Want to make creations as awesome as this one?

Sessions Informatives alumnes i famílies de 4t d'ESO

More creations to inspire you

Transcript

PREINSCRIPCIÓ ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS CURS 2021-22

DE L'11 AL 17 DE MAIG

Sistema Educatiu de Catalunya

Preinscripció a CF de Grau Mitjà

www.genial.ly

Alumnes de l'Institut Roquetes

Els alumnes que acaben 4t d'ESO a l'Institut Roquetes no han de fer la sol·licitud de preinscripció, només han de presentar el full de tria de l'itinerari escollit signat per la família i l'alumne.

Alumnes nous a l'Institut Roquetes

Els alumnes que volen cursar el Batxillerat al nostre centre i han cursat 4t d'ESO en un altre han de presentar la sol·licitud de preinscripció, la documentació requerida i el full de tria de l'itinerari escollit.

Matèries Comunes d'Opció

Batxillerat

Heu de cursar una matèria comuna d'opció. I a més a més, teniu dues opcions:Opció 1: tres matèries de la modalitat escollida.Opció 2: dues matèries de la modalitat escollida i una matèria específica.A part de les matèries comunes cursareu quatre matèries més, que han de ser un mínim de tres matèries de la modalitat escollida.

Matèries Comunes

Matèries de Modalitat

Matèries Específiques

Cicles Formatius GM

Estètica i bellesa

Perruqueria i comètica capil·lar

Cicle Formatiu GS

Estilisme i direcció de perruqueria

Preinscripció Batxillerat

Full de tria de l'itinerari

Full de tria de l'itinerari

Sol·licitud Preinscripció

Es pot fer la sol·licitud de dues maneres diferents amb formulari electrònic o en suport informàtic.

Formulari electrònic

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic:Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.Codi identificador de l'alumne o l'alumna el RALC. Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar en aquest web, a l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.Si l'alumne a l'alumna no disposa del RALC, caldrà adjuntarSi és menor d'edatLlibre de família o altres documents relatius a la filiació.Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen. De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.Si és major d'edatDNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

Suport informàtic

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal adjuntar els següents documents identificatius:Si és menor d'edatLlibre de família o altres documents relatius a la filiació.Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen. De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.Si és major d'edat:DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

Sol·licitud Preinscripció

Es pot fer la sol·licitud de dues maneres diferents amb formulari electrònic o en suport informàtic.

Formulari electrònic

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic:Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.Codi identificador de l'alumne o l'alumna el RALC. Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar en aquest web, a l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.Si l'alumne a l'alumna no disposa del RALC,caldrà adjuntarSi és menor d'edatLlibre de família o altres documents relatius a la filiació.Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen. De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.Si és major d'edatDNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

Suport informàtic

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal adjuntar els següents documents identificatius:Si és menor d'edatLlibre de família o altres documents relatius a la filiació.Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.Si és major d'edat:DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna.

Jornades de Portes Obertes5 maig 17.30 h.

Jornades de Portes Obertes5 maig 16.00 h.

iesroquetes@xtec.cat

Secretaria del centre

MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIAITINERARI BIOSANITARI : Aquest itinerari és per a alumnes que volen cursar un:Grau en bioinformàtica, biologia humana, ciència i tecnologia dels aliments, ciències biomèdiques, ciències de l’activitat física i de l’esport, farmàcia, fisioteràpia, infermeria, logopèdia, medicina, nutrició humana i dietètica, odontologia, òptic i optometria , podologia, psicologia, teràpia ocupacional i veterinària.Cicle superior de la família professional de sanitat, físiques i esportives,...ITINERARI CIENTÍFIC:Aquest itinerari és per a alumnes que volen cursar un:Grau en agroecologia i sistemes alimentaris, biologia, biologia ambiental, bioquímica, biotecnologia, ciència i tecnologia dels aliments, ciències ambientals, ciències biomèdiques, ciències del mar, ciències i tecnologies del mar, enologia, estadística aplicada, física, genètica, geologia, matemàtica computacional i analítica de dades, matemàtiques, microbiologia, nanociència i nanotecnologia i química.Cicle superior de la família professional agrària, química, maritimopesquera, indústries alimentàries,...ITINERARI TECNOLÒGIC : Aquest itinerari és per a alumnes que volen cursar un:Grau en alguna enginyeria, arquitectura , matemàtiques, multimèdia , aplicacions videojocs, nàutica i transport marítim, pilot d’aviació, tècniques d’aplicacions web i mòbils,...Cicle superior de la família professional d’electricitat i electrònica, fabricació mecànica, instal·lació i manteniment,...MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ITINERARI HUMANITATS: Aquest itinerari és per a alumnes que volen cursar un:Grau anglès, antropologia, arqueologia, comunicació i periodisme, estudis anglesos, àrabs, hebreus, estudis francesos, filologia catalana, filologia hispànica, filologia clàssica, filosofia, geografia, història, humanitats, traducció i interpretació,...ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS: Aquest itinerari és per a alumnes que volen cursar un:Grau en administració i direcció d’empreses, ciències polítiques, ciències socials, comptabilitat i finances, comunicació audiovisual, criminologia, disseny i producció de videojocs, economia, dret, educació infantil, educació primària, estadística, geografia, turisme, història, màrqueting, mitjans audiovisuals, pedagogia, periodisme, publicitat, relacions internacionals, relacions laborals, sociologia,...Cicle superior de la família professional de comerç i màrqueting, hoteleria i turisme, imatge i so,....