Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

TORRES DE CABLEJAT


Una torre elèctrica és una estructura de gran alçada, normalment construia d'acer, la funció principal és servir de suport de les linies. Es fan servir tant en la distribució eléctrica d'alta i baxa tensio.
CENTRAL ELECTRICA


Una central electrica és una planta industrial destinada a la producció d'electricitat. Les centrals elèctriques transformen diferents fonts d'energia primària en energia elèctrica.

SUBESTACIONS ELECTRICA DE TRANSFORMACIÓ


Una subestació eléctrica es una instalació destinada a establir els nivels de tensió adequats per a la transmisio i distribucio de la energía eléctrica.


ZONAS DE CONSUMO

Les zones de comsum es ón es consumeix la electricitat.
SUBESTACIÓ ELECTRICA DE SUBIDA

Es la que s'encarrega de transportar l'energía al transformador pels cables de tensio.CABLES DE ALTA TENSIÓ


Es fa servir per anar de les centrals eléctriques fins a les ciutats. L'alta tensió transporta l'energía electrica des de tensions nominals superiors a 1.000 volts en corrent altern i tensions nominals superiors a 1.500 volts en corrent continu.