Want to make creations as awesome as this one?

Biržų Aušros pagrindinės mokyklos biblioteka

Transcript

„Vytautui Karaliui – 90“ 

Poetui, rašytojui, vertėjui  

Interekatyvi literatūrinė paroda Biržų Aušros pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Alma Viduolienė

Vytautas Karalius – rašytojas, vertėjas, pedagogas. 1931 – 2019 Paskutinioji jo kūrybos knyga, išversta į rusų kalbą, buvo atnešta į ligoninę, bet poetas savo knygos nebespėjo pamatyti… Liko ir pažadas vėl ir vėl pasidalinti knygomis su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Liko ir turtingas epistoliarinis palikimas, knygų ir kitų spaudinių biblioteka.

Vytautas Karalius gimė 1931 m. balandžio 15 d. Klaipėdoje. Mirė 2019 m. gegužės 15 d.

Turinys

Atrask užuominas

1. „Vytautui Karaliui-90“. Gimimo ir mirimo metai. Apie paskutiniąją knygą

3. Literatūra. Po saulės dėme. Sizifas be akmens. Tylos veidrodis

2. Biografija. Kūryba. Išverstos knygos

4. Literatūra. Žolė trojos arkliui. Pusantro sparno. Veidai ir rankos („Veidai ir rankos. VDR poezija“ recenzija)

6. Paulio Celanio eilės. Aguona ir atmintis. Vertėjas Vytautas Kar alius .Eilėraščio žodžiai. Graso įaršas

5. Literatūra. Rašo saulė šešėliu. Nulis kilpoje. Aureolės ir kepurės

6. Paulio Celanio eilės. Aguona ir atmintis. Vertėjas Vytautas Karalius

7. Vertėjas Vytautas Karalius. Pamirštų eilėraščių vakaras „Mint Vinetu“ knygyne (2014-05-15)

Rašytojas Jonas Kantautas ir poetas Vytautas Karalius Smiltynėje / Bernardas Aleknavičius. - 1984.VIII

Biografija

Endriaus Karaliaus sūnus, Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft narys Lietuvoje. 1941 tėvams repatrijavus į Didžiąją Lietuvą, Karalius mokėsi Tauragės ir Telšių apskrityse, 1950 baigė Šilutės gimnaziją, 1954 Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultetą, 1954–1958 jame dėstė anglų kalbą. Nuo 1958 dirbo kūrybinį darbą.

*

Kūryba

Išleido penkis eilėraščių rinkinius: „Šviesa ir akys“ (1960), „Ugnies estafetė“ (1964), „Tylos veidrodis“ (1972), „Rašo saulė šešėlius“ (1982), „Aureolės ir kepurės“ (1980). V. Karalius atnaujino lietuvių aforistiškos žanrą išleisdamas rinkinius „Žolė Trojos arkliui“ (1984), „Pusantro sparno“ (1985), „Nulis kilpoje“ (1996), „Po saulės dėme“ (2016); keletas jų išleista rusų ir vokiečių k. (V. Karaliaus vertimas).

Išverstos knygos

Išvertė P. Celano, A. Gustas, H. M. Enzensbergerio, P. Nerudos eilėraščių, W. Schmiedo eilėraščių rinkinį „Vyno diena ąsočiuose“, M. Krügerio eilėraščių rinkinį „Keistas grožis tylos“ (abi 2002), R. Kurze poezijos rinktinę „Moneta visomis kalbomis“ (2003), F. Dürrenmatto dramą „Frankas V.“ (past. 1969). Sudarė Rytų Vokietijos poezijos vertimų antologiją „Veidai ir rankos“ (1984).

Literatūra

Susitikom netikėtai tarsi šaknys po žeme. Nepažinom vienas kito tamsoje. Tik pajutom, kaip praėjom tarsi šaknys po žeme...Dailininkas A. Každailis Geriausios tos knygos, kuriose netelpa tiesa. (Vytautas Karalius)

Šeštoji poeto ir vertėjo aforizmų knyga, pasižyminti originaliomis žmogiškų silpnybių, visuomenės gyvenimo reiškinių įžvalgomis, švelniu humoru, ironija.

Knygoje pateikiamos įtaigios mintys ir užuominos apie proto ir jausmų darną, draugystę, meilę, šeimos šilumą, kūrybą, meną gyventi, tobulėjimą ir kt. Keletas minčių ir užuomenų iš knygos: Šypsena - lengviausi šarvai. Saulė pateka be repeticijų. Kai dievui niežėjo delną, jis sukūrė ežį.

Literatūra

Epigramų ir aforizmų rinkinys, kuriame ironiškai arba poetiškai apibrėžiamos įvairios žmogaus būties, moralės, humanizmo sąvokos. Tai lyg ir linksmas etikos žodynas, kurio idėjinė potekstė nukreipta prieš konformizmą, susvetimėjimą, daiktų kultą ir kt.

V. Karalius vienas iš aforistikos kūrėjų ir jos pradininkų. Šios knygos didžioji dalis nauji aforizmai, sudaryta žodyno principu ir apima plačią temų ir sąvokų visumą.

Vytauto Karaliaus sudarytos knygos „Veidai ir rankos. VDR poezija“ recenzijos bibliografinis aprašas

  • Aktyvi poezija : [recenzija]. – Rec. kn.: Veidai ir rankos. VDR poezija / sudarė Vytautas Karalius. Vilnius : Vaga, 1984 // Pergalė. – 1985, Nr. 10, p. 178-179.
„Veidai ir rankos. VDR poezija“ recenzija

Literatūra

Filosofinėje lyrikoje, ironiškuose posmuose ryškūs skirtingi stilistiniai lygmenys, intelektuali refleksija, sentencijų kalba.

Aforizmai, paradoksai, užuominos

Aforizmai, paradoksai. Jis kraipė galvą - ir tiesą jam įkalė kreivai. Kvailių daug. Būk kvailys su perspektyva. Jis viską darė tyliai, kad nepažadintų sąžinės.

Vertėjas Vytautas Karalius.

Paulio Celanio eilės. Aguona ir atmintis

Paul Celan Eilėraščiai iš knygos „AGUONA IR ATMINTIS“

Vertėjas Vytautas Karalius. Pamirštų eilėraščių vakaras „Mint Vinetu“ knygyne (2014-05-15)

Poetė Ramunė Brundzaitė skaito čigonų dainas iš 1966 m. Poezijos pavasario almanacho.

https://www.mle.lt/straipsniai/vytautas-karalius http://www.tekstai.lt/buvo/versti/celan/aguonatm.htm https://www.europeana.eu/lt/item/2021803/C160000198847

Šaltiniai:

Maketavo: Biržų Aušros pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Alma Viduolienė