Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

Transcript

קריטריונים למיון משפחות

עינבל אריאלי

צפו בסרטון ורשמו אלו סוגי משפחות אתם.ן מזהים.ות

סוגי משפחות

קריטריונים למיון משפחות

עינבל אריאלי

אופן הקמת המשפחה

מידע

מידע

מידע

מידע

מידע

מידע

מידע

מידע

מידע

מידע

מספר בני זוג

יחידת השייכות של בני הזוג

דפוס מגורים

דפוס סמכות

אופן הגדלת המשפחה

זהות המסגרת המשפחתית

יחידת השייכות המשפחתית

דפוס ייחוס

משחק

לבדיקת ידע

אנדוגמיה

נישואים בין בני זוג הבאים מאותה יחידה חברתית: גיל, גזע, רמת השכלה, מוצא אתני, אזור מגורים

אקסוגמיה

נישואים בין בני זוג הבאים מיחידות חברתיות שונות

מה קורה בחברה הישראלית?

בחברה הישראלית מקובלת אנדוגמיה ואקסוגמיה עדתית (של עדות)

אבל, אקסוגמיה דתית לא מקובלת (נישואין של חילוני ודתייה ולהפך)

משפחת מוצא

המשפחה אליה נולד הפרט

משפחת הקמה

המשפחה שהקימו בני הזוג שנישאו


יחידת שייכות משפחתית במחזור חייה

המשפחה שהקימו בני הזוג שנישאו

המשפחה אליה נולד הפרט

אימוץ

הפרייה מלאכותית

פונדקאות

ביולוגית

על ידי הריון האישה

צירוף ילד למשפחה באופן חוקי וקבוע. הילד המאומץ שווה זכויות לילד הביולוגי

טכנולוגיה של הפריה חוץ-גופית במעבדה, מביצית וזרע של אחד ההורים/שניהם/תורם או תורמת

נשיאת עובר בעקבות הפריה מלאכותית, על ידי אישה שאינה האם הביולוגית

אופן הגדלת המשפחה

דפוס מגורים

פטרילוקאלי

מטרילוקאלי

ניאולוקאלי

הזוג שנישא עובר להתגורר עם משפחת הבעל או בקרבתה.
הערה: אופייני לחברות מסורתיות

הזוג שנישא עובר להתגורר עם משפחת האישה או בקרבתה

הזוג שנישא עובר להתגורר במקום חדש, לא ליד משפחות המוצא.
הערה: אופייני לחברות מודרניות. המגדר לא מכתיב שליטה במשפחה.
יש שליטה שיויויונית פחות או יותר של שני הצדדים

1

2

דפוס סמכות של שליטת הגבר

פטריאכלי

3

דפוס סמכות של שליטת האישה במשפחה

הערה: סוג נדיר ביותר

מטריאכלי

טשטוש בחלוקת התפקידים המגדרית

הערה: אופייני לחברות מודרניות

שיוויוני

דפוס סמכות

דפוס נישואים בין 2 אנשים בלבדמונוגמיה (מונו=אחד)

מידע

פוליגמיה- פולי=ריבוי, דפוס נישואים בין 3 אנשים ויותר.

פוליגמיה (פולי=ריבוי)

ביגמיה- גבר נשוי לשתי נשים


פוליגיניה- גבר נשוי למספר נשים


פוליאנדריה- אישה נשואה למספר גברים (נדיר ביותר)

דפוס נישואים בין 2 אנשים בלבדמונוגמיה (מונו=אחד)

מידע

פוליגמיה- פולי=ריבוי, דפוס נישואים בין 3 אנשים ויותר.

פוליגמיה (פולי=ריבוי)

ביגמיה- גבר נשוי לשתי נשים


פוליגיניה- גבר נשוי למספר נשים


פוליאנדריה- אישה נשואה למספר גברים (נדיר ביותר)

נישואים

כל קשר זוגי המוכר על פי חוקי המדינה והנורמות שלה.
הערה: כל תרבות מגדירה את החוקים והנורמות של קיום הנישואים: סמכות דתית, חוזה אצל עו"ד
וכו'.


משפחה חד הורית

משפחה שעומד בראשה הורה ללא בן/בת זוג
הערה: ההורה הוא יחיד בגלל: גירושים, התאלמנות, עגינות (כאשר הבעל או האישה לא מוכנים
לתת גט), או מבחירה

קוהביטציה(ידועים בציבור)

משפחה הכוללת בני זוג שאינם נשואים על פי חוק

סרטון


משפחה מורכבת

משפחה שכוללת ילדים מאומצים או ילדים מנישואים קודמים

משפחה שכוללת ילדים מאומצים או ילדים מנישואים קודמים

מטריליניארי

ביליניארי

פטריליניארי

דפוס מגורים

האישה מורישה את רכושה לבנותיה. הילדים מתייחסים לבני משפחת האם בלבד כאל קרובי
משפחה.
הערה: דגם נדיר ביותר


הרכוש עובר מהורים לילדים ללא תלות מגדרית. אנשים מצד משפחת האב ומצד משפחת האם כאחד, נחשבים כמשפחה מורחבת

אבות מורישים את רכושם לבנים בלבד. קו ההתייחסות וקשרי המשפחה עוברים דרך הגבר

קבוצה חברתית הכוללת הורה אחד או שניים וילדיהם התלויים בהם.
הערה: מאפיין את החברה המודרנית ואת העולם המערבי.

משפחה גרעינית

גרעינית

חיים ביחד בני מספר דורות: הורים, ילדיהם הנשואים וילדיהם (נכדים) ולעיתים גם קרובי משפחה נוספים.
הערה: מאפיין חברות מסורתיות.

משפחה מורחבת

מורחבת

???

נבחן את ידיעותנו

עותק

לשכפול

שאלון

נבחן את הבנתנו

את בעלי דיויד הכרתי כשהייתי בת 17 והוא היה בן 30. נפגשנו בסתר מכיוון שדיויד לא היה יהודי והורי הדתיים לא היו יכולים לקבל זאת וגם לא את גילו. אחרי שנה סיפרתי להורי על הרומן שלי עם דיויד והם הסכימו שניפגש בתנאי שיתגייר

שאלה 1 מתוך 4

אקסוגמיה

פטריליניארי

משפחה מורכבת

שאלה הבאה

נכנסתי להיריון וילדתי חמישה ילדים. הטיפול בהם לא היה קשה מכיוון שגרנו בבית הגדול של הורי והם עזרו לי בטיפול בהם

שאלה 2 מתוך 4

ניאו לוקאלי

מטרילוקאלי

פטרילוקאלי

שאלה הבאה

באחד מטיולי לחו"ל טסתי להודו ושם ביקרתי בבית יתומים. התאהבתי בשני ילדים מקסימים, אח ואחות ואחרי חודשים ארוכים של בירוקרטיה הצלחתי להביא אותם לישראל ולקבל אישורים לגדלם כאילו היו שלי, הם גדלים אצלי בבית ומביאים אושר רב לחיי.

שאלה 3 מתוך 4

פונדקאות

אימוץ

הריון

שאלה הבאה

בן זוגי ואני ערכנו הסכם זוגיות אצל עו"ד

שאלה 4 מתוך 4

משפחה מורחבת

אנדוגמיה

קוהביטציה

למבדק מסכם

לתחילת השאלון