Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

DESIGN WITHTRANSFORMATION

DÖNÜŞÜMLE TASARLA

Story CompletionJoint Product

MELİS AT RECYCLING PAINTING EXHIBITION

Melis was very excited to hear that there was an art exhibition about recycling while talking to her mother and father because a friend was doing an eTwinning project on this topic, having fun and learning new things. She immediately decided to go to the exhibition.

Melis annesi ile babası konuşurken geri dönüşüm ile ilgili bir resim sergisi olduğunu duyunca çok heyecanlandı çünkü bir arkadaşı bu konu ile ilgili bir Etwinning Projesi yapıyor hem çok eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyordu.Hemen sergiye gitmeye karar verdi.

TUĞBA DALKILIÇZEYYAT MANDALİNCİ İLKOKULU

hikaye tamamlama ortak ürünü

As soon as he entered the door, he saw his friend Zeynep from the Small Designer team. Zeynep stood proudly in front of her own painting. This was a picture of waste paper. Melis looked carefully at the picture and asked his friend to describe it.

Kapıdan girer girmez Small Designer takımından arkadaşı Zeynep’ gördü. Zeynep kendi yaptığı resmin önünde gururla duruyordu. Bu atık kağıtlarla ilgili bir resimdi. Melis dikkatle resme bakıp arkadaşından resmi anlatmasını istedi.

She thanked Melis Zeynep and left.

Melis Zeynep' e teşekkür edip yanından ayrıldı.

Leaving Zeynep's side, Melis saw her friend Asel from the Conversion, not waste team at the exhibition. Together they started to examine Asel's painting. The batteries in the picture caught Melis's attention and asked Asel; "Did you work on batteries in this picture?

Zeynep'in yanından ayrılan Melis, sergide Conversion, not waste takımından arkadaşı Asel'i gördü. Beraberce Asel'in resmini incelemeye başladılar. Resimdeki piller Melis'in dikkatini çekti Asel'e sordu; " Bu resimde piller üzerine mi çalıştın?

MERVE SEBLA CANSIZGEDİKKAYA KİNDERGARTEN

hikaye tamamlama ortak ürünü

Melis thanked Asel and left.

Melis Asel'e teşekkür etti ve yanından ayrıldı.

Dilek BOZKURTBurhan Dinçbal Primary SchoolAfter Melis's curiosity grew even more. He came to another painting with great curiosity. The owner of the picture was Ecem in the Myth Transformation Team. Ecem began to tell Melis the picture he made with great enthusiasm.

Melis’in merakı duyduklarından sonra daha da çok artmıştı. Büyük bir merakla başka bir resmin yanına geldi.Resmin sahibi Myth Transformation Takımında Ecem di.Ecem heyecanla Melis’e yaptığı resmi anlatmaya başladı.

Melis thanked Ecem and left.

Melis Ecem'e teşekkür etti ve yanından ayrıldı.

Betül TAŞTANYeşiltepe Ortaokulu anasınıfıAfter listening to what Melis Ecem told, she immediately turned to the picture on the side, which was the picture of Burcu about waste oils.Melis asked Burcu to tell her picture.Burcu said that recycling of waste oils is very important, if not taken care of, earth waters will be in great danger.

Melis ,Ecem in anlattıklarını dinledikten sonra hemen yan taraftaki resime yöneldi.Bu resim atık yağlarla ilgili Burcu nun resmiydi.Melis,Burcu dan resmini anlatmasını istedi.Burcu da atık yağların geri dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu,eğer dikkat edilmezse yeryüzü sularının büyük tehlikede olacağını söyledi.

Verónica Pozo González

hikaye tamamlama ortak ürünü

CEIPS Isabel la Católica -Navas del Rey

Then, Melis shaw a strange picture, plenty of metal waste with old cards, cans and rusted bins. That was kind of scary. "What is it? Do humans pollute that much? It's horrible! What can we do to solve the problem? And then the picture answered:

Now Melis understood the importanceof our everyday actions.

Fatma POLATMANŞehit Sefa ALTINSOY Primary School

Melis'in bu sorusunu dönüşümle gelen güzellik takımından Talha yanıtladı:' Evet ne yazık ki insanlar önemsemiyor. Plastik atıklar da dahil bu atıklar geri dönüşüm kutularına atılırsa çevremiz daha az kirlenir.' Melis yeni cevaplar aramaya devam etti...

To this question of Melis, beauty that comes with transformations team Talha answered: 'Yes, unfortunately, people don't care. If these wastes, including plastic wastes, are thrown into recycling bins, our environment is less polluted. Melis kept looking for new answers ...

Melis thanked Talha and left.

Ceylan Sibel ÖZATADANA Remzi Oğuz Arık iLkokuluMelis was approaching the end of her trip, and another picture caught her attention and she turned towards that side. This time she was faced with a gazelle from the SMALL DESIGNERS team. Ceylin also wanted to emphasize the importance of paper wastes. The more we care about paper wastes and recycling, the more we will benefit the nature. This way, less trees will be cut. saying thank you, he continued to move to the last picture.What would she face here?

Melis gezintisinde sona yaklaşıyordu bir resim daha dikkatini çekti ve o tarafa doğru yöneldi. Bu kez karşısında SMALL DESIGNERS takımından Ceylin vardı. Melis Ceylin e resminde ne anlatmak istiyorsun diye sordu. Ceylin de ben kağıt atıkların önemini vurgulamak istedim. Kağıt atıklara ne kadar önem verip geri dönüşüme kazandırabilirsek doğaya o kadar fayda sağlamış oluruz .Böylelikle daha az ağaç kesilmiş olur. Ağaçlarımız bol ormanlarımız çok olsun...dedi. Melis harika bir düşünce ve resim olmuş tebrik ederim diyerek son resmin yanına ilerlemeye devam etti.

Melis gezintisinde sona yaklaşıyordu bir resim daha dikkatini çekti ve o tarafa doğru yöneldi.Bu kez karşısında SMALL DESIGNERS takımından ceylin vardı.Melis ceyline resminde ne anlatmak istiyorsun diye sordu. ceylin de ben kağıt atıkların önemini vurgulamak istedim.Kağıt atıklara ne kadar önem verip geri dönüşüme kazandırabilirsek doğaya o kadar fayda sağlamış oluruz .Böylelikle daha az ağaç kesilmiş olur.Ağaçlarımız bol ormanlarımız çok olsun...dedi.Melis harika bir düşünce ve resim olmuş tebrik ederim diyerek son resmin yanına ilerlemeye devam etti.Acaba burada ne ile karşılaşacaktı?

Tansu ÇAKIRGENÇERZURUM Seyhan İLkokuluMelis saw that there were metals in the last picture. He thought about how to recycle metals. She thinned the picture. And she said. "Recycling of metals reduces our damage to the environment."Her friend İsawith her began to describe the picture she painted.Melis thanked her friend.

Melis, son resimde metallerin olduğunu gördü. Metallerin nasıl geri dönüştürüleceğini düşündü. Resmi inceltti. Ve dedi. "Metallerin geri dönüşümü çevreye verdiğimiz zararı azaltır."

Melis gezintisinde sona yaklaşıyordu bir resim daha dikkatini çekti ve o tarafa doğru yöneldi.Bu kez karşısında SMALL DESIGNERS takımından ceylin vardı.Melis ceyline resminde ne anlatmak istiyorsun diye sordu. ceylin de ben kağıt atıkların önemini vurgulamak istedim.Kağıt atıklara ne kadar önem verip geri dönüşüme kazandırabilirsek doğaya o kadar fayda sağlamış oluruz .Böylelikle daha az ağaç kesilmiş olur.Ağaçlarımız bol ormanlarımız çok olsun...dedi.Melis harika bir düşünce ve resim olmuş tebrik ederim diyerek son resmin yanına ilerlemeye devam etti.Acaba burada ne ile karşılaşacaktı?

Meltem METİNÖNDER ATA PRİMARYMelis examined many pictures and gained new information during the exhibition. When İKBAL, one of the beauty team that came with a transformation, saw that Melis was looking at her painting with attention, she started to inform her friend about her painting.

Melis ,Ecem in anlattıklarını dinledikten sonra hemen yan taraftaki resme yöneldi. Bu resim atık yağlarla ilgili Burcu nun resmiydi.Melis, Burcu dan resmini anlatmasını istedi. Burcu da atık yağların geri dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu eğer dikkat edilmezse yeryüzü sularının büyük tehlikede olacağını söyledi.

Melis thanked her friend with the happiness of the information she learned.

Melis öğrendiği bilgilerin mutluluğu ile arkadaşına teşekkür etti.

Melis examined many pictures and gained new information during the exhibition. When İKBAL, one of the beauty team that came with a transformation, saw that Melis was looking at her painting with attention, she started to inform her friend about her painting.

Melis sergi boyunca birçok resmi inceledi ve yeni bilgiler edindi. Dönüşümle gelen güzellik takımından İKBAL yaptığı resme Melis'in dikkat ile baktığını görünce arkadaşına resmi ile ilgili bilgi vermeye başladı.

Ebru YANMAZGedikkaya Kindergarten

Melis thanked Ali and left with the new information she learned about recycling.

Melis, Ali'ye teşekkür edip geri dönüşüm ile ilgili öğrendiği yeni bilgiler ile oradan ayrıldı.

Melis, who also examines the last painting in the exhibition, encounters Ali from the Green Heroes team and learns that the painting belongs to Ali. He told Ali that the exhibition was full of wonderful paintings, that he learned various information about recycling, and that he was very happy to meet the friends at the exhibition. Before saying goodbye to Ali, he asked what his thoughts on recycling were. Ali also talked about the importance of recycling.

Sergide bulunan son resmi de inceleyen Melis, Green Heroes takımından Ali ile karşılaşır ve resmin Ali'ye ait olduğunu öğrenir. Ali'ye serginin harika resimlerle dolu olduğunu, geri dönüşüm ile ilgili çeşitli bilgiler öğrendiğini, sergide bulunan arkadaşlar ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Ali'ye vedalaşmadan önce geri dönüşüm ile ilgili düşüncelerinin neler olduğunu sordu. Ali de geri dönüşümün öneminden bahsetti.

We thank our students who completed, illustrated and voiced the story.Design with transformation project teachers