Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ALBALAT DELS TARONGERS

benvinguts

Carrer Michavila s/n
46591 Albalat dels Tarongers
VALENCIA/VALÈNCIA

CODI DE CENTRE: 46037200

CEIP TIRANT LO BLANC

ÍNDEX

"El ideal no es que un niño acumule conocimiento si no que desarrolle capacidad.” (John Dewey)

Dates importants

Galeria

Famílies: AMPA

Menjador

HORARI

Presentació

Salut i esport

Contacte

Ensenyaments al centre.

LA NOVA ESCOLA

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

Estem molt il.lusionats amb el projecte de l' escola, i per això ho volem compartir amb vosaltres!!

IL.LUSIONATS AMB LA NOVA ESCOLA

LA NOSTRA ESCOLA

Un dels trets més importants a destacar és el seu ENTORN.

la nostra escola

Trets d'identitat

AGRUPAMENTS MULTINIVELL FLEXIBLES DE L'ALUMNAT I RÀTIOS REDUÏDES.

TREBALL PER PROJECTES, APRENENTATGE COOPERATIU I EN INTERACCIÓ AMB L'ENTORN RURAL.

CENTRE DOTAT AMB DIVERSES PDI I SMART TV, AMB CONNEXIÓ A INTERNET EN TOTES LES AULES.

EQUIP DOCENT REDUÏT I ESTABLE, AMB DEDICACIÓ I RESPECTE PELS ALUMNES.

ESPECIALISTES DEL CENTRE:

MESTRA/E D'ANGLÉS.

MESTRA/E DE MÚSICA.

MESTRA/E D'AUDICIÓ I LLENGUATGE.

MESTRA/E DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA.

MESTRE/A D'EDUCACIÓ FÍSICA.

SERVEI D'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA.

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR.

HORARI EN JORNADA CONTINUA

la nostra escola

Trets d'identitat

PROJECTE LINGÜÍSTIC:

horari del centre

HORARI EXTRAESCOLARS

15:30 a 17:00h

Aquestes activitats, estan programades mensualment, són lúdiques i educatives, com manualitats, activitats a l'aire lliure; el foment de la lectura i la visualització de curts didàctics entre altres

menjador escolar

Oferim SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR, i tramitació de BEQUES de Conselleria.

Es potència una ALIMENTACIÓ SALUDABLE a través de menús variats, elaborats per nutricionistes.

infantil

1r CICLE

AULA DE 2 ANYS, A PARTIR DE SETEMBRE 2021.

1R CICLE

L'acció educativa a l'aula infantil de 2 anys està basada en les necessitats i interessos dels xiquets, oferint-los diferents possibilitats perquè adquirisquen una imatge positiva i equilibrada de si mateixos, ajudant-los a obtindre autonomia personal, i atenent les necessitats educatives que l'edat requereix.

aULA DE 2 ANYS

infantil

2n CICLE

EN AQUEST APARTAT US EXPOSAREM COM TREBALLEM I MOSTRAREM ALGUNS DELS NOSTRES ESPAIS.

infantil

ÉS EL PERIODE EN EL QUE ELS XIQUETS ENTREN EN L'ESCOLA I HAN DE FAMILIARITZAR-SE EN L'ESPAI, COMPANYS, MESTRA, ... PER AIXÒ ÉS MOLT IMPORTANT RESPECTAR ELS SEUS RITMES I FACILITAR EL MÉS POSSIBLE EIXE MOMENT DE SEPARACIÓ DE LA FAMÍLIA. EN AQUEST CAS, ÉS UN TEMPS D'ATENCIÓ PERSONALITZADA.

PERíODE D'ADAPTACIÓ

Mostra de diferents moments a l'aula d'infantil

+

AULA MULTINIVELL:

en la que tots aporten i faciliten una construcció dels aprenentatges més lligada a les seues necessitats i moments maduratius.

METODOLOGIA

TREBALLEM PARTINT DELS INTERESSOS DELS XIQUETS, TANT PER PROJECTES, EXPERIMENTACIÓ I ATENENT LES NECESSITATS DE CADASCUN

OBERTA I PERSONALITZADA

PRIMÀRIA

TOTS ELS CICLES

EN AQUEST APARTAT US EXPOSAREM COM TREBALLEM I MOSTRAREM ALGUNS DELS NOSTRES ESPAIS.

PRIMÀRIA

Una metodologia activa i participativa, que fomenta l'AUTONOMIA i la consecució de competències per part de cada alumne.
Sempre respectant el ritme d’aprenentatge i les característiques personals, s’ofereixen els suports i recursos més adients per afavorir els aprenentatges de totes i tots.

La convivència entre iguals, el respecte a les normes o l’educació emocional també són aspectes primordials.

Aquells alumnes que presenten necessitats educatives especials hi trobaran tots els recursos personals i materials per avançar en els seus aprenentatges.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

EL TREBALL EN AQUESTA ETAPA SE CENTRA EN :

Les noves tecnologies estan molt presents i col•laboren també amb la consecució dels objectius anteriors. En 5é i 6é es treballa alm un IPAD per alumne (Projecte Tablets a l'aula)

El treball cooperatiu, les actuacions educatives d’èxit (AEE), els projectes en l’entorn natural i social i les TIC, ens aporten unes eines molt potents en el dia a dia.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

EL TREBALL EN AQUESTA ETAPA SE CENTRA EN :

Acompanyem l’alumnat al llarg de l’etapa perquè exploten els seus talents, tinguen inquietuds, siguen reflexius i es milloren any rere any.

SALUT I ESPORT

Des de l’escola es promou l’ ACTIVITAT FÍSICA i la SALUT mitjançant diferents propostes que es desenvolupen durant el curs dirigides a fomentar la pràctica esportiva i difondre els hàbits i els estils de vida saludables i actius.

Educar en HÀBITS D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE fomentant una dieta variada i equilibrada com el DIA DE LA FRUITA per a esmorzar.

Foment de l’activitat física saludable: bicicleta, patinet o caminant per vindre a l'escola; les eixides al medi natural per al foment del senderisme com hàbit saludable.

Participació del l’alumnat en una CURSA SOLIDÀRIA.

FAMÍLIES A L'ESCOLA

ampa

Associació de mares i pares

Si esteu interessats, ens encantarà posar-vos en contacte.

En el nostre centre és molt important la relació amb les famílies, per això contem en una associació per a poder facilitar eixa relació i participació.

galeria d'imatges de la nostra escola

galeria

ací teniu un poc de nosaltres

ací teniu un poc de nosaltres

ací teniu un poc de nosaltres

DIA DE L'ARBRE

NADAL

DIA DEL LLIBRE

ací teniu un poc de nosaltres

CARNESTOLTES 2021

ací teniu un poc de nosaltres

MOMENTS DE L'AULA D'INFANTIL

Calendari d'admissió i matrícula

+info

dates importants per a la realització de la matrícula

Des de les 9:00 h del 26 d'abril fins a les 23:59 h del 4 de maig.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS:

3 juny

LLISTES DEFINITIVES:

INFANTIL I PRIMÀRIA

Informació del calendari d'admissió i matriculació curs 2021-2022

PUBLICACIÓ VACANTS

PLACES DISPONIBLES AL CENTRE

MATRÍCULA TELEMÀTICA:

TELEMATRÍCULA

De l'1 de juliol al 16 de juliol.

CODI DE CENTRE: 46037200

INFANTIL

PRIMARIA

MATRÍCULA PRESENCIAL:

TELEMATRÍCULA

Del 22 de juny al 6 de juliol.

CONTACTE

Estarem encantades d'atendre-vos al nostre centre.
Pots concertar una cita prèvia via telefònica:

96-183 29 35
96- 183 29 36

46037200@edu.gva.es