Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ojczyzna - bliskie słowo,

W nim serca wszystkie Ojczyzna- zwykłe słowo,
Czemu tak bliskie? Ojczyzna - to czas dawny,
Ojczyzna - to czas bliski,
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne
Ojczyzna - to jest mowa znajoma od kołyski
Ojczyzna - to my sami, to serca nasze własne!

subtitle here

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

USTANOWIENIE KONSTYTUCJI


3 MAJ 1791

Konstytucja 3 maja była pierwszą

w Europie
i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Autorzy Konstytucji:

król

Stanisław August Poniatowski

Ignacy Potocki

Hugo Kołłątaj

Konstytucja była Ustawą Rządową regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców

oraz zasady organizacji władzy państwowej

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

• zniesienie liberum veto

• ograniczenie roli senatu
• zniesienie wolnej elekcji i wprowadzenie dziedziczności tronu
• zniesienie Unii Polsko-Litewskiej na rzecz państwa unitarnego
• uznanie chłopów za część narodu, objęcie opieką „prawa i administracji rządowej”

• nadanie praw mieszczaństwu

• uznanie katolicyzmu za jedyną religię panującą w Polsce oraz gwarancja tolerancji religijnej i swobody wyznania

• pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi

• ograniczenie „złotej wolności szlacheckiej”

• wprowadzenie trójpodziału władzy (prawodawcza, wykonawcza, sądownicza).