Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: W służbie miłości. Sakrament małżeństwa

KATECHEZA 41

1. Pismo Święte

2. Tekst

3. Sakrament małżeństwa

4. Czym jest małżeństwo ?

5. Ważna wiadomość

6. Pytanie 1

Przeczytaj tekst „MY ważniejsze od JA” i powiedz, czym jest, a czym nie jest miłość. Dlaczego małżeństwo można zawrzeć dopiero w określonym wieku? 


7. Pytanie 2

Powiedz swoimi słowami, co Pismo Święte mówi o małżeństwie we fragmentach biblijnych zamieszczonych w tej katechezie. Do jakiego związku przyrównuje małżeństwo św. Paweł?

8. Pytanie 3

Co przyrzekają sobie państwo młodzi? Do czego się zobowiązują? Kogo proszą o pomoc w budowaniu wspólnego życia?

9. Zadanie 1

Na podstawie fragmentów Pisma Świętego sformułuj trzy zasady, którymi powinni się kierować chrześcijańscy małżonkowie.

10. Zadanie 2

Na podstawie tekstu „Miłość na co dzień” wymień, jakie codzienne zadania czekają małżonków.

Indeks

11. Zadanie 3

Przerysuj tabelkę do zeszytu i na podstawie wiadomości z tego rozdziału uzupełnij ją. Wpisz wszystkie sakramenty.SAKRAMENTSZAFARZ (KTO MOŻE UDZIELIĆ?)NA CZYM POLEGA UDZIELENIE SAKRAMENTU

12. Zadanie 4

12. Modlitwa

Słowo Boże

Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela.Ewangelia według św. Marka 10, 9Bądźcie płodni i rozmnażajcie się.Księga Rodzaju 1, 28bBądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Mężowie miłuj­ cie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Dla­ tego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystu­sa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża. List do Efezjan 5, 21. 25. 31-33

Gdy chłopak i dziewczyna zakochują się w sobie, wydaje się im, że będą razem szczęśliwi przez całe życie. Jednak miłość to nie jest tylko uczucie, zakochanie. Najpierw może być to zachwyt drugą osobą, jej urodą albo charakterem. Ale kochać kogoś to znacznie wię­cej: to dozgonne zobowiązanie, wierność, szacunek dla drugiej osoby. Często przedkła­danie potrzeb drugiej osoby nad własne, troska o nią, budowanie wzajemnego zaufania. Oznacza, że „my” jest ważniejsze od „ja”.

"My" ważniejsze od "ja"

Co to jest małżeństwo ?

Słowo Boże

Sakrament małżeństwa

KOBIETA i MĘŻCZYZNA stają wobec diakona lub księdza, który reprezentuje Kościół

Przysięga małżeńskaJa, (imię), biorę ciebie, (imię), za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

Wyrażają wspólną wolę zawarcia małżeństwa modlą się z wszystkimi o dar Ducha Świętego podają sobie prawe dłonie i wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej

Przyjmują błogosławieństwo

Nakładają sobie obrączki

Miłość na co dzień

Gesty przyjaźni czy czułości, ręka położona na ramieniu, pocałunek, upominki i wspól­ ne posiłki – to symboliczne gesty, które „urzeczywistniają to, co wyrażają”. Nie tylko wy­ rażają miłość, ale s ą m i ł o ś c i ą. Podobnie jest z sakramentami: wyrażają działanie łaski Bożej i ją urzeczywistniają, czyli wcielają w życie.Sakrament małżeństwa to nie ceremonia, która magicznie przemienia kobietę i męż­ czyznę w żonę i męża i gwarantuje szczęście. Sakrament małżeństwa działa przez całe życie po ślubie, obejmując wszystkie chwile i sprawy przeżywane w związku. Małżon­ kowie mocą sakramentu są jednoczeni przez Boga i jednoczą się z Bogiem. Wspólne pro­ wadzenie domu, bliskość cielesna, duchowa i psychiczna, przyjmowanie gości, wycho­ wywanie dzieci, wzajemne okazywanie sobie życzliwości, a nawet kryzysy i powroty do zgody – to wszystko są sakramentalne czynności męża i żony. Poprzez wiarę ich miłość uobecnia w rodzinie miłość Boga.

Ważna wiadomość

Kobieta i mężczyzna udzielają sobie sakramentu małżeństwa, składając przed Bogiem i wspólnotą Kościoła przysięgę małżeńską.Zgodnie z zamysłem Boga małżeństwo jest nierozerwalne.Sakrament małżeństwa jest codziennym źródłem łaski koniecznej małżonkom do osiągnięcia świętości oraz przyjęcia i wychowania dzieci.Ciężkimi grzechami godzącymi w sakrament małżeństwa są: cudzołóstwo, małżeństwo między więcej niż dwiema osobami (poligamia), odrzucenie płodności, porzucenie małżonka.

Quiz o sakramentach

Zachęcamy do udziału w quizie podsumowującym wiadomości o sakramentach

Zadanie interaktywne

Modlitwa

Panie Boże, stworzyłeś mnie do miłości. Nie wiem jeszcze, czy założę rodzinę, czy moja droga życiowa będzie inna. Boże, pomóż mi przygotować się do dorosłości i do służby innym, niezależnie od tego, kim zdecyduję się być. Naucz mnie kochać. Amen.