Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej „Lubimy czytać” realizowanej w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie- Kolonii.

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji czytelniczej „Lubimy czytać” realizowana była w terminie II 2020r. - IV 2021r.Jej nadrzędnym celem było kształtowanie w uczniach postawy czytelniczej i rozbudzenie zainteresowania książką.

Write a subtitle here

Pierwszym działaniem, które zostało wdrożone do realizacji, było wypełnianie przez uczniów comiesięcznych kart czytelniczych. Podstawowym założeniem było zaangażowanie do współpracy rodziców, którzy monitorowali codzienną, domową aktywność czytelniczą ich dziecka. Zadaniem uczniów było pokolorowanie wskazanego na karcie elementu po uprzednim minimum 15-minutowym czytaniu. Karty czytelnicze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy po upływie miesiąca z niecierpliwością oczekiwali na kolejne czytelnicze wyzwania.

Basic guide to create an awesome presentation

Stałym elementem w realizacji innowacji były comiesięczne, piątkowe spotkania z poezją i baśnią. Główną ideą spotkań było zapoznanie z twórczością wybranego autora, wspólne czytanie wybranych dzieł, a następnie przedstawienie wybranego wiersza, czy baśni w formie pracy plastycznej. Podczas powstawania prac często towarzyszyła uczniom muzyka klasyczna. Takie połączenie edukacji muzycznej, plastycznej i polonistycznej wyzwalało w uczniach wiele pozytywnych emocji.

Kolejnym działaniem, które zostało zrealizowane w ramach innowacji, było stworzenie „Kącika wędrującej książki”. Uczniowie za zgodą rodziców przynieśli ze swoich domowych biblioteczek ulubione pozycje książkowe, które były udostępniane pozostałym uczniom.Za rejestr wypożyczeń odpowiadały osoby dyżurne, które wspólnie z nauczycielem prowadziły imienny rejestr wypożyczeń, na którym zaznaczano datę wypożyczenia i zwrotu książki.

W ramach innowacji uczniowie poznawali historię druku, mieli możliwość zapoznania się z etapami powstawania książki, jak również poznali zawody ściśle łączące się z książką. Obejrzeli szereg filmów edukacyjnych przybliżających pracę pisarza, drukarza, redaktora. W ramach tygodnia kodowania, kodowali głównego bohatera lektury „Zaczarowana zagroda” – pingwina Elegancika.

Dzięki uczestnictwu w lekcjach bibliotecznych z p. Małgorzatą Pawelec, poznali tajniki pracy bibliotekarza. Dowiedzieli się, że praca bibliotekarza nie polega jedynie na wypożyczaniu książek. Uczniowie wysłuchali informacji na temat prowadzenia księgozbioru i zasad korzystania z książek. Opowiadali też o swoich ulubionych pozycjach książkowych i najciekawszych bohaterach lektur. Odwiedziny w bibliotece stały się stałym, klasowym rytuałem. W każdą środę uczniowie wraz z nauczycielem udawali się do biblioteki szkolnej, aby korzystać z dostępnych tam zbiorów.

Wizyty w bibliotece stały się inspiracją do wykonania zakładek do książek. Uczniowie stosując dowolne techniki plastyczne stworzyli zakładki w formie zwierzątek. Zakładki zostały zalaminowane i służą uczniom do dziś.

Działaniem, które wymagało odpowiedniego przygotowania uczniów były „Czytelnicze przerwy”. Zadaniem dzieci było przygotowanie do recytacji wybranego wiersza i przeczytanie go młodszym kolegom i koleżankom z oddziału przedszkolnego. Uczniowie byli bardzo przejęci swoją rolę i chcieli zaprezentować się jak najlepiej. Zostali bardzo miło przyjęci przez dzieci z oddziału przedszkolnego, które z dużym skupieniem i uwagą wysłuchały czytanych wierszy, a następnie nagrodziły starsze koleżanki i kolegów gromkimi brawami

W ramach innowacji kilkakrotnie organizowano konkursy recytatorskie pod hasłem „Mistrz pięknej recytacji”. Uczniowie chętnie prezentowali swoje ulubione wiersze na forum klasy. Wiele radości sprawiło uczniom również wcielenie się w role aktorów. Wystawili przedstawienie kukiełkowe na podstawie utworu „O wróbelku Elemelku”. Z pomocą nauczyciela stworzono kukiełki – zwierzęta będące bohaterami opowiadania, a następnie wystawiono przedstawienie.

Oprócz wystawienia przedstawienia, uczniowie mieli możliwość oglądania spektakli teatralnych na żywo i transmitowanych poprzez przekaz multimedialny. Wraz z pozostałymi klasami z edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w wyjeździe na przedstawienie do Białej Podlaskiej, gdzie Teatr Lalki i Aktora z Łomży wystawiał spektakl pt „Brzydkie Kaczątko”. Uczniowie z dużym przejęciem zajęli miejsca na widowni i z zainteresowaniem obejrzeli wystawianą sztukę. Mieli również możliwość obejrzeć spektakl kukiełkowy „Jaś i Małgosia” wystawiany przez Teatr Lalek „Bajka” oraz przedstawienie „Kot w butach” wystawiane przez grupę teatralna „Kurtyna”. Oba przedstawienia uczniowie obejrzeli za pomocą przekazu multimedialnego.

Wiele emocji wzbudziło kolejne działanie, które polegało na wcieleniu się w rolę autora i stworzeniu własnej książki. Uczniowie zapisywali wymyślone przez nich historie, które następnie ilustrowali. Powstały pięknie ilustrowane baśnie, a dzieci były zachwycone możliwością tworzenia.

Zorganizowany został również klasowy quiz czytelniczy, sprawdzający znajomość najpiękniejszych baśni. Uczniowie za pośrednictwem dostępnego sprzętu multimedialnego kręcili kołem i losowali pytania, na które musieli następnie odpowiedzieć. Osoby z największą ilością dobrych odpowiedzi i zdobytych punktów, zwyciężały. Pytania nie należały do łatwych, dlatego rywalizacja przerodziła się w okazję do współpracy koleżeńskiej.

Kontynuując tematykę baśni, uczniowie wzięli udział w „Baśniowym dyktandzie”. Ich zadaniem było napisanie ze słuchu fragmentu wybranej baśni. Naszą inspiracją do dyktanda stała się baśń Braci Grimm „Jaś i Małgosia”. Taka forma dyktanda bardzo przypadła uczniom do gustu. Po skończonej pracy wspólnie wyjaśniliśmy wszelkie zasady ortograficzne, które należało zastosować w wybranym fragmencie baśni.

Jednym z ostatnich działań, jakie podjęliśmy w ramach realizowanej innowacji było zaproszenie gości do wspólnego czytania książek. Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z Covid-19, nie mieliśmy okazji spotkać się z osobami spoza szkoły. Zaprosiliśmy jednak Panią Małgorzatę Pawelec, pracującą w szkolnej bibliotece, aby wspólnie z nami spędziła czas na czytaniu lektury. Omawianie „Czarnej owieczki” Jana Grabowskiego okazało się doskonałą do tego okazją.

Uczniowie wraz z Panią bibliotekarką zapoznali się z treścią lektury, następnie losowali przygotowane przez Panią Małgorzatę pytania i zdobywali punkty.Kolejną czynnością wykonaną w ramach zajęć, było narysowanie owieczki według wzoru. Taka forma realizacji zajęć wzbudziła w uczniach wiele radości i pobudziła ich do aktywności.

W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie przystąpili do projektu edukacyjnego „Czytam z klasy lekturki spod chmurki”. W pierwszym module projektu wykonali „kasztanowe czytusie”, które towarzyszyły im podczas całego okresu trwania projektu. Uczniowie stworzyli własne lekturniki, które pomagały im w pracy z lekturą. Znalazły się w nich najważniejsze informacje dotyczące lektury, imię i nazwisko autora oraz ilustracja przedstawiająca głównego bohatera lub ulubiony wątek książki.

Autor innowacji : Ewelina Domańska

Innowacja pedagogiczna , realizowana przez uczniów w latach 2020- 2021, stała się okazją do wzrostu świadomości zarówno uczniów, jak i rodziców w zakresie wpływu czytelnictwa na wszechstronny rozwój uczniów. Założone cele innowacji zostały zrealizowane. Z przeprowadzonych rozmów z uczniami wynika, że coraz częściej, systematycznie sięgają po lekturę w wolnym czasie. Częściej korzystają też ze zbiorów biblioteki szkolnej i bibliotek na terenie gminy. Obserwacje nauczyciela potwierdzają, że znacznie poszerzyły się kompetencje czytelnicze uczniów, poprawie uległa ich technika czytania, a co za tym idzie – zdolność rozumienia poleceń i dłuższych tekstów. Z pewnością zainteresowanie uczniów książką nie skończy się wraz z zakończeniem realizowania innowacji pedagogicznej, a będzie wstępem do pogłębiania ich zainteresowań czytelniczych.