Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Ojczyzna - bliskie słowo,W nim serca wszystkie Ojczyzna- zwykłe słowo,Czemu tak bliskie? Ojczyzna - to czas dawny,Ojczyzna - to czas bliski,To miły dom rodzinny i matki oczy jasneOjczyzna - to jest mowa znajoma od kołyskiOjczyzna - to my sami, to serca nasze własne!

subtitle here

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

USTANOWIENIE KONSTYTUCJI 3 MAJ 1791

Konstytucja 3 maja była pierwsząw Europiei drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Autorzy Konstytucji:

król Stanisław August Poniatowski

Ignacy Potocki

Hugo Kołłątaj

Konstytucja była Ustawą Rządową regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej

NAJWAŻNIEJSZEPOSTANOWIENIA KONSTYTUCJI3 MAJA

• zniesienie liberum veto• ograniczenie roli senatu • zniesienie wolnej elekcji i wprowadzenie dziedziczności tronu • zniesienie Unii Polsko-Litewskiej na rzecz państwa unitarnego • uznanie chłopów za część narodu, objęcie opieką „prawa i administracji rządowej”

• nadanie praw mieszczaństwu• uznanie katolicyzmu za jedyną religię panującą w Polsce oraz gwarancja tolerancji religijnej i swobody wyznania • pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi • ograniczenie „złotej wolności szlacheckiej” • wprowadzenie trójpodziału władzy (prawodawcza, wykonawcza, sądownicza).