Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

Version 1.1 - 06 /12/20

Memory

Wersja do EDYCJI !

Dołącz do naszych kursów w super cenie

Elementy bic i boc (możliwe do skopiowania przez kopiowanie / wklejanie) muszą być zgrupowane z różnymi elementami. Bic i boc tego samego indeksu muszą odpowiadać dwóm elementom pary.Uważaj, grupowanie i rozgrupowywanie modyfikuje bic i boc, dlatego zaleca się zgrupowanie bic z przedmiotem, następnie boc z jego bliźniakiem i powtarzanie operacji, aż wszystkie obiekty „pod kartami” zostaną poprawnie zgrupowane.

Zgrupuj z obrazkiem, który ma się pokazać po rozwiązaniu memory.

Zgrupuj z obrazkiem, któru ma się tymczasowo pokazać po wybraniu niepoprawnej pary.

Zgrupuj to z REWERSEM karty. Rozmiar tego obrazka musi być równy lub większy od obrazków użytych w grze.Najlepszą praktyką jest używanie obrazków bic i boc tego samego rozmiaru co rewers.

Element niezbędny, w którym zapisana jest logika gry. NIE KASOWAĆ ZE SLAJDU, nie będzie on widoczny podczas gry.

KOMPONTENTY