, titular, care nu desfășoară activități în f .multe structuri/PJ....)

# contextul pandemic a impus directorilor o suplimentare a activităților administrative, consumatoare de timp ( adecvarea spațiilor școlare la normele sanitare impuse de COVID-19, relația cu DSP, etc.);

# suprasolicitarea impusă de perioada învățării on-line, când toată activitatea școlii ( de la procesul didactic, până la relația cu părinții și comunitatea) s-a mutat în mediul virtual .

PROVOCĂRI:

SOLUȚII găsite/de viitor:

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

management

numire responsabili proiect și reînnoire angajamente resposabili activități

# deși problemele de furnizare de echipamente și device-uri care să faciliteze învățarea on-line s-au mai rezolvat, rămâne de actualitate lipsa semnalului la Internet în anumite zone din rural

# cadre didactice aflate în risc medical – dificultăți de întocmire a orarului, de găsire a profesorilor înlocuitori, inclusiv în activitățile proiectului .

PROVOCĂRI:

SOLUȚII identificate/de viitor:

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

MICROGRANTURI

PUNCTE TARI

PROVOCĂRI

- școli care au depus 2-3-4 proiecte;-implicarea unor persoane noi în scriere, inclusiv a consilierilor, în unele școli.

- echipele de proiect au fost mai greu de mobilizat și de motivat, în unele școli oamenii deja formați au plecat, nu sunt stabili/ sunt școli în care proiectul de ”dus” de 2-3 oameni pentru toate intervențiile.- fluctuația personalului didactic din școlile din mediul rural.

SOLUȚII/SUGESTII

- reluarea cursurilor AT – echipele de proiect formate în școli nu sunt stabile, au mai suferit fluctuații

MENTORAT și burse

soluții/sugestii

provocări

puncte tari

* situațiile în care mentorii și mentorații s-au putut întâlni fizic au fost foarte puține, majoritatea activităților fiind desfășurate on-line

* burse:- programul este foarte apreciat de școli - acordarea și pentru luna iulie -școlile profesionale * mentorat: - exemple de bune practici: Podu Turcului, Căiuți, Dărmănești, LT Grigore Antipa Bacău- mentoratii care termină clasa a X-a vor sa devina mentori si s-au inscris ( Co-balcescu Moinesti, Ion Borcea Buhusi)Colectie de povesti, martie, 10 copii - Bacău, Stănișești, Dealu Morii, Comănești, Onești

= baze de date cu diriginții- întâlniri in Bacau, cu mentori si mentorati - testimoniale- prin Clubul Tinerilor - promovare ( selecție mentorați, recrutare. formare mentori noi)

- fac comentarii rasiste despre mine - răd de tradițiile familiei mele - mă tachinează din cauza accentului meu - râd sau mă tachinează cu privire la credințele sau practicile mele religioase - spun lucruri răutăcioase despre etnia mea -................

- mă amenință sau mă hărțuiesc la telefon și pe rețelele de socializare - trimit mesaje răutăcioase pe e-mail, telefon sau rețele de socializare - fac poze cu mesajele mele și le trimit altora sau le postează, cu scopul de a mă răni - postează filmulețe stânjenitoare cu mine pe grupuri și rețele de socializare online - îmi spun sau cer lucruri sexuale în grupurile de chat - ...........

- mă împing sau trag de mine - îmi distrug lucrurile - aruncă în mine cu obiecte - nu mă lasă să trec - fură de la mine - trag scaunul de sub mine - mă amenință că mă bat sau îmi fac rău dacă nu fac ce vor ei - ...............

cursanții au apreciat calitatea formatorilor și faptul că s-a lucrat aplicat pe modelul de subiecte EN 2021

FORMĂRI UCE

înscriere și participare inspectori școlari - lb. română

mobilizarea dificilă a profesorilor pentru participarea la formări

suprapunerea programului de formare cu alte formări și activități gestionate de ME – proiectul CRED, INFORMA, programul de educație remedială

creșterea treptată a gradului de participare și de finalizare a cursurilor de către profesorii înscriși

puncte tari:

PROVOCARI:

tutorialele de utilizare a platformei; lipsa unei formări inițiale de utilizare a platformei qie

^ Cultivarea inteligentei emotionale și relaționale; ^ Reducerea comportamentelor agresive, prin învățarea unor modalități de gestionare a impulsurilor și exersarea empatiei; ^ Dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei în situaţiile în care elevii ar putea fi agresaţi; ^ Reguli argumentate, dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor și exprimarea opiniei; ^ Formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor

^ Cultivarea inteligentei emotionale și relaționale; ^ Reducerea comportamentelor agresive, prin învățarea unor modalități de gestionare a impulsurilor și exersarea empatiei; ^ Dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei în situaţiile în care elevii ar putea fi agresaţi; ^ Reguli argumentate, dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor și exprimarea opiniei; ^ Formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor

creare grupuri whatsapp

FORMĂRI UCE

formări f2f

acordare adeverințe/credite

soLUȚII/propuneri

vizibilitate pe platformă,a temelor valoroase

implicare ISJ în promovarea formărilor (inspectorii de specialitate)

^ Cultivarea inteligentei emotionale și relaționale; ^ Reducerea comportamentelor agresive, prin învățarea unor modalități de gestionare a impulsurilor și exersarea empatiei; ^ Dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei în situaţiile în care elevii ar putea fi agresaţi; ^ Reguli argumentate, dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor și exprimarea opiniei; ^ Formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor

educație parentală

PUNCTE TARI

PROVOCĂRI

* 17 din 20 licee au avut profesori înscriși la formare ( 66 EP), care au organziat si cursuri ;* la scoli gimnaziale – curs 5 module – 38 educatori parentali;- numeroși consilieri - educatori parentali

- În 3 licee nu se desfășoară activități de educație parentala: Colegiul Sf Iosif, Colegiul Costache Negri, Liceul Darmanesti;- provocare- atragerea părinților spre participarea la activitățile online, într-o perioadă în care proprii copii aveau nevoie de acces la device-uri , iar părinții erau ei înșiși în risc.

SOLUȚII/SUGESTII

- reluarea formărilor și a cursurilor, față în față .

CLUBURILe TINERILOR - HOLTIS

PUNCTE TARI:

rezultate foarte bune în unitățile din mediul urban care au consilier școlar; acesta se implică în organizarea activităților cu elevii

- perioada on-line a ridicat probleme mai ales pentru școlile din rural;- provocarea mutării în online a încurajat unele cluburi să își construiască site-uri proprii, să desfășoare activități transmise live

exemple de bune practici: Colegiul ” Vasile Alecsandri” BacăuȘc. Gimn. "O Voicu" Bacău Colegiul ” Henri Coandă” Bacău

provocări:

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

03 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

PLATFORMA QIE

provocare pentru profesori; evoluție treptată, inclusiv în crearea de conturi de acces

provocare pentru coordonatori– contactarea directă a diriginților, sprijin în etapa de completare a Fisei sumara si Fisei de risc

completare cu posible date din SIIR ( înv. simultan)

extrem de utile - tutoriale pentru lucrul pe platforma QIE

01 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

03 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

02 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

reorganizarea calendarului și modalității de lucru, incluzând și activități face-to-face, solicitate la nivelul unora dintre școli

ȘCOALA DE VALORI CARRER BUS

flexibilitate, redimensionare beneficiari - clasa a VII-a

mobilizarea dificilă a profesorilor pentru participarea la formări

contactare directă a dirigintilor și consilierilor, motivare pentru participare la atelierele de formare

puncte tari:

PROVOCARI:

program școlar, suprapuneri

comunicare directă, pe toate palierele (directori, diriginți, consilieri)

^ Cultivarea inteligentei emotionale și relaționale; ^ Reducerea comportamentelor agresive, prin învățarea unor modalități de gestionare a impulsurilor și exersarea empatiei; ^ Dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei în situaţiile în care elevii ar putea fi agresaţi; ^ Reguli argumentate, dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor și exprimarea opiniei; ^ Formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor

^ Cultivarea inteligentei emotionale și relaționale; ^ Reducerea comportamentelor agresive, prin învățarea unor modalități de gestionare a impulsurilor și exersarea empatiei; ^ Dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei în situaţiile în care elevii ar putea fi agresaţi; ^ Reguli argumentate, dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor și exprimarea opiniei; ^ Formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor

INTERVENȚII ÎN MODELUL QIE

CONTEXT LOCAL: puncte tari, provocări, soluții găsite/propuse