Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oddział przygotowania wojskowego

Technik ekonomista

Technik ekonomista

Zdobędziesz następujące umiejętności

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;

Zasady obiegu korespondencji;

Obsługa programów finansowych i magazynowych;

Prowadzenie rozliczeń z instytucjami publiczno - prawnymi;

Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac;

Samodzielne podejmowanie decyzji i wykonywania zadania podczas sytuacji zagrożenia;

Posługiwanie się bronią długą i krótką, podstawy walki wręcz, podstawy działań taktycznych;

Udzielanie pierwszej pomocy, praca z mapą i kompasem, oraz wiele innych charakterystycznych dla wojska i nie tylko umiejętności.

Zawód przyszłości

  • Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji biurowej oraz spraw kadrowo - płacowych a także gospodarki finansowej.
  • Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych.

Geografia

Edukacja wojskowa

Język obcy w branży ekonomicznej

Przedmioty specjalistyczne

Przedmioty rozszerzone

Oddział przygotowania wojskowego

Oddział przygotowania wojskowego ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w wojsku i innych służbach mundurowych we współpracy z jednostkami wojskowymi oraz udziałem w programie zatwierdzonym i pilotowanym przez MON.
Uczestnik tego oddziału zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu strzelania, taktyki, szkolenia bojowego, podstaw fortyfikacji i minerstwa, pomocy medycznej, łączności czy ochrony obiektów.

Celem programu wspierania jest wypracowanie efektów które mają przynieść realne korzyści, zarówno dla społeczeństwa, uczniów, jak również szkoły.
Absolwenci klas, uczestnicy projektu, mogą liczyć, po zdanym egzaminie, końcowym, na udział w skróconym poligonowym szkoleniu przygotowawczym dla ochotników, całość kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy.
Zgodnie z założeniami programu absolwenci zyskają m.in. pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Uczniowie klasy godnie reprezentują naszą szkołę, prowadząc w trakcie świąt patriotycznych apele pamięci, by oddać cześć i przywrócić pamięć bohaterom narodowym, obrońcom naszej ojczyzny w trakcie świąt patriotycznych.

Miejsca praktyk

I wiele wiele innych…

Współpracujemy i zwiedzamy

65%

Szkolenia wojskowe

Obozy wojskowe

Stypendia

Dowódca klas wojskowych do kadetów:

Lubisz wyzwania? Planujesz pracę w mundurze? Więc możesz liczyć na pomoc. Po zakończonych zajęciach wrócisz zmęczony ale z uśmiechem i nowymi umiejętnościami.

Zapraszamy na kierunek technik ekonomista!