Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

Konstytucja 3 Maja

Przygotowała:Pedagog szkolny Marta B.

Introduction here

konstytucja 3 maja

ciekawostki

Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie w 1791 roku.

Obrady sejmu były burzliwe. W czasie obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał trzy razy, wskazując na pilną konieczność naprawienia danego nastroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście nastąpiło.
Odezwały się wtedy okrzyki
"Wiwat król!"
"Wiwat Konstytucja!"

Autorami Konstytucji 3 Maja byli:


król Stanisław August Poniatowski

Stanisław Krasiński

Ignacy Potocki

Oraz....

Hugo Kołłątaj

Stanisław Małachowski

Stanisław Staszic

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą zasadniczą.

Wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej twz.gołoty a potwierdzała przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z kwietnia 1791 roku.

W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodó a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.


Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniając jednocześnie swobodę wyznań.

Konstytucja 3 maja wprowadzałą pięciu ministrów: policji, pieczęci spraw wewnętrzynych, pieczęci spraw zagranicznych, ministra belli (wojny) i ministra skarbu.


Akty prawne wydawane przez króla wymagały kontrasygnaty ministra.

Konstytucja 3 maja przetrwała 14 miesięcy. Prawa w niejzapisane były nie do zaakceptowania przez warstwę magnacką.


Święto Konstytucji obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej Święto Konstytucji 3 maja zastało wznowione.
Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym.

Uchwalenie konstytucji 3 maja 1791, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806roku.

Sala senatorska dawniej i dziś....

Sala senatorska widok współczesny.

Medal wybity w 1791 roku z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Warto zobaczyć...

Sprawdź swoją wiedzę

Dziękuję za uwagę.