Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Campanya cap infant sense colònies 2021

Abril 2021

Informe sobre les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques d’estiu

Metodologia

02

01

Explotació de dades

Dades del MCECC i de la XACS sobre els 1.616 infants sol·licitants de beques

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans

Xarxa de Centres Socieducatius

Objectiu

Conèixer les condicions de vida de les famílies sol·licitants de les beques de la Fundació Pere Tarrés del programa "Cap infant sense colònies"

Enquesta

Enquesta online a una petita mostra de 61 famílies

2019

2020

Renda anual

Renda per càpita

La situació ha empitjorat

Font: MCECC, XACS

23%

17.315

13.354

En algunes qüestions sí

Mai m'havia vist en aquesta situació

La situació ha empitjorat

Estic més o menys igual

Font: Enquesta Fundació Pere Tarrés, 2020

33%

38%

30%

La situació ha empitjorat

Font: Enquesta Fundació Pere Tarrés, 2020

Pobresa

Pobresa

No
pobresa

No
pobresa

NS/
N C

NS/
N C

74 %

77%

La situació ha empitjorat

Font: Enquesta Fundació Pere Tarrés, 2020

14%

17%

Condicions de vida de les famílies demandants de beques

de les famílies estan per sota del llindar de pobresa d'Espanya

El 77%

de les famílies tenen problemes per mantenir la llar a una temperatura adequada a l’hivern

El 62%

pateixen dificultats en el consum

El 10%

de les famílies viuen en habitatges ocupats i l'11% en habitatges de lloguer social

El 63%

reconeix que han augmentat les seves necessitats econòmiques per la pandèmia

El 15%

de les famílies conviuen amb altres nuclis familiars (un 5% pel Covid-19)

El 39%

tenen almenys un membre de la família a l'atur


Un 42%

"Los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), referentes al cuarto trimestre de 2020, indican que el total de hogares sin ingresos aumenta ligeramente con respecto al trimestre precedente, y sigue siendo muy superior al de antes de la crisis (primer trimestre de 2008). Los datos muestran un ligero repunte del número de hogares sin ingresos con al menos un niño, niña o adolescente con respecto al tercer trimestre de 2020, (128,5 vs. 138,3 en miles, 9.800 hogares más)." (Alto comisionado Contra la Pobreza Infantil)

famílies amb ingressos per sota del llindar de la pobresa no estan percebent cap ajut social

de les famílies que tenen almenys un membre a l'atur, han perdut la feina recentment (mesos abans)

62%

Un

El 76%

0102

Augment de les necessitats de les famílies

02

Gran nombre de llars monoparentals (48%)

03

50% de famílies d'origen estrane (parlo no hispànica)

03

Augmenta el nombre de famílies que demanen beca per primera vegada

06

06

Pobres, molt pobres i quasi pobres

05

CONSIDERACIONS FINALS

A tenir en compte per a la campanya d'estiu 2021

04

Previsions d'un 33% de pobresa infantil a Espanya (Save the Children)

Malgrat que hi ha menys inscrits en activitats d’estiu augmenten les sol·licituds de beca

01

02

La pobresa també té nacionalitat espanyola (50% solicitants)

www.peretarres.org/consultoria-estudis


cie@peretarres.org

Moltes gràcies