Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

"SZLAKIEM GOLUBIA-DOBRZYNIA"

GRA TURYSTYCZNA

Czym jest gra?

Gra turystyczna jest specjalną odmianą gry miejskiej. Ta nowa forma zwiedzenia i poznawania miasta umożliwia zabawę niemal 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Uczestnicy mają okazję odwiedzić wybrane zaułki Golubia-Dobrzynia, by rozwiązać przygotowane dla nich zadania, podążając za wskazówkami. W zabawie można brać udział indywidualnie lub zespołowo. Gra została stworzona w ramach obchodów70-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia.

Fabuła gry

Golub-Dobrzyń jest miastem o interesującej historii, ciekawych zabytkach oraz malowniczych krajobrazach. Wykorzystując potencjał miasta, warto przyjrzeć się mu z bliska, odwiedzając miejsca znane i te mniej znane. Z miastem związane są historyczne postaci, które miały znaczący wpływ na jego rozwój. Anna Wazówna, Ignacy Działyński, Wojciech Gersoni Franciszek Golus przekażą Wam cenne wskazówki dotyczące miejsc, do których macie się udać. Odwiedzając poszczególne punkty, zdobędziecie potrzebne informacje do rozwiązania hasła, które będzie kodem dostępu do końcowego pliku.

UWAGA!Osoby, które wykonająselfie przy poszczególnych punktach oraz prawidłowo przedstawią rozwiązane zadania, otrzymają pamiątkę uczestnictwa w grze, związaną z 70-leciem połączenia Golubia i Dobrzynia (do odbioru na Zamku Golubskim)

4

3

2

1

Nieco historii:

Pierwszą wzmiankę o wsi Golub znajdujemy dopiero w dokumencie z 1258 r. Wcześniej, bo w 1231 roku cała ziemia chełmińska, a więc i Golub, zajęta została przez Krzyżaków, którzy zbudowali tu zamek na wzniesieniu, a następnie założyli miasto na prawie chełmińskim.Trzeba przyznać, że początkowo miasto świetnie się rozwijało, lecz mocno ucierpiało w wojnie polsko -krzyżackiej w 1414 roku, a szczególnie w tzw. "wojnie golubskiej" w 1422 r.

Bardzo pomyślny dla miasta był okres, w którym król Zygmunt III Waza nadał starostwo golubskie swej siostrze - królewnie Annie Wazównie. Licznie przybywający do zamku goście i pobyt Zygmunta III Wazy ze swym dworem w 1623 roku sprawili, że miasto się ożywiło, powstały nowe cechy, kwitł handel. Tymczasem na lewym brzegu Drwęcy, zaczął wyrastać groźny konkurent Golubia, Dobrzyń, który już w czasach średniowiecznych pojawia się w źródłach jako jedno z trzech przedmieść Golubia. Rozwój Dobrzynia nastąpił mniej więcej od drugiej połowy XVII w.

W 1684 r. posiadacz tej osady - dziedzic Zygmunt Działyński, wojewoda kaliski obdarzył ją wieloma przywilejami, samą zaś osadę nazwał Przedmieściem Golubskim. Przywileje te potwierdził jego syn Jakub Działyński, nadając przy tej okazji osadzie nowe grunty. W 1789 roku hrabia Ignacy Działyński nadał osadzie Przedmieście Golubskie prawa miejskie i nazwał ją Dobrzyniem, ofiarowując miastu swój herb rodowy.

Czasy zaboru pruskiego w Golubiu to okres germanizacji ludności polskiej, ale także i rodzenia się ruchu narodowego, a potem niepodległościowego jego mieszkańców. Natomiast Dobrzyń w zaborze rosyjskim burzliwie się rozwijał i w krótkim czasie prześcignął Golub. Dopiero na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1951 roku utworzono z dwóch miast jeden organizm miejski o nazwie Golub – Dobrzyń.

Fryderyk Chopin

1810-1849

Drogi Śmiałku!Ruszasz w trasę po zakamarkachGolubia-Dobrzynia, by odczytać sekretne hasło. Podążając za wskazówkami, zdobędziesz cenne informacje o miejscu, w którym i ja kiedyś bywałem. Rozglądaj się uważnie oraz skup się na poszczególnych poleceniach, a zpewnością Ci się uda. Powodzenia!

Skąd wziąć litery do hasła?

Każda z wymienionych postaci udziela wskazówek (siatka skojarzeń), który wers, które słowo oraz która litera danego słowa jest potrzebna do uzyskania hasła. Skojarzenia oznaczone są wytłuszczonymi liczbami, które wskkazują konkretne pole do uzupełniania daną literą na slajdzie "Hasło końcowe".

*np. 2) 8-4-3 oznacza: litera do wpisania w pole numer2w haśle końcowym, a następnie 8 wers, 4 słowo, 3 litera do wyszukania

Taki sam slajd znajduje się w późniejszej części gry. Tu wpisujemy odczytane ze wskazówek litery w odpowiednie pola. Hasło końcowe pozwoli na odblokowanie zaszyfrowanego pliku.

Wojciech Gerson

1831-1901

* Park Miejski(przy Urzędzie Miasta)* Pierwszy Marszałek Polski* Druga tablica1) 7-1-17) 9-2-7

* Golubska część miasta* Drewniana zabudowa* Inaczej "Pod Kapturkiem"(tablica informacyjna, tekst bez tytułu)19)6-1-312) 6-3-223) 13-11-4

Podpowiedź

Podpowiedź

53°06'32.2"N 19°03'09.7"E

53°06'51.0"N 19°03'17.6"E

Franciszek Golus

1874-1954

* Tablica informacyjna* Pierwszy komisaryczny burmistrz Golubia* Sam o sobie17) 3-3-82)4-3-139) 8-2-4

* Charakterystyczna budowla cegły* Funcja szkoły podstawowej* Dosyć wysoka(tablica informacyjna, tekst bez tytułu)13)1-2-76)7-1-1

* Część murów obronnych Golubia* Niegdyś pełniła funkcję harcówki"Sokoła"(tablica informacyjna, tekst bez tytułu)5)5-4-414)12-2-5

Podpowiedź

Podpowiedź

Podpowiedź

53°06'53.0"N 19°03'19.5"E

53°06'52.2"N 19°03'17.9"E

53°06'50.7"N 19°03'17.7"E

Anna Wazówna

1568-1625

* Przy miejscu, w którym niegdyś bywałam* Uwieczniona w "Potopie"10) 1-2-916)2-1-4

* Instytucja kultury* Przy ulicy znanego generała11) 1-1-118)2-3-120)3-3-1

Podpowiedź

Podpowiedź

53°06'54.8"N 19°02'55.2"E

53°06'55.4"N 19°03'18.2"E

Ignacy Dzialynski

1754-1797

* Miejsce związane z postaciąśw. Floriana* Brązowa tablica* Przy ulicy pułkownika powstaniakościuszkowskiego22)1-1-88)1-3-14)3-2-1

* Tablica pamięci* Przy ulicy pierwszego Marszałka Polski15)3-1-103)4-2-221) 11-1-4

-

-

Podpowiedź

Podpowiedź

53°06'39.4"N 19°03'08.0"E

53°06'39.8"N 19°03'11.6"E

* BEZ POLSKICH ZNAKÓW I SPACJI,LECZ Z CAPS LOCKIEM