Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

WORLD WATER DAY

Video Presentation

SLOVENIA

Video Presentation

GREECE

Video Presentation

Transcript

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczegow Kowalu

Oferta edukacyjna 2021/2022

Technik żywienia i usług gastronomiczych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to prawdziwy profesjonalista.Doskonale wie jakplanować i organizować żywienie.Potrawy, które przygotuje zachwycają smakiem, jakością i najwyższą estetyką.Jego wiedza o produktach żywnościowych i umiejetność doboru wartości odżywczych zadowolą każdego pracodawcę.Fachowosporządza i podaje potrawy.Profesjonalnie komponuje posiłki i racjonalnie układa jadłospisy.W planowaniu i organizacji żywienia nie ma sobie równych.Może prowadzić działalności gospodarczą lub pracować w hotelach, restauracjach i firmach związanych z organizacją żywienia.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Jeśli chcesz poznać zasady planowania, eksploatacji i napraw samochodów, pojazdówi maszyn rolniczych ... to miejsce dla Ciebie !!!Nauczymy Cię jak naprawiać, diagnozować i dbać o stan techniczny samochodów, maszyn i urządzeń rolniczych.U nas nauczysz się jak korzystać z urządzeń agrotronicznych oraz wykorzystywać nowoczesne urządzeniaw rolnictwie precyzyjnym.Nauczysz się wykonać kalkulację i przygotować dokumentację.Nauczysz się zarządzania i dobrej organizacji pracy.Staniesz się specjalista odsystemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej, a to pomoże Ci prowadzić własne gospodarstwo z wykorzystaniem funduszy unijnych.Zdobędziesz prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia na kombajn.Zdobędziesz zawód, który da Ci uprawnienia rolnika !!!Zdobędziesz wiedzę i umiejętności których poszukują pracodawcy.Ten zawód otworzy Ci drzwi do zdobycia dobrej i ciekawej pracy.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Rozszerzenie sportowo-mundurowe

Kucharz

KUCHARZ to zawód który pozwoli Ci odkryć w sobie powołanie, talent i prawdziwą pasję.To zawód, który nauczy Cię, jak dzięki wyobraźni i pomysłowości tworzyć nowe potrawy, i jak wspaniale je udekorować.To zawód twórczy, który wyzwoli w Tobie estetykę podawania potraw w oryginalej i atrakcyjnej fomie.Będziesz specjalistą w doborze składników odżywczych oraz w przechowywaniu żywności.Nauczysz się planowania i dobrej organizacji pracy.Będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracowaćw hotelach, reastauracjach, barach, stołówkach i jadłodajniach.

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód, który naczyczy Cie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.W trakcie nauki nabędziesz wiedzę z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.Zdobędziesz umiejętności doboru, obsługi i agregatowania pojazdów i maszyn.Zdobędziesz prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia na kombajn.Zdobędziesz zawód, który da Ci uprawnienia rolnika !!!Zdobędziesz wiedzę i umiejętności których poszukują pracodawcy.Ten zawód otworzy Ci drzwi do zdobycia dobrej i ciekawej pracy.

PILNUJ TERMINÓW !!!

do 14.07

ORZECZENIA lekarskie

23.07 - 30.07

do 30.07

do 14.07

17.05 -21.06

PODANIE

ŚWIADECTWO ukończenia szkoły

ZAŚWIADCZENIE o wynikach egzaminu

POTWIERDZENIE woli przyjęcia

22.07.2021

02.08.2020

OGŁOSZENIE LISTY zakwalifikowanych do przyjęcia

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.do 14 lipca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów.do 22 lipca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

ORZECZENIA LEKARSKIEOd 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieDo 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

ŚWIADECTWO ukończenia szkołyod 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTYod 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

PODANIE DO SZKOŁYod 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 br. termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIAod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz odpowiednich orzeczeń lekarskich.

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

Druk podania do szkoły

Podanie do szkoły dziennej

Wypełnij podanie i prześlij na adres zskowal@zskowal.edu.pl. Skontaktujemy sie z Toba!!!

Chcesz o coś zapytać?

Zadzwoń

054 284 22 19

Napisz

zskowal@zskowal.edu.pl

Odwiedź naszą stronę

www.zskowal.edu.pl

Nasz profil na FB

Zapraszamy !!!

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.