Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

2

3

4

klasa 1Agodzina 11.00

Zapraszamy uczniów zainteresowanych klasą matematyczno - inoformatyczną na spotkanie z wychowawcą

klasa 1bgodzina 11.30

Zapraszamy uczniów zainteresowanych klasą przyrodniczo - medyczną na spotkanie z wychowawcą

klasa 1Cgodzina 12.00

Zapraszamy uczniów zainteresowanych klasą medyczną na spotkanie z wychowawcą

klasa 1dgodzina 12.30

Zapraszamy uczniów zainteresowanych klasą medialno - prawną na spotkanie z wychowawcą

drzwi otwarte online w siódemce -17 KWIETNIA 2021

Watch

LINK SPOTKANIA Z WYCHOWAWCZYNIĄ KL. 1Bhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjUwOTU5OTYtNDMzYS00OTY0LWIxZWItOGFhNzNkZDlhNGJj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2230f55009-2800-4035-8bd1-2b606b3c640c%22,%22Oid%22:%22374f2e03-d35a-42cc-ba02-8f03839ecd44%22%7DJoin conversationnullMicrosoft Teams

LINK DO SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ kl. 1 Ahttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNkOTg2MzItNGY3ZS00YWU2LTkzNTMtMTk4NmI4OWU2MWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230f55009-2800-4035-8bd1-2b606b3c640c%22%2c%22Oid%22%3a%227d9a8de4-6cbb-4f5f-b5c4-fd713c19e1ac%22%7dJoin conversationnullMicrosoft Teams

LINK DO SPOTKANIA Z WYCHOWAWCZYNIĄ KL. 1Chttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTljZjljNjctZGNjYi00NWU4LWI5ZmEtMzgwMGMyYjRkZjI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230f55009-2800-4035-8bd1-2b606b3c640c%22%2c%22Oid%22%3a%22fd6bd50e-3ce1-4210-9f1d-80b3ff79c6f2%22%7dJoin conversationnullMicrosoft Teams

LINK DO SPOTKANIA Z WYCHOWAWCZYNIĄ KL. 1D.https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJmNWZlOWUtMzUxNi00MWI0LWEyYzQtMDAxNDgwMGJhNzMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230f55009-2800-4035-8bd1-2b606b3c640c%22%2c%22Oid%22%3a%22cb04c483-ea95-4d57-9d0f-a6d84eb16b51%22%7dJoin conversationnullMicrosoft Teams

Aby spotkać się z wychowawcą:zapewnij sobie spokojne miejscekliknij w link do spotkania na Teamsachzarejestruj się imieniem i nazwiskiempoczekaj, aż host wpuści Cię do pokoju spotkańsłuchaj, pytaj, poznawaj :)szanuj innych uczestników spotkania