Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

Transcript

Rekrutacja 2021/2022

17.05 - 21.06

Składanie wniosków do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego).https://opolskie.edu.com.pl/

skladanie wniosków

25.06 - 14.07

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

dostarczenie świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty

23.07 - 30.07

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsatawowej, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

potwierdzenie woli

17.05 - 26.07

Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

wydawanie zaświadczeń

22.07

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

lista kandydatów zakwalifikowanych

02.08

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

lista kandydatów przyjętych

Kliknij w datęa zobaczysz szczegółowe informacje