Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczegow Kowalu

Oferta edukacyjna 2021/2022

Technik żywienia i usług gastronomiczych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to prawdziwy profesjonalista.Doskonale wie jakplanować i organizować żywienie.Potrawy, które przygotuje zachwycają smakiem, jakością i najwyższą estetyką.Jego wiedza o produktach żywnościowych i umiejetność doboru wartości odżywczych zadowolą każdego pracodawcę.Fachowosporządza i podaje potrawy.Profesjonalnie komponuje posiłki i racjonalnie układa jadłospisy.W planowaniu i organizacji żywienia nie ma sobie równych.Może prowadzić działalności gospodarczą lub pracować w hotelach, restauracjach i firmach związanych z organizacją żywienia.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Jeśli chcesz poznać zasady planowania, eksploatacji i napraw samochodów, pojazdówi maszyn rolniczych ... to miejsce dla Ciebie !!!Nauczymy Cię jak naprawiać, diagnozować i dbać o stan techniczny samochodów, maszyn i urządzeń rolniczych.U nas nauczysz się jak korzystać z urządzeń agrotronicznych oraz wykorzystywać nowoczesne urządzeniaw rolnictwie precyzyjnym.Nauczysz się wykonać kalkulację i przygotować dokumentację.Nauczysz się zarządzania i dobrej organizacji pracy.Staniesz się specjalista odsystemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej, a to pomoże Ci prowadzić własne gospodarstwo z wykorzystaniem funduszy unijnych.Zdobędziesz prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia na kombajn.Zdobędziesz zawód, który da Ci uprawnienia rolnika !!!Zdobędziesz wiedzę i umiejętności których poszukują pracodawcy.Ten zawód otworzy Ci drzwi do zdobycia dobrej i ciekawej pracy.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Rozszerzenie sportowo-mundurowe

Kucharz

KUCHARZ to zawód który pozwoli Ci odkryć w sobie powołanie, talent i prawdziwą pasję.To zawód, który nauczy Cię, jak dzięki wyobraźni i pomysłowości tworzyć nowe potrawy, i jak wspaniale je udekorować.To zawód twórczy, który wyzwoli w Tobie estetykę podawania potraw w oryginalej i atrakcyjnej fomie.Będziesz specjalistą w doborze składników odżywczych oraz w przechowywaniu żywności.Nauczysz się planowania i dobrej organizacji pracy.Będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracowaćw hotelach, reastauracjach, barach, stołówkach i jadłodajniach.

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód, który naczyczy Cie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych.W trakcie nauki nabędziesz wiedzę z zakresu regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny stanu technicznego pojazdów, środków transportowych oraz maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.Zdobędziesz umiejętności doboru, obsługi i agregatowania pojazdów i maszyn.Zdobędziesz prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia na kombajn.Zdobędziesz zawód, który da Ci uprawnienia rolnika !!!Zdobędziesz wiedzę i umiejętności których poszukują pracodawcy.Ten zawód otworzy Ci drzwi do zdobycia dobrej i ciekawej pracy.

PILNUJ TERMINÓW !!!

do 14.07

ORZECZENIA lekarskie

23.07 - 30.07

do 30.07

do 14.07

17.05 -21.06

PODANIE

ŚWIADECTWO ukończenia szkoły

ZAŚWIADCZENIE o wynikach egzaminu

POTWIERDZENIE woli przyjęcia

22.07.2021

02.08.2020

OGŁOSZENIE LISTY zakwalifikowanych do przyjęcia

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.do 14 lipca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów.do 22 lipca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

ORZECZENIA LEKARSKIEOd 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieDo 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

ŚWIADECTWO ukończenia szkołyod 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTYod 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

PODANIE DO SZKOŁYod 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 br. termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIAod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz odpowiednich orzeczeń lekarskich.

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

Druk podania do szkoły

Podanie do szkoły dziennej

Wypełnij podanie i prześlij na adres zskowal@zskowal.edu.pl. Skontaktujemy sie z Toba!!!

Chcesz o coś zapytać?

Zadzwoń

054 284 22 19

Napisz

zskowal@zskowal.edu.pl

Odwiedź naszą stronę

www.zskowal.edu.pl

Nasz profil na FB

Zapraszamy !!!

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.