Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Co wyróżniaNaszą Szkołę

Kierunki kształcenia

Sekcje sportowe

Internatszkolny

System jednozmianowy

Zagraniczne staże zawodowe

Współpracaz pracodawcami

Nasi partnerzy

Współpraca zinnymi instytucjami

Ciekawe projekty

Technikum Nr 4

Branżowa SzkołaI stopnia

IX Liceum Ogólnokształcące- klasa mundurowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 W Siedlcach

"Rolnik"

Technik architektury krajobrazu

Technik rolnik

Technik transportu drogowego

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik technologii żywności

Technikum Nr 4

Technikum Nr 4

Mechanik- monter maszyn i urządzeń

Ślusarz

Kierowca mechanik

Branżowa SzkołaI stopnia

Klasa mundurowa

IX Liceum Ogólnokształcące

Pragniesz zdobycie wykształcenia? Chcesz swoją skierowaną przyszłość na wybraną ścieżkę? Pragniesz realizować swoje pasje? Cenisz sobie patriotyzm? Chcesz uczyć się w szkole z tradycjami?Rozpocznij naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach.Nie będziesz się nudzić!

Wyjazd do Spoleto(Włochy)

Zagraniczne Staże zawodowe

Uczniowie na stażu w Barcelos(Portugalia)