Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zależności międzygatunkowe

Zależności międzygatunkowe

Definicja

Interakcje między osobnikami, które należą do różnych gatunków lub różnych populacji wspólnie żyjących w określonym środowisku. Zarówno rodzaj jak i siła oddziaływań między populacjami są przedmiotem badań nauki jaką jest ekologia.

Modraszek nausitous na roślinie pokarmowej - krwiściągu lekarskim.

 • komensalizm (0/+)
 • protokooperacja (+/+),
 • mutualizm (+/+)

Podział zależności międzygatunkowych

Nieantagonistyczne

 • konkurencja (-/-)
 • drapieżnictwo (+/-)
 • roślinożerność (+/-)
 • pasożytnictwo (+/-)
 • amensalizm (0/-)

Antagonistyczne

Zależności antagonistyczne to takie stosunki, w przypadku których straty ponosi przynajmniej jeden z gatunków wchodzących w interakcję.

Zależności nieantagonistyczne występują wtedy, kiedy żadna z populacji nie traci.

Zależności antagonistyczne


Konkurencja (-/-)

Jest to typ oddziaływania antagonistycznego, który zachodzi między osobnikami należącymi do różnych gatunków, lecz wykorzystującymi te same zasoby środowiska.
Jest oddziaływaniem niezwykle powszechnym.
Prawie wszystkie gatunki zaangażowane są w oddziaływania konkurencyjne.
Konkurencja międzygatunkowa – to oddziaływanie niekorzystne dla uczestniczących w niej organizmów. Kończy się ona wyparciem konkurenta słabszego - wyparcie konkurencyjne.
Konsekwencje jakie niesie za sobą konkurencja to zmuszenie jednej z populacji do zmiany siedliska, wymarcie jednego z gatunków, bądź tez zawężenie niszy danej populacji.

Przykłady konkurencji

 • Konkurencja międzygatunkowa między dziuplakami.
- Dzięcioł czarny wykuwa dziuplę w spróchniałych, starych pniach drzew. Sowa włochatka także potrzebuje dziupli, choć nie potrafi jej zrobić, dlatego zajmuje dziuple dzięcioła. Równie chętnie w dziuplach zadomawiają się kawki, kraski, nietoperze, kuny, a nawet osy. Konkurencja o dziuple jest duża, bo w lasach spróchniałe drzewa są dziś rzadkością. Jednak dzięki temu, że para dzięciołów wykuwa zwykle kilka dziupli i wykorzystuje do lęgu tylko jedną z nich, schronienie w pniach drzew znajdują też inne gatunki.

Dzięcioł czarny

Sowa włochatka

Silnymi konkurentami w lesie są buki

Buk zwyczajny

Owoc (bukiew)

Korzenie buków wydzielają do gleby substancje uniemożliwiające kiełkowanie innych roślin. Z tego powodu w lesie bukowym jest niewiele podszytu i roślin runa.

Zależność w związku z którą jeden gatunek zabija i zjada inny gatunek. Występuje relacja drapieżnik-ofiara. Ofiara odznacza się zdolnością do aktywnej obrony i ucieczki, natomiast drapieżnik charakteryzuje się efektywnym poszukiwaniem ofiary.


Drapieżnictwo (+/-)

+info

Wilk szary

Jeleń szlachetny

Przykłady drapieżnictwa

Jeleń (ofiara) – wilk (drapieżnik) - jeleń ucieka, natomiast wilki ścigają go aż do zmęczenia ofiary. Zdarza się (w skrajnych przypadkach), że pościg trwa wiele godzin, a nawet kilka dni.

Pająk (drapieżnik)– pająki wyspecjalizowały się w porażaniu ofiary jadem, do schwytania ofiary (np. ważki) używają misternie tkanej sieci, posiadają wyspecjalizowane narządy zmysłów.

Sposobem ochrony przed drapieżnikiem jest technika mimikry oraz mimetyzmu .


 • Mimikra - upodobnienie się do innych zwierząt, które ze względu na swą jadowitość, trujący lub odrażający smak nie są atakowane przez drapieżniki.
Przykłady:
 • nieszkodliwe gatunki z rodziny niedźwiedziówkowatych wydają podobne dźwięki co trujące dla nietoperzy gatunki z tej rodziny;

Niedźwiedziówkowate (Arctiidae) to rodzina owadów należąca do ciem, która liczy dziś około 6000 gatunków. W Polsce żyje 45 gatunków z tej rodziny owadów. Ostatnie badania klasyfikują tę rodzinę jako podrodzinę w rodzinie Erebidae, tutaj jednak zachowano starą klasyfikację.

Sposoby ochrony przed drapieżnikami

Przykłady mimikry:

Trzmielówka leśna przypomina wyglądem uzbrojone w żądła osy.

Przeziernik osowiec przypomina wyglądem osę.

Osa

Mimetyzm

Mimetyzm - upodobnianie się niektórych gatunków zwierząt do podłoża barwą (homochromia) lub kształtem (homomorfia).
Np. skrzydła niektórych motyli mają barwę liści.

Rusałka ceik

Roślinożerność (+/-)

Roślinożerność ma miejsce, kiedy dany organizm żywi się częściami roślin.

Rośliny aktywnie bronią się przed roślinożercami metodą bezpośrednią, wytwarzając na powierzchni wosk i kolce, toksyny lub włoski, które mogą być źródłem bodźców dotykowych oraz stanowić barierę ograniczającą dostępność tkanek roślinnych dla roślinożerców .

Wilczomlecz

Pasożytnictwo (+/-)

Pasożyt stale bądź czasowo żyje kosztem swojej ofiary, którą nazywamy żywicielem, bądź gospodarzem. Żywiciel jest miejscem życia oraz źródłem pokarmu.

Kleszcze na żywicielu

 • zasiedlają różne części organizmu; bardzo często spotykane w układzie pokarmowym, - w dużej mierze uzależnione od organizmu żywicielskiego

Podział pasożytów

Pasożyty wewnętrzne:

 • najczęściej żywią się naskórkiem, krwią, piórami

Pasożyty zewnętrzne:

Pasożyty spotykane są pośród wszystkich grup organizmów i podzielić je możemy biorąc pod uwagę miejsce ich występowania na zewnętrzne i wewnętrzne.

Przykłady pasożytów zewnętrznych

- stale lub czasowo *przytwierdzone do organizmu gospodarza – kleszcze, pijawki, - *swobodnie poruszające się po organizmie żywiciela - wszy, pchły,

+info

Kleszcz

Pchła


Po śmierci żywiciela są zdolne do zasiedlenia nowego gospodarza.

- pierwotniaki (np. lamblie), nicienie (glisty ludzkie, świńskie, psie, kocie i inne, włośnie kręte, owsiki, włosogłówki, tęgoryjce dwunastnicy), płazińce (tasiemce i przywry) i grzyby.


+info

Glista ludzka

Tasiemiec uzbrojony

Przykłady pasożytów wewnętrznych

Organizm ludzki jest zarówno żywicielem pośrednim, jak i ostatecznym dla ponad pięćdziesięciu różnych pasożytów.

 • przekształcone organy służące do nacinania lub nakłuwania skóry oraz spijania krwi,
 • związki chemiczne zawarte np. w ślinie (pijawki - na zdj. obok), zapobiegające krzepnięciu krwi, substancje znieczulające,
 • przekształcone odnóża – haczyki (wesz głowowa),
 • w przypadku pasożytów wewnętrznych przystosowaniem są haczyki – tasiemiec uzbrojony, pochłanianie pożywienia całą powierzchnią ciała, przystosowanie do obojnactwa .

Przystosowania charakterystyczne dla pasożytnictwa:

Amensalizm (0/-)

Zależność polegająca na negatywnym oddziaływaniu jednego gatunku na drugi, nie przynosząc jednocześnie temu pierwszemu korzyści ani strat. Istnieją sytuacje, w których amensalizm może dotyczyć osobników tego samego gatunku lecz w różnym wieku.

Przykłady

Przykładem amensalizmu może być zakwaszanie środowiska przez bakterie mlekowe (ang. lactic acid bacteria, w skrócie LAB) (w ten sposób powstaje np. kiszona kapusta) .
Amensalem jest pędzlak – grzyb, który produkując antybiotyk (penicylinę) ogranicza rozwój bakterii (znajduje to praktyczne zastosowanie w medycynie). Innym przykładem może być brzoza, która hamuje rozwój np. sosny.

Bakterie mlekowe

Brzoza brodawkowata

Zależności nieantagonistyczne


Komensalizm (0/+)

Zwany jest również współbiesiadnictwem. O tym typie zależności mówi się, kiedy jeden z organizmów odnosi korzyści z obecności drugiego, jednocześnie nie wyrządzając mu szkody, ale też nie przynosząc korzyści.

 • Komensale to przede wszystkim padlinożercy (lisy, kruki, orły), którzy żywią się resztkami pozostawionymi przez drapieżniki.
 • Przykładem komensala jest również żuk gnojowy. Korzysta on z odchodów konia składając w nich jaja.

Przykłady komensalizmu

Żuk gnojowy

Lis rudy

Symbioza (+/+)

Symbioza jest relacją nieantagonistyczną, gdzie oba organizmy odnoszą korzyści.
Wśród zależności tych wyróżnić można protokooperację oraz mutualizm.

Przykładem symbiozy jest relacja pomiędzy kwiatami a ich zapylaczami. Dzięki niej kwiaty uzyskują możliwość przeniesienia gamet męskich z jednych kwiatów (osobników) na inne. W efekcie dochodzi do zapłodnienia i wytworzenia nasion. W zamian zapylacze korzystają z wytwarzanego przez kwiaty nektaru i pyłku.


Pszczoła miodna

W przypadku niektórych gatunków roślin zapylenia może dokonać tylko jeden, specjalnie przystosowany gatunek. Tak jest u koniczyny łąkowej (czerwonej). Ma ona szczególnie długie i wąskie kwiaty, do dna których sięga tylko aparat gębowy trzmiela. Koniczyna nie może się obejść bez tego owada, ale trzmiel może żywić się również nektarem innych kwiatów.

Protokooperacja (+/+)

Protokooperacja to oddziaływanie będące rodzajem symbiozy przygodnej, nieprzymusowej. Przykładem protokooperacji jest związek mrówek z mszycami. Mrówki w zamian za zapewnienie im ochrony dostają od mszyc słodką spadź – wydzielinę będącą produktem przemiany materii, jednak bogatą w substancje odżywcze. Jednak ani mrówki, ani mszyce nie są ściśle zależne od swego partnera.

Przykłady protokooperacji

Mrówki i mszyce

Jeleń i szpaki

Mrówki żyją w protokooperacji z mszycami. W zamian za zapewnienie im ochrony dostają od nich słodką spadź – wydzielinę będącą produktem przemiany materii, jednak bogatą w substancje odżywcze.


Szpak wyjada ze skóry jelenia pasożyty. Dzięki temu ma zapewniony pokarm, natomiast jeleń nie tylko pozbywa się pasożytów, ale również ostrzegany jest przed niebezpieczeństwem. Ptak alarmuje go w chwili zagrożenia. Oba gatunki są w stanie poradzić sobie same.

Mutualizm (+/+)

Mutualizm w przeciwieństwie do protokooperacji jest zależnością ścisłą, do tego stopnia, ze organizmy nie są w stanie bez siebie żyć.


Przykład przeżuwacza - krowa

Mykoryza

Mutualizm występuje między przeżuwaczami np. krowami, a bakteriami w ich żołądkach. Obok procesów rozkładu, w środowisku żwacza dochodzi również do reakcji syntezy, głównie aminokwasów egzogennych z niebiałkowych związków azotowych i synteza białka przez pierwotniaki.

Pośród innych rodzajów mutualizmu można wskazać również mykoryzę polegającą na współżyciu korzeni roślin naczyniowych z grzybami.


ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO

sekretariat@zpkwl.gorzow.pl

Treść:

 • https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zaleznosci-miedzygatunkowe
 • https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-pasozytnicze,tasiemiec-uzbrojony---objawy--leczenie-i-cykl-rozwojowy,artykul,1579189.html
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Protokooperacja
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Amensalizm
 • https://edupolis.pl/wp-content/uploads/2020/06/oddzia%C5%82ywania-mi%C4%99dzygatunkowe.pdf
 • https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,23119349,kruki-orly-dziki-i-lisy-co-trapi-padlinozercow-przyroda.html
 • https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mimetyzm
 • https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO
 • https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1518560,1,sprytne-mrowki-co-sobie-hoduja.read
 • https://www.medianauka.pl/niedzwiedziowkowate

Literatura

Zdjęcia:

https://www.google.com/search?q=w%C5%82ochatka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjcr5Ts4evvAhVHr4sKHVrFA4AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=OVu5QFK-kZlCPM https://www.google.com/search?q=buk+zwyczajny&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigu_OK4-vvAhWsxIsKHWX-DvYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=6Z00Su5TP2cN4M https://www.google.com/search?q=buk+zwyczajny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy7vby4uvvAhUnmYsKHYLNAUYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=o90eRPmVGnlfdM https://www.google.com/search?q=rusa%C5%82ka+ceik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjVuqW6lezvAhVrk4sKHdszDIEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=1OUyAf8SNU0tuM https://www.google.com/search?q=padlino%C5%BCercy+lis&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpiImKluzvAhVX6CoKHWbRCLAQ2-cCegQIABAA&oq=padlino%C5%BCercy+lis&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFDStwFYxMEBYIDFAWgAcAB4AIABSogBjAKSAQE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qKptYOmUAdfQqwHmoqOACw&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=pyMFe59BGP4k5M https://www.google.com/search?q=protokooperacja+przyk%C5%82ady&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie59ihkuzvAhWjlYsKHZcVDSsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=_OA8rL2do8TfFM https://www.google.com/search?q=protokooperacja+przyk%C5%82ady&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie59ihkuzvAhWjlYsKHZcVDSsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=Gew8Yt6ImnhgfM https://www.google.com/search?q=protokooperacja+przyk%C5%82ady&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie59ihkuzvAhWjlYsKHZcVDSsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=3gnQJiwjc9tQ1M&imgdii=xj6pGl8zrqGftMhttps://www.google.com/search?q=tasiemiec+uzbrojony&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rGWHVoTgNwyZ3M%252CIv4z52w2cUcNaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQPOgxAR7e0sW37RGEksVpbDk0d9g&sa=X&ved=2ahUKEwjIwZ6z-e3vAhVf_7sIHdaKCooQ9QF6BAgREAE&biw=1600&bih=876#imgrc=rGWHVoTgNwyZ3M https://www.google.com/search?q=jele%C5%84&tbm=isch&ved=2ahUKEwiv5-Ck5-vvAhVWxioKHSr7DqwQ2-cCegQIABAA&oq=jele%C5%84&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCABQ7L4CWOy-AmD2wAJoAHAAeACAAUuIAUuSAQExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l3ltYO-_H9aMqwGq9rvgCg&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=GYOv0SnWHmiA7M

https://www.google.com/search?q=drapie%C5%BCnictwo+przyk%C5%82ady&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiWraKk5evvAhXyAxAIHYPnBYUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=rNWR9f2r00QSzM https://www.google.com/search?q=wilki&tbm=isch&ved=2ahUKEwigwea45-vvAhWHw4sKHfEeDWUQ2-cCegQIABAA&oq=wilki&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCxAzICCAAyBAgAEAMyAggAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABCxAxBDOgQIABBDOggIABCxAxCDAVDqoDVYwaw1YNuyNWgAcAB4AIABZIgB7gKSAQM0LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=wXltYODcIYeHrwTxvbSoBg&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=BoPSnNDyRp5DcM https://www.google.com/search?q=osa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi23c6r_O3vAhWsAhAIHZjXCgQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=Qdjkx2GjU76WAMhttps://www.google.com/search?q=krowa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiHxqPXgOzvAhXNtioKHQFHAXAQ2-cCegQIABAA&oq=k&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMggIABCxAxCDATICCAAyBQgAELEDMggIABCxAxCDATIICAAQsQMQgwEyCAgAELEDEIMBMgUIABCxAzIICAAQsQMQgwFQw6IBWMOiAWDqswFoAHAAeACAAWSIAWSSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=OJRtYIfKFc3tqgGBjoWABw&bih=876&biw=1600#imgrc=992lmUp1zW7UXM https://www.google.com/search?q=zaj%C4%85c&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjd3NOUgO7vAhWNmIsKHUYnBHYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=HblxIIYhbQeGvM https://www.google.com/search?q=dzi%C4%99cio%C5%82+czarny&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKrcq8ge7vAhXVvyoKHeqEDfMQ2-cCegQIABAA&oq=dzi%C4%99c&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgUIABCxAzIFCAAQsQMyAggAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwE6BggAEAoQGFCH9ApYppALYPCbC2gBcAB4AIABQIgB5gKSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=fKFuYIr_ENX_qgHqibaYDw&bih=876&biw=1600#imgrc=kUpoJGe0PCyj9M

https://www.google.com/search?q=paso%C5%BCytnictwo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjz56aD8evvAhXqxIsKHcv8DksQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=N0mjU-o296GIjM
https://www.google.com/search?q=paso%C5%BCytnictwo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjz56aD8evvAhXqxIsKHcv8DksQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=4IAl7PeqkO6jKM
https://www.google.com/search?q=pch%C5%82y&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi88fXZ8evvAhVD_SoKHVwuBVEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=7M3Qo1g3c_gWoM


https://www.google.com/search?q=tasiemiec+uzbrojony&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjokors9OvvAhVniIsKHczZDMUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=SvDfpeU5k1HiPM https://www.google.com/search?q=glista+ludzka&tbm=isch&ved=2ahUKEwiv8-bs9OvvAhXOzioKHX_bCMcQ2-cCegQIABAA&oq=glista&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADIECAAQQzICCAA6BQgAELEDUITpCFiy-AhgnP8IaABwAHgAgAFUiAHAA5IBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=0IdtYK_LEM6dqwH_tqO4DA&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=4gCd1l87U9tyNM https://www.google.com/search?q=bakterie+mlekowe&sa=X&bih=876&biw=1600&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GGP8OmXphwkHuM%252CBJM0vLTMSNrNOM%252C%252Fg%252F120x68z9&vet=1&usg=AI4_-kSEs2YYoVvMCtkL8nayZHI0ffHwGA&ved=2ahUKEwjiubrB_u3vAhXBFXcKHX4TA7EQ_B16BAgeEAE#imgrc=GGP8OmXphwkHuM https://www.google.com/search?q=%C5%BCuk+gnojowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiiwZvi-OvvAhUV2SoKHcj2DnQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=L0lRhD5wM8JyfM https://www.google.com/search?q=mykoryza&tbm=isch&ved=2ahUKEwibyuya-uvvAhUUzioKHeddAYQQ2-cCegQIABAA&oq=mykoryza&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQChAYMgYIABAKEBgyBggAEAoQGDIGCAAQChAYMgYIABAKEBgyBggAEAoQGDIGCAAQChAYMgYIABAKEBg6BAgAEEM6BQgAELEDOgQIABAeUPCgBljlvwZgoOQGaABwAHgAgAFQiAGpBJIBATiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=b41tYNtWlJyrAee7haAI&bih=876&biw=1600#imgrc=R-Up7l7oZrlXWM https://www.google.com/search?q=brzoza&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj8iuif_uvvAhXWvosKHTgXAPIQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=876#imgrc=aSunpqSPU_o4-M https://www.google.com/search?q=trzmiel%C3%B3wka+le%C5%9Bna&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKpIjN_OvvAhXXxyoKHeBGAf4Q2-cCegQIABAA&oq=Trzmiel%C3%B3wka+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABAYMgQIABAYUMmHBljJhwZg4ZMGaABwAHgAgAFLiAFLkgEBMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=8Y9tYMrnC9ePqwHgjYXwDw&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=mi86EhbSDQO67M https://www.google.com/search?q=przeziernik+osowiec&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZyqSu_OvvAhXJlIsKHSPaCooQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=fg6eHVJwOm2JDM&imgdii=WoZZQ8KC6_4ruM

https://www.google.com/search?q=trzmiel&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN896b15PwAhWKzSoKHalIB3IQ2-cCegQIABAA&oq=trzmiel&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgoIABCxAxCDARBDMggIABCxAxCDATIICAAQsQMQgwEyCAgAELEDEIMBMgoIABCxAxCDARBDMggIABCxAxCDATIICAAQsQMQgwEyBAgAEEMyCAgAELEDEIMBMgQIABBDOgUIABCxAzoCCABQ4csKWIfYCmDb5QpoAHAAeACAAWuIAZQEkgEDNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=c2GCYM3tCoqbqwGpkZ2QBw&bih=789&biw=1440#imgrc=NNAe_nHU1GGOmM&imgdii=Yy96MrZKijckYM
https://www.google.com/search?q=modraszek+nausitous&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ0avB25PwAhUOsioKHXUEBrkQ2-cCegQIABAA&oq=modraszek+nausitous&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIECAAQGFCML1iML2CmO2gAcAB4AIABQogBQpIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=82WCYImML47kqgH1iJjICw&bih=732&biw=1440&hl=pl#imgrc=iCI-Y1t10k8-eM