Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Konstytucja 3 maja

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

Konstytucja 3 maja

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

Konstytucja 3 Maja

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku - była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

Maria AsmanPaulina Szwaczkiewicz

Zanim przejdziesz do slajdów prezentujących ważne wydarzenia z historii Polski, dowiedz się, kim był Stanisław August Poniatowski. Obejrzyj znajdujące się poniżej filmiki.

Rzeczpospolita w XVIII wieku była państwem słabym, w stanie nieładu, wymagającym reform. Rosja, Austria i Prusy, wykorzystując słabość Rzeczypospolitej, dokonały w 1772 r. jej pierwszego rozbioru. Około jedna trzecia terytorium państwa znalazła się pod władzą zaborców, którzy zażądali zatwierdzenia decyzji rozbiorowych przez sejm polski. Tragedia naszego kraju była tym większa, iż znaleźli się wśród Polaków zdrajcy, gotowi w czasie obrad sejmu uznać grabież ziem polskich. Za cenę otrzymywanych od zaborców pieniędzy i stanowisk godzili się z rozbiorem.

Alegoria pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej

mapa

Stanisław Małachowski przewodniczył obradom Sejmu Wielkiego. W ręku trzyma laskę marszałkowską, symbol swej funkcji.

Rozpaczliwy protest Rejtana nie pozostał bez echa. Po pierwszym rozbiorze Polski część szlachty, a nawet magnatów zrozumiała, że nasze państwo wymaga pilnej naprawy. Zwołano więc do Warszawy sejm, który miał zająć się reformą państwa. Aby przeciwnikom reform nie udało się go zerwać, podjęto decyzję, że będzie on skonfederowany. Według ówczesnego prawa nie można było takiego sejmu zerwać, bo uchwały podejmowano większością głosów, a niejednomyślnie. Obrady sejmu na Zamku Królewskim w Warszawie były długie i burzliwe. Trwały aż cztery lata (1788-1792). Sejm ten przeszedł do historii Polski pod nazwą Sejmu Wielkiego lub Sejmu Czteroletniego.

Diego

Mónica

Stanisław August Ponatowski otacza opieką wszystkie stany.

Najważniejsze wydarzenie w czasie obrad Sejmu Wielkiego miało miejsce w dniu 3 maja 1791 r., kiedy to uchwalono konstytucję. Dokument ten przygotowywanojuż od dłuższego czasu w tajemnicy przed przeciwnikami reform.Wykorzystano moment, gdy po Świętach Wielkanocnych wielu z nich było poza Warszawą. Posiedzenie sejmu tego pamiętnego dnia przebiegało w podniosłej atmosferze. Po kilku godzinach obrad król zaprzysiągł konstytucję przyjętą przez sejm. Olbrzymi entuzjazm ogarnął nie tylko posłów i zgromadzoną na galeriach publiczność, ale również lud warszawski przed zamkiem. Nieliczni przeciwnicy konstytucji próbowali bezskutecznie protestować.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Equipo

j

Jak powstała konstytucja?

Konstytucja 3 maja zawierała wiele postanowień służących naprawie państwa. Zniesiono liberum veto, pozwalające na zrywanie sejmów. Przywrócono dziedziczność władzy królewskiej, gdyż wolne elekcje sprzyjały szerzeniu się przekupstwa, a dla obcych państw były doskonałą okazją do wtrącania się w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Odtąd też Polska i Litwa miały być połączone silniejszymi niż dotąd więzami. Zwiększono prawa mieszkańców miast królewskich. Zapowiedziano także poprawę sytuacji chłopów.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

+info

+ info

!

Ów podniosły moment zaprzysiężenia konstytucji uchwycił w sporządzonym niemal „na gorąco” rysunku obecny w tłumie berlińskipeintre – graveurGustav Friedrich Amalius Taubert (swoją obecność podkreślił w napisie dedykacyjnymSławie Króla i Narodu z Rewolucyi Dnia 3go Maja 1791 / Poświęca Przytomny Gustaw Taubert).źródło: www.wilanow-palac.pl/zaprzysiezenie_konstytucji_3_maja_1791_r

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Escribe un título

Sto lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Jan Matejko namalował niezwykły obraz. Umieścił na nim zarówno świadków podpisania dokumentu, jak i postacie, które znalazły się w kompozycji jako symbol. Oberzyj filmik, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego dzieła.

Konstytucję sławią także pieśni.Jedna z nich zaczyna się od słów: ,,Witaj majowajutrzenko, świeć naszej polskiej krainie..."Posłuchaj

Nadzieje Polaków pokładane w konstytucji nie spełniły się. Magnaci przeciwni reformom szukali wsparcia w Rosji. Jej władczyni, caryca Katarzyna II, niechętnie patrzyła na przeprowadzone w Polsce zmiany, gdyż zależałojej, aby to państwo było słabe. Doszła do porozumienia ze zdrajcami. Armia rosyjska przekroczyła granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając wojnę polsko-rosyjską. Polacy w obronie konstytucji stawili bohaterski opór. Ednakże przewaga wroga była zbyt duża. Król Stanisław August Poniatowski nakazał przerwać walkę, przechodząc tym samym na stronę zdrajców. Miał nadzieję, że w ten sposób złagodzi gniew carycy i uchroni państwo przed kolejnym rozbiorem. Niestety, wykazując słabość, nie uratował ojczyzny.

Upadek Rzeczpospolitej

+info

Postanowienia konstytucji zostały obalone, a w 1793 r. dokonano II rozbioru Rzeczypospolitej, w którym uczestniczyły tym razem Rosja i Prusy. Patrioci nie porzucilijednak prób ratowania kraju. Rozpoczęli przygotowania do powstania, którego naczelnikiem został Tadeusz Kościuszko. Mimo początkowych sukcesów oraz bohaterstwa żołnierzy i ludu, szala zwycięstwa ostatecznie przechyliła się na stronę zaborców. W 1795 r. Rosj, Prusy i Austria dokonały III rozbioru, w wyniku którego Rzeczpospolita przestała istnieć. Rozpoczął się okres niewoli. Polacy nie porzucilijednak nadziei na odzyskanie niepodległego państwa.

Caryca rosyjska Katarzyna II przyczyniła się do rozbiorów Polski.

Tadeusz Kościuszko

woJna w obronie konstytu cJi i ii rozbiór

MAPA

MAPA

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE I iii rozbiór

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Ocena Konstytucji 3 Maja

Escribe un título genial aquí

- pierwszy rozbiór Polski

1772

- obrady Sejmu Wielkiego

1788-1792

- uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1791

+info

+info

+info

1793

- drugi rozbiór Polski

1794

- powstanie kościuszkowskie

1795

- trzeci rozbiór Polski

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Jakajest Twoja wiedza na temat Konstytucj 3 Maja i obrazu Jana Matejki, który nawiązuje do tego wydarzenia? Sprawdź się!

1

2

2

By przejść do zadań, należy nacisnąć na wybrany znaczek interaktywny. Pod każdą cyferką znajdziesz inny zestaw.Powodzenia!

3

Szkolny konkurs z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym konkursie, w dwóch kategoriach wiekowych (oddz. 1-3 i oddz. 4-8), organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 im. VII Obwodu ,,Obroża" AK w Legionowie.Prosimy o zapoznanie się z regulaminami konkursu, które znajdziecie na dwóch kolejnych slajdach.

+info

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit lacinia, curabitur sapien pulvinar massa erat himenaeos. Fusce ante pharetra praesent suspendisse auctor eget cubilia faucibus, lectus nibh fames libero donec est cursus sociosqu, massa vulputate sed interdum ad scelerisque morbi.Etiam ante sagittis consequat auctor inceptos semper metus ridiculus, egestas vulputate blandit aenean est quam ac senectus, euismod arcu taciti sollicitudin curabitur massa accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet

1. Konkurs jest adresowany do uczniów oddziałów 1-3 Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie.2. Celem konkursu jest rozbudzenie u najmłodszych uczniów miłości do ojczyzny oraz zachęcenie dzieci do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat historii Polski, regionu i języka ojczystego, a także do twórczego wykorzystywania nabytych umiejętności w praktyce.3. Zadaniem uczniów jest:• zaprojektowanie pocztówki o tematyce patriotycznej, której głównym hasłem będzie „Kocham Polskę za...”,• umieszczenie na pocztówce zdjęć, grafik lub rysunków przedstawiających, np. atrakcje turystyczne, wydarzenia sportowe, miejscowości, słynne pomniki przyrody, obrazy historyczne, symbole narodowe itd.• dostarczenie pracy konkursowej członkom komisji (we wskazanym terminie).4. Komisja konkursowa oceni prace w kategoriach:• pomysłowość, • estetyka i staranność wykonania,• twórcze wykorzystanie środków plastycznych,• poprawność językowa.5. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody książkowe oraz dyplomy.6. Termin oddania pracy: piątek, 7 maja 2021 r.UWAGA! Prace (podpisane imieniem, nazwiskiem oraz numerem klasy) proszę pozostawić w dniu 7 maja 2021 r. w portierni Szkoły.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-POLONISTYCZNO-HISTORYCZNEGO„Patriotyczna pocztówka”

Organizatorzy konkursu:Paulina SzwaczkiewiczMaria Asman

1. Konkurs jest adresowany do uczniów oddziałów 4-8 Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie.2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat historii Polski, regionu i języka ojczystego oraz do twórczego wykorzystywania nabytych umiejętności w praktyce.3. Zadaniem uczniów jest:• wybranie dowolnego momentu z historii Polski,• przedstawienie wybranego momentu historycznego w sposób plastyczny za pomocą metody „historia w pudełku” (zdjęcia poglądowe znajdują się poniżej),• dostarczenie pracy konkursowej członkom komisji (we wskazanym terminie).4. Komisja konkursowa oceni prace w kategoriach:• pomysłowość,• estetyka i staranność wykonania,• wykorzystanie środków plastycznych do twórczego przedstawienia wybranego momentu z historii kraju,• poprawność językowa.5. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody książkowe oraz dyplomy.6. Termin oddania pracy: piątek, 7 maja 2021 r.UWAGA! W wypadku powrotu do nauki stacjonarnej prace będzie można przekazać organizatorom konkursu: Pani Paulinie Szwaczkiewicz i Pani Marii Asman. W sytuacji przedłużenia obowiązku pracy zdalnej prace proszę pozostawić w dniu 7 maja 2021 r. w portierni Szkoły.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-POLONISTYCZNO-HISTORYCZNEGO„Historia w pudełku”