Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROJEKT PT:"FUNDUSZE NORWESKIE I EOG"

1

3

2

NORTH AMERICA

SOUTH AMERICA

Biura zagraniczne

AFRICA

ASIA

OCEANIA

Czym są fundusze EOG i fundusze norweskie?

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE - kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

W latach 2004-2014 na Fundusze EOG i norweskie alokowano 3,037 mld euro. III edycja funduszy EOG i norweskich dysponuje budżetem 2,8 mld euro. Największym, beneficjentem środków jest Polska z alokacją w wysokości 809,3 mln euro.

Główne cele funduszy norweskich i EOG:

• Przyczynianie się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym • Wzmocnienie stosunków między Norwegią, Islandią, Liechtensteinem a krajami beneficjentami

Co osiągnięto w 8 krajach?

• Granty wyzwoliły dodatkowy kapitał od przedsiębiorstw, ~ 55% współfinansowania • Przyczynianie się do inwestowania w ekologiczne technologie i produkty • Zwiększanie innowacyjności, produktywności i wydajności przedsiębiorstw • Podtrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy • Wzmacnianie stosunków dwustronnych Państwo beneficjent-Norwegia

follow us

Współczynnik absorpcji grantów 2009–2014

Total grant

You can write a description here

Title here

You can write a description here

Thank you!