Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zależności międzygatunkowe

Zależności międzygatunkowe

Definicja

Interakcje między osobnikami, które należą do różnych gatunków lub różnych populacji wspólnie żyjących w określonym środowisku. Zarówno rodzaj jak i siła oddziaływań między populacjami są przedmiotem badań nauki jaką jest ekologia.

Modraszek nausitous na roślinie pokarmowej - krwiściągu lekarskim.

komensalizm (0/+) protokooperacja (+/+),mutualizm (+/+)

Podział zależności międzygatunkowych

Nieantagonistyczne

konkurencja (-/-) drapieżnictwo (+/-) roślinożerność (+/-) pasożytnictwo (+/-) amensalizm (0/-)

Antagonistyczne

Zależności antagonistyczne to takie stosunki, w przypadku których straty ponosi przynajmniej jeden z gatunków wchodzących w interakcję.

Zależności nieantagonistyczne występują wtedy, kiedy żadna z populacji nie traci.

Zależności antagonistyczne

Konkurencja (-/-)

Jest to typ oddziaływania antagonistycznego, który zachodzi między osobnikami należącymi do różnych gatunków, lecz wykorzystującymi te same zasoby środowiska. Jest oddziaływaniem niezwykle powszechnym. Prawie wszystkie gatunki zaangażowane są w oddziaływania konkurencyjne. Konkurencja międzygatunkowa – to oddziaływanie niekorzystne dla uczestniczących w niej organizmów. Kończy się ona wyparciem konkurenta słabszego - wyparcie konkurencyjne. Konsekwencje jakie niesie za sobą konkurencja to zmuszenie jednej z populacji do zmiany siedliska, wymarcie jednego z gatunków, bądź tez zawężenie niszy danej populacji.

Przykłady konkurencji

Konkurencja międzygatunkowa między dziuplakami. - Dzięcioł czarny wykuwa dziuplę w spróchniałych, starych pniach drzew. Sowa włochatka także potrzebuje dziupli, choć nie potrafi jej zrobić, dlatego zajmuje dziuple dzięcioła. Równie chętnie w dziuplach zadomawiają się kawki, kraski, nietoperze, kuny, a nawet osy. Konkurencja o dziuple jest duża, bo w lasach spróchniałe drzewa są dziś rzadkością. Jednak dzięki temu, że para dzięciołów wykuwa zwykle kilka dziupli i wykorzystuje do lęgu tylko jedną z nich, schronienie w pniach drzew znajdują też inne gatunki.

Dzięcioł czarny

Sowa włochatka

Silnymi konkurentami w lesie są buki

Buk zwyczajny

Korzenie buków wydzielają do gleby substancje uniemożliwiające kiełkowanie innych roślin. Z tego powodu w lesie bukowym jest niewiele podszytu i roślin runa.

Owoc (bukiew)

Zależność w związku z którą jeden gatunek zabija i zjada inny gatunek. Występuje relacja drapieżnik-ofiara. Ofiara odznacza się zdolnością do aktywnej obrony i ucieczki, natomiast drapieżnik charakteryzuje się efektywnym poszukiwaniem ofiary.

Drapieżnictwo (+/-)

+info

Wilk szary

Jeleń szlachetny

Przykłady drapieżnictwa

Jeleń (ofiara) – wilk (drapieżnik) - jeleń ucieka, natomiast wilki ścigają go aż do zmęczenia ofiary. Zdarza się (w skrajnych przypadkach), że pościg trwa wiele godzin, a nawet kilka dni.

Pająk (drapieżnik)– pająki wyspecjalizowały się w porażaniu ofiary jadem, do schwytania ofiary (np. ważki) używają misternie tkanej sieci, posiadają wyspecjalizowane narządy zmysłów.

Sposobem ochrony przed drapieżnikiem jest technika mimikry oraz mimetyzmu .Mimikra - upodobnienie się do innych zwierząt, które ze względu na swą jadowitość, trujący lub odrażający smak nie są atakowane przez drapieżniki. Przykłady:nieszkodliwe gatunki z rodzinyniedźwiedziówkowatychwydają podobne dźwięki co trujące dla nietoperzy gatunki z tej rodziny;

Niedźwiedziówkowate(Arctiidae) to rodzina owadów należąca do ciem, która liczy dziś około 6000 gatunków. W Polsce żyje 45 gatunków z tej rodziny owadów. Ostatnie badania klasyfikują tę rodzinę jako podrodzinę w rodzinie Erebidae, tutaj jednak zachowano starą klasyfikację.

Sposoby ochrony przed drapieżnikami

Przykłady mimikry:

Trzmielówka leśna przypomina wyglądem uzbrojone w żądła osy.

Przeziernik osowiec przypomina wyglądem osę.

Osa

Mimetyzm

Mimetyzm - upodobnianie się niektórych gatunków zwierząt do podłoża barwą (homochromia) lub kształtem (homomorfia). Np. skrzydła niektórych motyli mają barwę liści.

Rusałka ceik

Roślinożerność (+/-)

Roślinożerność ma miejsce, kiedy dany organizm żywi się częściami roślin.

Rośliny aktywnie bronią się przed roślinożercami metodą bezpośrednią, wytwarzając na powierzchni wosk i kolce, toksyny lub włoski, które mogą być źródłem bodźców dotykowych oraz stanowić barierę ograniczającą dostępność tkanek roślinnych dla roślinożerców .

Wilczomlecz

Pasożytnictwo (+/-)

Pasożyt stale bądź czasowo żyje kosztem swojej ofiary, którą nazywamy żywicielem, bądź gospodarzem. Żywiciel jest miejscem życia oraz źródłem pokarmu.

Kleszcze na żywicielu

zasiedlają różne części organizmu; bardzo często spotykane w układzie pokarmowym, - w dużej mierze uzależnione od organizmu żywicielskiego

Podział pasożytów

Pasożyty wewnętrzne:

najczęściej żywią się naskórkiem, krwią, piórami

Pasożyty zewnętrzne:

Pasożyty spotykane są pośród wszystkich grup organizmów i podzielić je możemy biorąc pod uwagę miejsce ich występowania na zewnętrzne i wewnętrzne.

Przykłady pasożytów zewnętrznych

- stale lub czasowo *przytwierdzone do organizmu gospodarza – kleszcze, pijawki, - *swobodnie poruszające się po organizmie żywiciela - wszy, pchły,

+info

Kleszcz

Pchła

Po śmierci żywiciela są zdolne do zasiedlenia nowego gospodarza.

- pierwotniaki(np.lamblie),nicienie (glistyludzkie, świńskie, psie, kocie i inne,włośnie kręte,owsiki,włosogłówki,tęgoryjce dwunastnicy),płazińce (tasiemce i przywry)igrzyby.

+info

Glista ludzka

Tasiemiec uzbrojony

Przykłady pasożytów wewnętrznych

Organizm ludzki jest zarówno żywicielem pośrednim, jak i ostatecznym dla ponad pięćdziesięciu różnych pasożytów.

przekształcone organy służące do nacinania lub nakłuwania skóry oraz spijania krwi, związki chemiczne zawarte np. w ślinie (pijawki - na zdj. obok), zapobiegające krzepnięciu krwi, substancje znieczulające, przekształcone odnóża – haczyki (wesz głowowa), w przypadku pasożytów wewnętrznych przystosowaniem są haczyki – tasiemiec uzbrojony, pochłanianie pożywienia całą powierzchnią ciała, przystosowanie do obojnactwa .

Przystosowania charakterystyczne dla pasożytnictwa:

Amensalizm (0/-)

Zależność polegająca na negatywnym oddziaływaniu jednego gatunku na drugi, nie przynosząc jednocześnie temu pierwszemu korzyści ani strat. Istnieją sytuacje, w których amensalizm może dotyczyć osobników tego samego gatunku lecz w różnym wieku.

Przykłady

Przykładem amensalizmu może być zakwaszanie środowiska przez bakterie mlekowe (ang. lactic acid bacteria, w skrócie LAB) (w ten sposób powstaje np. kiszona kapusta) . Amensalem jest pędzlak – grzyb, który produkując antybiotyk (penicylinę) ogranicza rozwój bakterii (znajduje to praktyczne zastosowanie w medycynie). Innymprzykłademmoże być brzoza, która hamuje rozwój np. sosny.

Bakterie mlekowe

Brzoza brodawkowata

Zależności nieantagonistyczne

Komensalizm (0/+)

Zwany jest również współbiesiadnictwem. O tym typie zależności mówi się, kiedy jeden z organizmów odnosi korzyści z obecności drugiego, jednocześnie nie wyrządzając mu szkody, ale też nie przynosząc korzyści.

Komensale to przede wszystkim padlinożercy (lisy, kruki, orły), którzy żywią się resztkami pozostawionymi przez drapieżniki. Przykładem komensala jest również żuk gnojowy. Korzysta on z odchodów konia składając w nich jaja.

Przykłady komensalizmu

Żuk gnojowy

Lis rudy

Symbioza (+/+)

Symbioza jest relacją nieantagonistyczną, gdzie oba organizmy odnoszą korzyści.Wśród zależności tych wyróżnić można protokooperację oraz mutualizm.Przykładem symbiozy jest relacja pomiędzy kwiatami a ich zapylaczami. Dzięki niej kwiaty uzyskują możliwość przeniesienia gamet męskich z jednych kwiatów (osobników) na inne. W efekcie dochodzi do zapłodnienia i wytworzenia nasion. W zamian zapylacze korzystają z wytwarzanego przez kwiaty nektaru i pyłku.

Pszczoła miodna

W przypadku niektórych gatunków roślin zapylenia może dokonać tylko jeden, specjalnie przystosowany gatunek. Tak jest u koniczyny łąkowej (czerwonej). Ma ona szczególnie długie i wąskie kwiaty, do dna których sięga tylko aparat gębowy trzmiela. Koniczyna nie może się obejść bez tego owada, ale trzmiel może żywić się również nektarem innych kwiatów.

Protokooperacja (+/+)

Protokooperacja to oddziaływanie będące rodzajem symbiozy przygodnej, nieprzymusowej. Przykładem protokooperacji jest związek mrówek z mszycami. Mrówki w zamian za zapewnienie im ochrony dostają od mszyc słodką spadź – wydzielinę będącą produktem przemiany materii, jednak bogatą w substancje odżywcze. Jednak ani mrówki, ani mszyce nie są ściśle zależne od swego partnera.

Przykłady protokooperacji

Mrówki i mszyce

Jeleń i szpaki

Mrówki żyją w protokooperacji z mszycami. W zamian za zapewnienie im ochrony dostają od nich słodką spadź – wydzielinę będącą produktem przemiany materii, jednak bogatą w substancje odżywcze.

Szpak wyjada ze skóry jelenia pasożyty. Dzięki temu ma zapewniony pokarm, natomiast jeleń nie tylko pozbywa się pasożytów, ale również ostrzegany jest przed niebezpieczeństwem. Ptak alarmuje go w chwili zagrożenia. Oba gatunki są w stanie poradzić sobie same.

Mutualizm (+/+)

Mutualizm w przeciwieństwie do protokooperacji jest zależnością ścisłą, do tego stopnia, ze organizmy nie są w stanie bez siebie żyć.

Przykład przeżuwacza - krowa

Mykoryza

Mutualizm występuje między przeżuwaczami np. krowami, a bakteriami w ich żołądkach. Obok procesów rozkładu, w środowisku żwacza dochodzi również do reakcji syntezy, głównie aminokwasów egzogennych z niebiałkowych związków azotowych i synteza białka przez pierwotniaki.

Pośród innych rodzajów mutualizmu można wskazać również mykoryzę polegającą na współżyciu korzeni roślin naczyniowych z grzybami.

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO

sekretariat@zpkwl.gorzow.pl

Treść:https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zaleznosci-miedzygatunkowe https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-pasozytnicze,tasiemiec-uzbrojony---objawy--leczenie-i-cykl-rozwojowy,artykul,1579189.html https://pl.wikipedia.org/wiki/Protokooperacja https://pl.wikipedia.org/wiki/Amensalizm https://edupolis.pl/wp-content/uploads/2020/06/oddzia%C5%82ywania-mi%C4%99dzygatunkowe.pdf https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,23119349,kruki-orly-dziki-i-lisy-co-trapi-padlinozercow-przyroda.html https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mimetyzm https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1518560,1,sprytne-mrowki-co-sobie-hoduja.read https://www.medianauka.pl/niedzwiedziowkowate

Literatura

Zdjęcia:https://www.google.com/search?q=w%C5%82ochatka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjcr5Ts4evvAhVHr4sKHVrFA4AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=OVu5QFK-kZlCPM https://www.google.com/search?q=buk+zwyczajny&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigu_OK4-vvAhWsxIsKHWX-DvYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=6Z00Su5TP2cN4M https://www.google.com/search?q=buk+zwyczajny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy7vby4uvvAhUnmYsKHYLNAUYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=o90eRPmVGnlfdM https://www.google.com/search?q=rusa%C5%82ka+ceik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjVuqW6lezvAhVrk4sKHdszDIEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=1OUyAf8SNU0tuM https://www.google.com/search?q=padlino%C5%BCercy+lis&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpiImKluzvAhVX6CoKHWbRCLAQ2-cCegQIABAA&oq=padlino%C5%BCercy+lis&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAUQHjoECAAQGFDStwFYxMEBYIDFAWgAcAB4AIABSogBjAKSAQE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=qKptYOmUAdfQqwHmoqOACw&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=pyMFe59BGP4k5M https://www.google.com/search?q=protokooperacja+przyk%C5%82ady&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie59ihkuzvAhWjlYsKHZcVDSsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=_OA8rL2do8TfFM https://www.google.com/search?q=protokooperacja+przyk%C5%82ady&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie59ihkuzvAhWjlYsKHZcVDSsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=Gew8Yt6ImnhgfM https://www.google.com/search?q=protokooperacja+przyk%C5%82ady&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie59ihkuzvAhWjlYsKHZcVDSsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=3gnQJiwjc9tQ1M&imgdii=xj6pGl8zrqGftMhttps://www.google.com/search?q=tasiemiec+uzbrojony&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rGWHVoTgNwyZ3M%252CIv4z52w2cUcNaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQPOgxAR7e0sW37RGEksVpbDk0d9g&sa=X&ved=2ahUKEwjIwZ6z-e3vAhVf_7sIHdaKCooQ9QF6BAgREAE&biw=1600&bih=876#imgrc=rGWHVoTgNwyZ3M https://www.google.com/search?q=jele%C5%84&tbm=isch&ved=2ahUKEwiv5-Ck5-vvAhVWxioKHSr7DqwQ2-cCegQIABAA&oq=jele%C5%84&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCABQ7L4CWOy-AmD2wAJoAHAAeACAAUuIAUuSAQExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l3ltYO-_H9aMqwGq9rvgCg&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=GYOv0SnWHmiA7M

https://www.google.com/search?q=drapie%C5%BCnictwo+przyk%C5%82ady&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiWraKk5evvAhXyAxAIHYPnBYUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=rNWR9f2r00QSzM https://www.google.com/search?q=wilki&tbm=isch&ved=2ahUKEwigwea45-vvAhWHw4sKHfEeDWUQ2-cCegQIABAA&oq=wilki&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCxAzICCAAyBAgAEAMyAggAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABCxAxBDOgQIABBDOggIABCxAxCDAVDqoDVYwaw1YNuyNWgAcAB4AIABZIgB7gKSAQM0LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=wXltYODcIYeHrwTxvbSoBg&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=BoPSnNDyRp5DcM https://www.google.com/search?q=osa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi23c6r_O3vAhWsAhAIHZjXCgQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=Qdjkx2GjU76WAMhttps://www.google.com/search?q=krowa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiHxqPXgOzvAhXNtioKHQFHAXAQ2-cCegQIABAA&oq=k&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgQIABBDMggIABCxAxCDATICCAAyBQgAELEDMggIABCxAxCDATIICAAQsQMQgwEyCAgAELEDEIMBMgUIABCxAzIICAAQsQMQgwFQw6IBWMOiAWDqswFoAHAAeACAAWSIAWSSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=OJRtYIfKFc3tqgGBjoWABw&bih=876&biw=1600#imgrc=992lmUp1zW7UXM https://www.google.com/search?q=zaj%C4%85c&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjd3NOUgO7vAhWNmIsKHUYnBHYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=HblxIIYhbQeGvM https://www.google.com/search?q=dzi%C4%99cio%C5%82+czarny&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKrcq8ge7vAhXVvyoKHeqEDfMQ2-cCegQIABAA&oq=dzi%C4%99c&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgUIABCxAzIFCAAQsQMyAggAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwE6BggAEAoQGFCH9ApYppALYPCbC2gBcAB4AIABQIgB5gKSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=fKFuYIr_ENX_qgHqibaYDw&bih=876&biw=1600#imgrc=kUpoJGe0PCyj9M https://www.google.com/search?q=paso%C5%BCytnictwo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjz56aD8evvAhXqxIsKHcv8DksQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=N0mjU-o296GIjM https://www.google.com/search?q=paso%C5%BCytnictwo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjz56aD8evvAhXqxIsKHcv8DksQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=4IAl7PeqkO6jKM https://www.google.com/search?q=pch%C5%82y&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi88fXZ8evvAhVD_SoKHVwuBVEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=7M3Qo1g3c_gWoM

https://www.google.com/search?q=tasiemiec+uzbrojony&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjokors9OvvAhVniIsKHczZDMUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=SvDfpeU5k1HiPM https://www.google.com/search?q=glista+ludzka&tbm=isch&ved=2ahUKEwiv8-bs9OvvAhXOzioKHX_bCMcQ2-cCegQIABAA&oq=glista&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADIECAAQQzICCAA6BQgAELEDUITpCFiy-AhgnP8IaABwAHgAgAFUiAHAA5IBATaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=0IdtYK_LEM6dqwH_tqO4DA&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=4gCd1l87U9tyNM https://www.google.com/search?q=bakterie+mlekowe&sa=X&bih=876&biw=1600&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GGP8OmXphwkHuM%252CBJM0vLTMSNrNOM%252C%252Fg%252F120x68z9&vet=1&usg=AI4_-kSEs2YYoVvMCtkL8nayZHI0ffHwGA&ved=2ahUKEwjiubrB_u3vAhXBFXcKHX4TA7EQ_B16BAgeEAE#imgrc=GGP8OmXphwkHuM https://www.google.com/search?q=%C5%BCuk+gnojowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiiwZvi-OvvAhUV2SoKHcj2DnQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=L0lRhD5wM8JyfM https://www.google.com/search?q=mykoryza&tbm=isch&ved=2ahUKEwibyuya-uvvAhUUzioKHeddAYQQ2-cCegQIABAA&oq=mykoryza&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIGCAAQChAYMgYIABAKEBgyBggAEAoQGDIGCAAQChAYMgYIABAKEBgyBggAEAoQGDIGCAAQChAYMgYIABAKEBg6BAgAEEM6BQgAELEDOgQIABAeUPCgBljlvwZgoOQGaABwAHgAgAFQiAGpBJIBATiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=b41tYNtWlJyrAee7haAI&bih=876&biw=1600#imgrc=R-Up7l7oZrlXWM https://www.google.com/search?q=brzoza&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj8iuif_uvvAhXWvosKHTgXAPIQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=876#imgrc=aSunpqSPU_o4-M https://www.google.com/search?q=trzmiel%C3%B3wka+le%C5%9Bna&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKpIjN_OvvAhXXxyoKHeBGAf4Q2-cCegQIABAA&oq=Trzmiel%C3%B3wka+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABAYMgQIABAYUMmHBljJhwZg4ZMGaABwAHgAgAFLiAFLkgEBMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=8Y9tYMrnC9ePqwHgjYXwDw&bih=876&biw=1600&hl=pl#imgrc=mi86EhbSDQO67M https://www.google.com/search?q=przeziernik+osowiec&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZyqSu_OvvAhXJlIsKHSPaCooQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1600&bih=876#imgrc=fg6eHVJwOm2JDM&imgdii=WoZZQ8KC6_4ruM https://www.google.com/search?q=trzmiel&tbm=isch&ved=2ahUKEwiN896b15PwAhWKzSoKHalIB3IQ2-cCegQIABAA&oq=trzmiel&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgoIABCxAxCDARBDMggIABCxAxCDATIICAAQsQMQgwEyCAgAELEDEIMBMgoIABCxAxCDARBDMggIABCxAxCDATIICAAQsQMQgwEyBAgAEEMyCAgAELEDEIMBMgQIABBDOgUIABCxAzoCCABQ4csKWIfYCmDb5QpoAHAAeACAAWuIAZQEkgEDNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=c2GCYM3tCoqbqwGpkZ2QBw&bih=789&biw=1440#imgrc=NNAe_nHU1GGOmM&imgdii=Yy96MrZKijckYMhttps://www.google.com/search?q=modraszek+nausitous&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJ0avB25PwAhUOsioKHXUEBrkQ2-cCegQIABAA&oq=modraszek+nausitous&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIECAAQGFCML1iML2CmO2gAcAB4AIABQogBQpIBATGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=82WCYImML47kqgH1iJjICw&bih=732&biw=1440&hl=pl#imgrc=iCI-Y1t10k8-eM