Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pripremila: Ana Depolo Kučić, pedagoginja
OŠ "MARJAN" SPLIT

UPIS U SREDNJU ŠKOLU

ZABRINUTO

ODRASLO

NESPREMNO

POZITIVNO

Samopouzdano

NESIGURNO

NESTRPLJIVO

PREPLAŠENO

PROMISLI....

....KAKO SE OSJEĆAŠ SAD PRED KRAJ 8. RAZREDA ?

VRIJEME JE DA POČNEŠ RAZMIŠLJATI O UPISU U SREDNJU ŠKOLU...
...ALI PRIJE TOGA RAZMISLI O SVOJIM SPOSOBNOSTIMA, INTERESIMA, VJEŠTINAMA...

Tko sam? (osobine, stavovi, temperament, karakter)


Što mogu? (moje sposobnosti: intelektualne, tjelesne,...)

Što znam? (znanja, vještine, hobiji, …)

Koje škole postoje? (gdje se nalaze, koje programe nude)

Koje su karakteristike pojedinih zanimanja? (što se radi, u kakvim uvjetima)

Gdje se vidim u budućnosti? (što želim postati)

Gdje se mogu zaposliti? (koji poslovi su više traženi, kakva je moja mogućnost za zaposlenje)

PAZI DA NE NAPRAVIŠ POGREŠKE PRI IZBORU SREDNJE ŠKOLE !!!

 • Informiraj se o svim zanimanjima
 • Upoznaj sva obilježja zanimanja
 • Pokušaj biti objektivan/na u procjenjivanju svojih sposobnosti (precjenjivanje / podcjenjivanje)
 • Biraj srednju školu po svom izboru a ne izboru prijatelja
 • Dogovori se s roditeljima o izboru škole prema svojim a ne njihovim željama

raspitaj se i istraži koja sve zanimanja postoje !

KLIKNI NA SLIKU !

ISTRAŽI KOJI SU POSLOVI BUDUĆNOSTI !

KLIKNI NA SLIKE !

Upitnik o zanimanjima FFZG - Mrav

Predanketa e-Usmjeravanja

ovdje možeš ispuniti upitnike koji ti mogu pomoći pri odabiru !

klikni na krugove !

Put karijere

Nacionalna klasifikacija zanimanja u RH

VRSTE SREDNJIH ŠKOLA

klikni !

E - upisi

klikni !

U 1. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.


Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) – www.upisi.hr

U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše 6 OBRAZOVNIH PROGRAMA

prijava u sustav s carnetovom šifrom

broj bodova potrebnih za upis

kalkulator bodova

 • ZAJEDNIČKI ELEMENT + DODATNI ELEMENT
 • ZAJEDNIČKI ELEMENT je prosjek svih zaključnih ocjena iz svih predmeta od 5. - 8. razreda na dvije decimale i zaključne ocjene iz hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika u 7. i 8. razredu + zaključne ocjene iz tri nastavna predmeta značajna za upis
 • DODATNI ELEMENT je sposobnost, darovitosti i znanja učenika (provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti i darovitosti; natjecanja iz znanja i natjecanja školskih sportskih klubova - prva tri mjesta na državnim natjecanjima)
 • Provjere posebnih znanja - srednje škole mogu provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta: Hrvatskog jezika, Matematike, Engleskog jezika te nastavnih predmeta važnih u pojedinim školama (dva nastavna predmeta propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis i jedan koji samostalno određuje srednja škola)

POSEBNI ELEMENT
- učenici s zdravstvenim teškoćama i učenici koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja zbog nepovoljnih ekonomskim, socijalnim i odgojnim čimbenicima
Tu spadaju:
- UČENICI SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA (javiti se šk. liječniku !) - RODITELJI S DUGOTRAJNOM TEŠKOM BOLESTI - DUGOTRAJNO NEZAPOSLENA OBA RODITELJA - SAMOHRANI RODITELJ KORISNIK PRAVA SOCIJALNE SKRBI - UMRLI RODITELJ
Učeniku koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi dodaje se 1 bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja
PRIPADNICI ROMSKE NACIONALNE MANJINE - upisuju se na temelju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021.-2028. g. i dodaju se 2 boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja

kako izračunati bodove za upis ?

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Kandidati s teškoćama u razvoju su učenici koji su osnovnu školu završili prema rješenju o primjerenom obliku školovanja nadležnog upravnog tijela županije.


Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

ZDRAVSTVENE KONTRAIDIKACIJE

SPORTAŠI

Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kao obaveza pri upisu u školu, uvjet može biti (ovisno o tome što je propisano za pojedini obrazovni program):

 • potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za određeni program (donijeti u školu)
 • liječnička svjedodžba medicine rade
 • najkasnije dostaviti srednjoj školi do 30. rujna tekuće godine

Učenici koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše trebaju pratiti rok u kojemu moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ.


Učenici koji se u tom razdoblju ne prijave neće biti na rang-listama nacionalnih sportskih saveza te samim time gube priliku za prijavu obrazovnih programa koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnom, tako i u jesenskom upisnom roku.

e-naukovanje

strukovne kvalifikacije i vezani obrti

1. Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine utvrđuje se na temelju:

 • zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja
 • zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju (dokazuje se u skladu sa propisanim za određeni obrazovni program)

2. Izbor kandidata za programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuje se na temelju:
 • zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju (dokazuje se liječničkom svjedodžbom rada)
 • kandidati su na upisu dužni dostaviti sklopljeni ugovor o naukovanju E-Naukovanje na web adresi: www.mingo.hr

Ugovor o naukovanju sklapaju obrtnik ili pravna osoba koji imaju licencu za izvođenje naukovanja i učenik (roditelj/skrbnik učenika).
Učenik je dužan do 30. rujna tekuće godine dostaviti srednjoj školi sklopljen ugovor o naukovanju.

4. ispuni upitnike

3. razgovaraj s roditeljima

9. ako ne znaš što ćeš obrati se razrednici ili pedagoginji za pomoć

8. očekuj prvu prijavu u sustav krajem svibnja

1. dobro promisli koju školu želiš upisati

7. očekuj vremenik upisa u srednju školu

6. prati informacije od razrednice i pedagoginje

5. uči i pokušaj dobiti što bolje ocjene

2. raspitaj se o mogućnostima

koraci !


sve informacije možeš naći u vodičima za zanimanja

klikni na krugove !

Vodič kroz zanimanja - FFZG - Mrav

Kamo nakon osnovne škole ?
(2021. - prošlogodišnje izdanje)

odsjek profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja - cisok

klikni na sliku !

 • Na HZZ-u se možete obratiti za profesionalnu pomoć pri odabiru srednje škole
 • Potrebno je donijeti prijavni upitnik i svjedodžbe 5., 6. i 7. razreda u pratnji roditelja
 • Učenici sa zdravstvenim teškoćama i učenici s posebnim potrebama trebaju se javiti HZZ za profesionalno usmjeravanje

"DJETINJSTVO ŠMUGNE

POPUT SJENE
NA PROPLANKU
U LJETNI DAN"

Vesna Parun

SRETNO OSMAŠI !!!