Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

percepcja wzrokowa -
synteza

Zajęcia z p. Martą

15.04.21

grafomotoryka

rozumowanie
arytmetyczne

4

5

6

7

1

2

8

3

koordynacja
wzrokowo-ruchowa

logiczne myślenie

orientacja
przestrzenna

percepcja
wzrokowa

percepcja
słuchowa

mowa i język

​Spróbuj narysować traktor według wzoru:

Wybierz i przyklej odpowiednie obrazki, na których pokazano, co możemy znaleźć w wiejskim gospodarstwie: