Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

REGULAMIN KONKURSU

I.CELE: 1. Popularyzacja czytelnictwa. 2. Poznanie przez zabawę znaczenia niektórych niezrozumiałych powiedzeń.3. Popularyzowanie twórczości Grzegorza Kasdepke. 4. Zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu. II. ZASADY UCZESTNICTWA: 1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII. 2. Zadaniem uczestników będzie odsłuchanie opowiadań, odgadnięcie nazwisk szkolnych lektorów (nauczycieli i pracowników szkoły) oraz nazw „powiedzeń”. Każdy uczestnik otrzyma po 1 punkcie za podanie prawidłowego nazwiska lektora przy wskazanym numerze opowiadania oraz dodatkowy punkt za podanie tytułu tego „powiedzenia”. W sumie można zdobyć 24 punkty. 3.Konkurs trwać będzie od 15. 04 - 22.04.2021r. 4. Odpowiedzi konkursowe należy przesłać na adres: tlewandowska@polajewosp.szkolawchmurze.pl 5. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 23 kwietnia 2021r. w dniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na stronie www.szkoły i fb szkolnym.

1

2

3

NAGRANIA

4

5

6

7

8

NAGRANIA

9

10

11

12

DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W KONKURSIE