Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

o

b

i

Imenice, glagoli i pridjevi

Ponovimo

lj

t

e

Ne razumijem
Zašto je tata
Bijesan kao zmaj
I zašto tvrdi
Da se sa mnom
Ne može na kraj.

A samo sam danas
Bio na kraju grada tri puta
I tamo odrezao tri vrbova pruta.
Tri puta sam bio
Na kraju zadnjih njiva.
Ja i Iva.

Tri puta sam bio na kraju aerodroma.
I prije nego sam došao doma
Čak pet puta sam, i to po ogradi,
Prešao s kraja na kraj Savskog mosta.

I zar to tati nije dosta?

NIKAD S TATOM NA KRAJ

Crvenom podcrtaj imenice u pjesmi.

Koristi se olovkom.

tata

grad

zmaj

njiva

prut

put

most

Napiši umanjenice zadanih imenica.

ogradica

putić

mostić

zmajić

ograda

njivica

prutić

gradić

tatica

tata

grad

zmaj

njiva

prut

put

most

Plavom zaokruži imenice koje označuju bića, a crvenom ostale imenice.

ograda

Koristi se olovkom.

Zvonimirov je tata ljut kao bijesan zmaj.

Odrezao sam vrbove grančice.

Na kraju dana šetao sam Savskim mostom.

Koristi se olovkom.

Podcrtaj u rečenicama pridjeve zeleno.

Volim šetati uz rijeku.

Dječak skače s kamena na kamen.

Zaokruži točan odgovor.

Istaknute riječi pripadaju:

a) imenicama
b) glagolima
c) pridjevima.

Koristi se olovkom.

Puše bura i nosi sve pred sobom.

tata

Među ponuđenim pridjevima zaokruži one koje možeš pridružiti imenici tata. Napiši rečenicu u kojoj ćeš upotrijebiti imenicu tata i koji od odabranih pridjeva.

velik

star

snažan

šaren

brižan

Koristi se olovkom.

obitelj

Među ponuđenim glagolima zaokruži one koje možeš pridružiti imenici obitelj. Napiši rečenicu u kojoj ćeš upotrijebiti imenicu obitelj i koji od odabranih glagola.

žive

druže se

razgovaraju

lete

oprašuju

pomažu

Koristi se olovkom.

Dopuni rečenice odgovarajućim glagolom (pomažu, žive, odlaze).

Obitelj je zajednica u kojoj _____ roditelji i djeca.

žive

Članovi obitelji međusobno _______ jedni drugima.

pomažu

Zajedno _______ na obiteljske izlete.

odlaze

Od zadanih imenica oblikuj pridjeve.

tata

zmaj

obitelj

put

zmajev,

obiteljski

putni

tatin

zmajski

Poveži glagol i imenicu od koje je nastao.

putovati

razgovarati

objedovati

letjeti

priča

objed

put

razgovor

let

Koristi se olovkom.

pričati

Čestitamo na uspješno riješenim zadatcima.