Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TECHNIK
RACHUNKOWOŚCI


Technik rachunkowości

TT

Technik rachunkowości może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest wiedza z zakresu rachunkowości i finansów. Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić biuro rachunkowe, być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Specjalność manager przedsiębiorstwa umożliwia nabycie kompetencji zarządzania małą firmą.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

Przedmiot rozszerzony

Język

Język angielski

Język angielski w branży ekonomicznej

Zarządzanie przedsiębiorstwem - moduł praktyczny

Prowadzimy nauczanie metodą blended learning - nauka zarządzania w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny i atrakcyjny dla ucznia.

Branżowe Symulacje Biznesowe to narzędzie przeznaczone do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny.
Branżowe Symulacje Biznesowe Zarządzania Projektami przeznaczone do nauki zarządzania projektami. W ramach symulacji uczestnicy stają się Projekt Menedżerami i podejmują realistyczne decyzje związane z prowadzeniem projektu w firmie.

Technik rachunkowości

Klasa ta adresowana jest dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy w przyszłości chcieliby:

 • zarządzać małym przedsiębiorstwem
 • prowadzić rachunkowość w formie własnej działalności lub pracy w przedsiębiorstwie
 • prowadzić analizy finansowe
 • rozliczać daniny publiczne, wynagrodzenia i składki
 • prowadzić projekty (nie tylko unijne) i nimi zarządzać

Księgowy to człowiek interdyscyplinarny, zna prawo, informatykę, ekonomie i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

Rola księgowego

Kompetencje księgowego

TECHNIKUM

Technik rachunkowości

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do:

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo płacowych gospodarki finansowej jednostek

EKA.07- Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nauczyciele ZSEG w Otwocku dbają o rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości u uczniów. W procesie nauczania wykorzystują narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijają kompetencje cyfrowe młodzieży. Stosujemy formy sformalizowane tj. innowacja pedagogiczna lub pojedyncze wydarzenia dodatkowe, będące uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły. Szczególny nacisk kładziemy na pracę w zespole w oparciu o metodę projektów.

Efektem jest udział uczniów w wielu konkursach wymagających posiadania kompetencji kluczowych. Uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów.

Godziny wychowawcze

zostały wzbogacone o treści z zakresu zagadnień współczesnego świata, tj.:

dla nowoczesnych biznesmenów

Etyka biznesu

normy postępowań we wzajemnych relacjach

Trening technik relaksacyjno - antystresowych

Terning umiejętności interpersonalnych

asertywność, praca w zespole, komunikacja

Dress code

Trening umiejętności miękkich tj.:

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Zdolność do współpracy i kierowania zespołem
 • Asertywność
 • Inicjatywę i kreatywność
 • Etyczne postepowanie
 • Pewność siebie i zdyscyplinowanie
 • Odpowiedzialność
 • Chęć do nauki i rozwoju
 • Myślenie logiczne i analityczne

...są one niezbędne w życiu zawodowym księgowego, kadrowego ...

 • aby dobrze wykonywać pracę, niezbędna jest znajomość przepisów prawa administracyjnego i innych mających wpływ na gospodarkę;
 • znajomość systemu podatkowego
 • obsługa prowadzenia ksiąg podatkowych
 • biegłe posługiwanie się programami finansowo - księgowymi, dzięki którym można sprawnie zaksięgować fakturę, zaplanować wypłatę wynagrodzeń,
 • rozliczanie się z US i ZUS, prowadzenie ewidencji przychodów, środków trwałych i kosztów.

Codzienna praca z liczbami wymaga znajomości matematyki aby by sprawnie dokonać obliczeń, sprawdzić poprawność danych i mieć pewność, że nigdzie nie wkradł się błąd.

Egzaminy zawodowe

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności

W zakresie księgowości

Technik rachunkowości 431103
Asystent ds. księgowości 431101

Poziom II

Księgowy 331301

Poziom III

Specjalista ds. rachunkowości 241103
Audytor 242204

Poziom IV

Główny księgowy 121101
Kierownik biura rachunkowego 121102

Poziom I

Poziom V

Biegły rewident 241101

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności

W zakresie kadr i płac

Pracownik ds. osobowych 441501
Pracownik obsługi płacowej 431301

Poziom II

Specjalista ds. kadr 242307
Specjalista ds. wynagrodzeń 242310

Poziom III

Kierownik działu kadrowo - płacowego 121201

Poziom I

Poziom IV

Dyrektor ds. personalnych 112005

Integracja - wycieczki

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

PUŁTUSK - SAVOIR VIVRE PRZY STOLE (Polska)
Dress code w świecie biznesu

Współpracujemy i zwiedzamy

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Z życia klas ekonomicznych - integracja

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Warsztaty na Wyższych uczelniach

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Spotkania ze specjalistami

nawet online

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

i nie tylko ...

Spotkania klasowe

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Czas na zabawę...

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

...wędrówki...

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

...kajaki i ...

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

... staże zawodowe!

w kraju i za granicą

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Nasze przyszłe miejsca praktyk

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Nasze praktyki

Starostwo Powiatowe

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Urząd skarbowy

Biuro Rachunkowe

Dołącz do Naszej społeczności !

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.