Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

LACETÀNIA

BATXILLERAT

21-23

1. Batxillerat

2. Modalitats

4. M. de Modalitat

5. M. Específiques

6. Treball de Recerca

8.Què oferim

7. Estada a l'empresa

Índex

3. Matèries comunes

És un estudi postobligatoriTé una durada de dos cursosAprofundeix en coneixements i capacitatsPrepara per accedir a estudis superiors (cicles formatius de grau superior o universitaris)

Què és el batxillerat?

.01

Modalitats i Itineraris

.02

Modalitats

Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Científic

Tecnològic

Sanitari

Humanístic

Social

Econòmic

Matèries Comunes

.03

Matèries de Modalitat

.04

CIENTÍFIC

SANITARI

TECNOLÒGIC

Matèries de Modalitat

.04

ECONÒMIC

SOCIAL

HUMANÍSTIC

.05

Matèries específiques

.06

Treball de recerca

Durant el 3r trimestre de 1r de batxillerat i el 1r trimestre de 2n de batxillerat.Recerca i treball de camp d'un tema seleccionat per l'alumne.Memòria + Exposició oralTutor/a10% de la qualificació final de batxillerat.

Matèria no obligatòriaEstiu de 1r a 2nLa nota que s'obté d'aquesta matèria fa mitjana amb la resta de matèries

.07

ESTADA A L'EMPRESA

APRENENTATGE FORA DE L'AULA

Exposició dels treballs de recercaJornades LacetàniaProjectes EuropeusSortides educativesDia de l'esportSortida SenderismeSortida a Sòria

.08

Àmplia oferta de matèries de modalitat i optatives

.08

IdiomesMatemàtiques (grups reduïts)Potenciem la formació pràctica

Assegurar els coneixements necessaris per estudis posteriors

QUÈ US OFERIM?

Acompanyament personal i individualitzat

.08

El més important és l'alumne/a

Tutors/es amb experiènciaOrientació a estudis posteriorsTècniques d'estudi

QUÈ US OFERIM?

Ensenyament que dona suport a tot l'alumnat

.08

Actuació conjunta de l'equip docent

Programa de seguiment acadèmicPla d'acció tutorialPreparació PAUPossibilitat de canvis

QUÈ US OFERIM?

Gràcies per la vostra atenció!

Preinscripcions BatxilleratDe l'11 al 17 de maig

Clicant aquest enllaç