Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Central tÈRMICA D'EIVISSA

Bruno Egea i Mireia Torres
2n ESO IES Xarc

ÍNDEX

1. Introducció

2. Dades de la central

3. Funcionament

4. Impacte i millores

5. Bibliografia

ENERGIA

Definició energia elèctrica:

Definició energia:

Capacitat que té la matèria de produir treball en forma de moviment, llum, calor, etc.

L'energia elèctrica es causada pel moviment de les cargues elèctriques al interior de materials conductors.

Obtenció d'energia a eivissa

L'energia a Eivissa s'obté de dues formes:
-El projecte Ròmul, un cable submarí que transporta electricitat de Mallorca a Eivissa.
-La central tèrmica d'Eivissa que porta electricitat a tots els ciutadans.

PROJECTE RÒMUL

El sistema elèctric balear funciona mitjançant un cable submarí que conecta València amb Mallorca i una vegada arriba a Mallorca un doble enllaç uneix Mallorca amb Eivissa. Aquest és el projecte Ròmul.

paperblog.es

GENERACIÓ A EIVISSA

S'istalen els dos primers grups diesel en la zona on posteriorment es construirà la central.

1971

1972

1980

1986

1988

Instalació del primer enlace elèctric que comunica Eivissa i Formentera.

Instalació del segón enllaç elèctric.

Inici de la construcció de la central d'Eivissa.

Posada en marcha de la Central.

S'instala la primera turbina de gas,
operada mediant combustible "gas-oil"

1988

1999

2007

2009

2011

Es construeix la subestació de Formentera alrededor de la unica turbina de gas.

Comença la construcció del
"gasoducto"

Inici de la construcció del Proyecte Romul

S'inicia les obres amb la fi de combertir el gas natural com font natural de les turbines de gas.

2012

2018

2021

Posada en marcha Ròmul
Peninsula-Mallorca

Posada en marcha Ròmul Mallorca-Ibiza

En la actualitat, segueixen funcionant tant el cable com la central.

historia de la central

La Central Tèrmica d'Eivissa neix de la necessitat de proporcionar energia elèctrica als habitants de l'illa en un intent de centralitzar la producció energètica de l'illa, en un primer moment, sense el suport d'estructures de suport amb la resta de la Península.

es.forsquare.com

Informació general:

-La central termica d'Eivissa es de cicle convencional
-Pertany a la companya de Endesa.

Ubicació:

mmypem.com

FUNCIONAMENT CENTRAL CICLE CONVENCIONAL

La central tèrmica d'Eivissa és una central térmica de cicle convencional. A continuació, explicarem el seu funcionament.

Les centrals tèrmiques de cicle convencional utilitzen combustibles fòssils (gas natural, carbó o fueloil) per generar energia elèctrica mitjançant un cicle termodinàmic aigua-vapor.

gencat.cat

ELS SEUS COMPONENTS PRINCIPALS SÓN:

La caldera:
Espai on l'aigua es transforma en vapor gràcies a la crema de combustible. En aquest procés l'energia química es transforma en tèrmica.

Les serpentines: Canonades per on circula l'aigua que es transforma en vapor.

interempresas.net

condemex.com

Turbina de vapor:
El vapor és el que acciona les pales de la turbina y converteix així, la energía calorífica en energía mecánica.

Alternador:
Posteriorment, es transforma en energía elèctrica a l'alternador.

autofacil.es

wikipedia.org

I una vegada finalitzat aquest procés ja es distribueix.

PARTS DE LA CENTRAL

Si presiones el seguent botó t'enportarà a una pàgina amb un joc interactiu el qual t'explica les diferents parts d'una central térmica.

(Aquesta diapositiva va ser una proposta de Bruno Sánchez, company del grup)

IMPACTE AMBIENTAL

Les centrals tèrmiques convencionals incideixen en el medi ambient emetent residus a l'atmosfera i mitjançant la transferència tèrmica. En el primer cas, la crema dels combustibles fòssils genera unes partícules que van a parar a l'atmosfera, perjudicant l'entorn del planeta.

wikipedia.org

Per això, aquest tipus de centrals posseeixen xemeneies de gran alçada que dispersen aquestes partícules i redueixen, localment, la seva influència negativa en l'aire. A més, les centrals tèrmiques convencionals tenen filtres de partícules que retenen gran part d'aquestes, evitant que surtin a l'exterior.

fundaciónendesa

alternatives / MILLORES

Dins la central:
1. Podem converitr la central en una de cicle combinat perquè, així el calor es reutilitza i es consumeixen menys recursos.
2. Que la central utilitzi combustibles ilimitats com per exeple, la biomasa.

wikipedia.org

Fora de la central:
1. Podem posar panells solars per utilitzar més l'energia solar.
2. Rebre potència major pel cable per no utilitzar tant la central.

wikipedia.org

BIBLIOGRAFiA

-www.fundacionendesa.org
-www.foronuclear.org
-http://icaen.gencat.cat
-https://es.wikipedia.org
-www.google.com/intl/ca/earth
-Word Borja Pumares

GRàCIeS