Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

14 KWIETNIA

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. Ustanowione zostało przez Sejm RP w 2019 r.,

aby upamiętnić Chrzest naszego kraju.
Nowe święto pańswowe ma być "okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za naszą przyszłość"

02 Quote

03 Text/Image 1

04 Text/Image 2

05 Text 1

06 Text 2

07 Image

08 Video

09 Process

10 Timeline

11 Map

12 Versus

13 Team

14 Thanks

Chrzest Polski był procesem długotrwałym, który w 966 roku rozpoczął Mieszko I, co pozwoliło mu na włączenie się do gry politycznej w chrześcijańskiej Europie. Nie da się ukryć, że Mieszko I zdecydował się na chrzest raczej ze względów politycznych, aniżeli duchowych. Coraz więcej państw ościennych wkraczało w orbitę kultury chrześcijańskiej. Aby więc liczyć się na arenie międzynarodowej również państwo Mieszka I, musiało zdecydować się na ten krok. Chrzest Polski był dopełnieniem rządów Mieszka I, który zdążył już dobrze zorganizować nowo powstałe Państwo.

Po przyjęciu chrztu Mieszko I umacnia swoją władzę , zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie. Chrześcijaństwo głosi bowiem, że władza pochodzi od Boga, dlatego nie wolno sprzeciwiać się decyzją księcia. Ślub z Dobrawą zapewnia Mieszko I sojusz z księstwem czeskim, i rozpad sojuszu czesko-wieleckiego, co pozwoliło Mieszko I na pokonanie Wichmana i zakończenie wojny z Wieletami. Ponad to Mieszko I dołączył do grona książąt chrześcijańskich znajdujących się w orbicie Cesarza Ottona I. Pozwoliło mu to na zbliżenie się z Panami saksońskimi przeciwko plemionom połabskim. Przede wszystkim jednak na niezależną władzę nad państwem Polan i zatrzymanie niemieckiej ekspansji na tereny słowiańskie. Dzięki kościołowi władza Mieszka I została utrwalona wewnętrznie. Kościół bowiem głosił, że władza królewska pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko władzy uznawano za grzech.

Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 - obraza Jan Matejko

Są naukowcy, którzy przekonują, że do chrztu mogło dojść wcześniej niż się powszechnie przyjmuje, np. w 965 roku. Jedyna zapiska, którą można przyjmować za wiarygodną podaje jednak 966 rok. Zamieszczona jest ona w źródle, które nazywa się Rocznik Kapituły Krakowskiej, ale data chrztu została tam zapisana dopiero w 1266 roku, czyli trzy wieki później. Autorzy tego rocznika przepisywali wcześniejszy, powstały mniej więcej w latach 80. X wieku. Obok odpisu z 1266 r., zachował się także wcześniejszy odpis z ok. 1125 r., w którym jednak wszystkie daty do 1000 r. zostały przesunięte o jeden rok i według tego rocznika chrzest Polski miał miejsce w 967 roku, co należało skorygować. Pierwotne źródło z X w. się nie zachowało, ale obydwa odpisy: z 1125 r., po korekcie, i z 1266 r. dowodzą, iż w pierwotnym roczniku rok 966 był podany jako data chrztu Polski. W żadnym jednak nie było nawet wzmianki o dacie dziennej. Dzienna data chrztu została po prostu wymyślona przez późniejszych kronikarzy i naukowców. Przyjmowano, że jeżeli ktoś miał być uroczyście ochrzczony, a w przypadku Mieszka I zapewne tak było, i miałby nieograniczoną ilość czasu, to powinno to się odbyć najlepiej w Wielką Sobotę. W roku 966 ten dzień przypadał właśnie 14 kwietnia.

CIEKAWOSTKI

Kliknij w ikonę , żeby zagrać

😉

👈

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

TOBIASZ KOSIOREK kl. Va