Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Przysłówek

Tworzenie i stopniowanie

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie, na jakie pytania odpowiadają i co nazywają przysłówki.2.Nauczysz się tworzyć przysłówki odprzymiotnikowe.3.Poznasz mechanizmy stopniowania przysłówków.4. Zastosujesz przysłówki do opisu sytuacji.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Jak minął Ci weekend?

Jak, gdzie, kiedy... Opowiedz o swoim weekendzie, używając jednowyrazowych odpowiedzi na te pytania.

Gratulacje! Funkcjonalnie używasz przysłówków.

Obejrzyj

Obejrzyj i posłuchaj.

Zapisz przynajmniej 5 przysłówków i poddaj je stopniowaniu.

Czy wszystkie poddały się stopniowaniu? Jak myślisz, dlaczego?

Zastanów się

Zapisz

W domu

Zadanie 8 ze str. 80

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?