Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oferta edukacyjna 2021/ 2022

IX Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum Nr 4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

Klasa mundurowa

Mechanik- monter
maszyn i urzadzeń

Ślusarz

Kierowca mechanik

Technik architektury krajobrazu

Technik technologii żywności

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik rolnik

Technik transportu drogowego

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki


Cenisz sobie patriotyzm?
Chcesz uczyć się w szkole z tradycjami?
Rozpocznij naukę w
IX Liceum Ogólnokształcącym
w Siedlcach !

Rekrutacja

Info

Info

bezpłatny kurs na kat. T

bezpłatny kurs na kat. B

Info

bezpłatny kurs na kat. T

bezpłatny kurs na kat. T i B

bezpłatny kurs
na kat. B

II stopnia

Technik
mechanik

Technik architektury krajobrazu

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik architektury krajobrazu

Nasz uczeń o kierunku

Wybrane przedmioty zawodowe

Miejsca, w których możesz pracować

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Wybrane przedmioty zawodowe

Technik technologii żywności

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód:
technik technologii żywności

Czego się nauczysz?

Miejsca, w których możesz pracować

Nasz uczeń o kierunku

Technik rolnik

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik rolnik

Czego się nauczysz?

Miejsca, w których możesz pracować

Nasz uczeń o kierunku

Technik transportu drogowego

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Technik transportu drogowego zdobywa kwalifikacje do:
• kierowania pojazdami transportu drogowego,
• eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,
• planowania przewozu osób i rzeczy,
• organizowania transportu drogowego,
• obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,
• prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,
• prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Film prezentujacy zawód: technik transportu drogowego

Czego się nauczysz?

Zagadnienia teoretyczne realizowane w toku kształcenia:
• podstawy maszynoznawstwa,
• środki transportu wewnętrznego i drogowego,
• przepisy ruchu drogowego,
• organizacja procesów transportowych,
• język zawodowy w transporcie zawodowym,
• działalność gospodarcza w transporcie drogowym.

Zagadnienia praktyczne realizowane w toku kształcenia:
• eksploatacja środków transportu w przewozach,
• obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym.

Miejsca, w których możesz pracować

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako:
• kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,
• pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
• osoba nadzorująca pracę kierowców,
• może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniku

Czego się nauczysz?

Miejsca, w których możesz pracować

Nasz uczeń o kierunku

2. uczeń o kierunku

Klasa mundurowa

IX Liceum Ogólnokształcace

Pragniesz zdobyć wykształcenie?

Chcesz swoją skierować przyszłość na właściwą ścieżkę?
Pragniesz realizować swoje pasje?
Cenisz sobie patriotyzm?
Chcesz uczyć się w szkole z tradycjami?
Rozpocznij naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym
w Siedlcach !
Nie będziesz się nudzić!

+ info

Uczeń naszej szkoły o profilu

Zawody w Branżowej szkole I stopnia Nr 4 w Siedlcach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Ślusarz

Ślusarz wykonuje różne przedmioty z metalu – części do mechanizmów np. okucia budowlane, montuje i naprawia np. zamki, dorabia do nich klucze.

Mechanik- monter maszyn i urządzeń

Kierowca mechanik

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie

na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej..

Nasz uczeń
o profilu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

www.loremipsum.com

Date 20XX

Write a subtitle here

News headline 05 Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.