Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

SOM EL DOMÈNECH !

INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

Projecte educatiu per al Batxillerat

Jornada de Portes Obertes 2021

BENVINGUTS I BENVINGUDES AL DOMÈNECH !

L'Institut Lluís Domènech i Montaner duu 24 anys al servei de la gent del barri de La Marina.Durant tots aquests anys hem desenvolupat una acció educativa de qualitat amb l'objectiu que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans ben preparats, participatius, crítics i compromesos amb la societat actual.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tots i cadascun dels nostres alumnes.Ser un centre referent per la seva qualitat educativa, on l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge i s’hi senti compromès i motivat.Basar l'aprenentatge en metodologies innovadores que motivin l'alumnat i que estimulin la seva creativitat.Obrir-nos a l'entorn i afavorir la implicació i la participació de tota la comunitat educativa.Ser un centre integrador i cohesionat, on tothom hi tingui cabuda i se senti reconegut i respectat, independentment de la seva procedència, religió, llengua, cultura, ideologia, orientació sexual o capacitat intel·lectual.

2 pistes esportives1 gimnàs1 rocòdrom3 laboratoris2 tallers3 aules d'informàtica1 aula de música2 aules de visual i plàstica1 biblioteca1 ascensor

INSTAL·LACIONS

Vídeo realitzat per dos alumnes del centre el curs 2017-2018

HORARI LECTIU

Pati de 11:00 a 11:30

Dilluns: de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00Dimarts, dimecres i dijous: de 8:00 a 14:30Divendres: de 8:00 a 13:30*

* L'alumnat de segon curs té assignada una hora de tutoria individualitzada de Treball de Recerca els divendres de 13:30 a 14:30 fins a la presentació d'aquest, a mitjans del 2on trimestre. Un cop presentat el Treball de Recerca, l'horari lectiu dels divendres acaba a les 13:30

Alumnat 1er BTX A

PROTAGONISME DEL'ALUMNATI LES FAMÍLIES

activitats obertes a les famílies

COMISSIONS D'ALUMNES

ACCIÓ TUTORIAL

COMISSIONS MIXTES

AMPA

Com sempre, volem que l'alumnat i les famílies continueu participant activament en la construcció del projecte educatiu de l'institut!

APLICACIÓ PER A MÒBIL iEduca TokApp

Sortides programades fora del centreEntrades o sortides fora de l'horari ordinari

Retards i faltes d'assistènciaIncidències disciplinàries

Confinamentsper COVID-19

COMUNICACIÓ IMMEDIATA AMB LES FAMÍLIES

Sol·licitud d'autoritzacions

Avisos diaris

IMPULS DE LES TIC

CORREU CORPORATIU@domenechimontaner.cat

introducció progressiva delLLIBRE DIGITAL

ús del GOOGLE CLASSROOM

3 aules d'informàtica3 unitats mòbils d'ordinadors portàtils

iEduca TokApp

instal·lació de comunicacions d'alta velocitat

Professorat

FESTES

SORTIDES

Punt Multimèdia - Casa del Mig

Velòdrom d'Horta

SORTIDES

Serra de Collserola

ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT

Ciències i tecnologiaHumanitats i ciències socialsArts (al nostre institut NO es pot cursar aquesta modalitat)

Existeixen tres modalitats de Batxillerat:

Cada curs es cursen 11 matèries: 7 matèries comunes i 4 matèries de modalitat.

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Literatura (2h) Llengua Castellana i Literatura (2h) Llengua Anglesa (3h) Tutoria (1h) Educació Física (2h)Filosofia (2h) Ciències per al Món Contemporani (2h)

Llengua Catalana i Literatura (2h) Llengua Castellana i Literatura (2h)Llengua Anglesa (3h)Tutoria (1h)Història de la Filosofia (3h)Història (3h) Treball de Recerca *

* El Treball de Recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S’inicia durant el tercer trimestre del primer curs i es presenta durant el segon trimestre del segon curs.

1er CURS

2on CURS

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Matemàtiques I (4h)

1er CURS

2on CURS

Matèria comuna d'opció

Matèria comuna d'opció

Matemàtiques II(4h)

Matèries de modalitat(cal escollir-ne tres)

Biologia I (4h)Física I (4h) Química I (4h) Ciències de la Terra I (4h) Tecnologia Industrial I (4h) Dibuix Tècnic I (4h) Robòtica (4h)

Matèries de modalitat(cal escollir-ne tres)

Biologia II (4h) Física II (4h) Química II (4h) Ciències de la Terra II (4h) Tecnologia Industrial II (4h) Dibuix Tècnic II (4h) Electrotècnia (4h)

INFORMÀTICA - ROBÒTICA

Matèria específica de centre

Campionat de Robòtica

MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1er CURS

2on CURS

Matèries de modalitat(cal escollir-ne tres)

Llatí I(Humanitats) (4h) Matemàtiques CS I(Ciències Socials) (4h)

Economia d’Empresa I (4h) Grec I (4h) Història del Món Contemporani (4h) Literatura Universal (4h) Psicologia (2h) + Sociologia (2h) *Segona llengua estrangera (1h+3h IOC) *Biologia I (4h) **

Matèria comuna d'opció(cal escollir-ne una)

Matèries de modalitat(cal escollir-ne una)

Llatí II(Humanitats) Matemàtiques CS II(Ciències Socials)

Economia d’Empresa II (4h) Grec II (4h)Geografia (4h) Història de l’Art (4h)Literatura Catalana (4h) Literatura Castellana (4h) Biologia II (4h) **

Matèries de modalitat(cal escollir-ne tres)

MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Observacions:

* Tractant-se de matèries específiques, no és possible cursar Psicologia+Sociologia i una segona llengua estrangera de forma simultània, és a dir, que només és possible cursar-ne una de les dues.

** La matèries Biologia I i Biologia II s'ofereixen per als estudiants que vulguin accedir a un grau en Psicologia des de la modalitat de Ciències Socials. Cal tenir present, però, que es tracta d’un grau de la branca de ciències de la salut i, per tant, és aconsellable accedir-hi des de la modalitat de Ciències.

LA SELECTIVITAT

En què consisteix la prova?

L'alumnat s'ha d'examinar de les quatre assignatures obligatòries de segon de Batxillerat(Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) (Nota: Història de la Filosofia forma part de la fase específica) id'una de les quatre matèries comunes d'opció(Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí o Fonaments de les Arts).L'alumnat es pot examinar d’un màxim de tres matèries de segon de Batxillerat vinculades als estudis universitaris que volgui cursar. D’aquests tres exercicis, però, només es tindran en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions, feta la ponderació.

Fase general (obligatòria):

Fase específica (voluntària, per apujar nota):

LA SELECTIVITAT

Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat i com es calcula?

La nota d’accés a la universitat ha de ser igual o superior a 5, i pot arribar a un màxim de 10. Per calcular aquesta nota, la qualificació obtinguda a la fase general compta un 40% i la mitjana de l’expedient de Batxillerat un 60% (el Treball de Recerca té un pes del 10% de la nota de l'expedient de Batxillerat).

LA SELECTIVITAT

La nota d’admissió és la que es fa servir per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades. S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades. Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats. El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.

Què és la nota d'admissió i com es calcula?

Nota d'admissió = Nota d'accés + a x M1 + b x M2 Nota d'accés: mitjana del Batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%) M1, M2: dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor notaa, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Taula de ponderacions 2021: http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf

Personal d'administració i serveis

Personal de neteja

La clau de l'educació no és ensenyar,és despertar

Ernest Renan

MOLTES GRÀCIES!

INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

COMUNICACIÓabril 2021

https://agora.xtec.cat/ies-domenechimontaner/

ins_domenech