Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Co wyróżnia
Naszą Szkołę

Kierunki kształcenia

Sekcje sportowe

Internat
szkolny

System jednozmianowy

Zagraniczne staże zawodowe

Współpraca z pracodawcami

Nasi partnerzy

Współpraca z innymi instytucjami

Ciekawe projekty

Technikum Nr 4

Branżowa Szkoła

I stopnia

IX Liceum Ogólnokształcące
- klasa mundurowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 W Siedlcach

"Rolnik"

Technik architektury krajobrazu

Technik rolnik

Technik transportu drogowego

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik technologii żywności

Technikum Nr 4

Technikum Nr 4

Mechanik- monter maszyn i urządzeń

Ślusarz

Kierowca mechanik

Branżowa Szkoła
I stopnia

Klasa mundurowa

IX Liceum Ogólnokształcące

Pragniesz zdobycie wykształcenia?

Chcesz swoją skierowaną przyszłość na wybraną ścieżkę?
Pragniesz realizować swoje pasje?
Cenisz sobie patriotyzm?
Chcesz uczyć się w szkole z tradycjami?
Rozpocznij naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym
w Siedlcach.
Nie będziesz się nudzić!

Wyjazd do Spoleto (Włochy)

Zagraniczne Staże zawodowe

Uczniowie na stażu w Barcelos

(Portugalia)