Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KVIZ

Život biljaka i životinja i međuovisnost biljaka i životinja

START

1. pitanje

Uvenut će jer već danima nije padala kiša. Koji je životni uvjet izostao cvijetu?

tlo

voda

zrak

Voda je jedan od životnih uvjeta potreban svim živim bićima.

TOČNO

2. pitanje

Koji se dio biljke razvija iznad tla i njime prolazi voda i hranjive tvari?

list

stabljika

korijen

3. pitanje

Koji dio mrkve upotrebljavate za jelo?

TOČNO!

list

cvijet

korijen

4. pitanje

TOČNO!

Kamilica je ljekovita biljka. Od kojega se dijela biljke priprema čaj od kamilice?

stabljike

ploda

cvijeta

5. pitanje

TOČNO!

Koji proizvod upotrebljavate, a nastao je preradom debla i grana stabala?

6. pitanje

Tko prenosi cvjetni prah i pomaže biljkama u razmnožavanju?

TOČNO!

7. pitanje

TOČNO!

Kako nazivamo prikazane biljke?

cvjetnjače

cvjetnice

8. pitanje

Iz kojega se dijela biljke razvio plod rajčica?

stabljike

TOČNO!

cvijeta

lista

Izvrsno!

KRENITE NA NOVI ZADATAK!

OSVOJITE FARMU!

KRENITE!

biljožderi

svežderi

mesožderi

1. zadatak

Razvrstajte životinje prema načinu prehrane.

c) jelen

b) mačka

a) pas

Izbacite uljeza.

d) hrčak

2. zadatak

3. Riješite križaljku.

3. zadatak

b) pripadaju živoj prirodi

a) pripadaju neživoj prirodi

Što je zajedničko biljkama i životinjama?

4. zadatak

Vlasnici ste farme!

Krenite na novi zadatak.

hranidbeni lanac

Složite hranidbeni lanac.

mesožderi

biljožderi

svežderi

razlagači

biljka

mesožderi

kisik

ugljikov dioksid

Povucite riječ na pravo mjesto. Objasnite povezanost biljaka i životinja.

Koje biljke ili životinje nisu dio ove životne zajednice? Povucite ih pokraj fotografije.

Želite li odigrati ponovno?

ČESTITAM!