Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pravopisné

opakování

Pravidla hry:

Klikni na kostku ⬇️ a posuň seo daný počet polí vpřed.Klikni na hvězdičku 🌟a odůvodni pravopis.Připrav se na další kolo. 🤓x1 = hraješ ještě jednou

x1

Hraješ ještě jednou.

x1

Hraješ ještě jednou.

x1

Hraješ ještě jednou.

x1

Hraješ ještě jednou.

KONEC

x1

Hraješ ještě jednou.

x1

Hraješ ještě jednou.

x1

Hraješ ještě jednou.

x1

Hraješ ještě jednou.

x1

Hraješ ještě jednou.

Čeština doma

//CACHE FENETRE AU CLIC setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //DEFINIT VARIABLES var hsrd = document.querySelectorAll(".hasard"); var idInterval var fois = 1; var lance = 0; var valeur; var avoir; var acacher; //FONCTION LANCE AUTRE FONCTION TOUTES LES 150 ms function lancer() { if (lance == 0) { lance = 1 idInterval = setInterval(tourne, 150); } else { return false; } } //FONCTION QUI AFFICHE TEMPORAIREMENT ET ALEATOIREMENT function tourne() { // CACHE TOUT for (var i = 0; i

Zapom_l, že pom_nky tam nekvetl_, zatímco chrp_ ano.

k mlsnému kocourov_o znám_ch příslov_ch

za rozlehl_m_ pol_Večerní nákup_ m_ nikdy nebavil_.

Zoufal_ žáci utekl_ ze škol_.Bratrov_ vzpomínky na babiččin pov_dlov_ koláč.

Učil_ jsme se o Čapkov_.Maminka čte Čapkov_ knihy.

Děti spal_ na postel_.z Mladé Boleslav_ do Ostrav_

Upaluj zpátky na začátek.

o nenas_tném sultánov_směs_ sol_ v_buchují

Děda byl znám_ _běratel poštovních známek.v_razné nadpis_ m_ zaujal_

Zas_pal nás tajným_ vzkaz_.nově dob_té územ_

s ostrým_ břitvam_do pl_nové troub_

starob_l_ náb_tek z tam_jšího zámkuum_té nádob_ bez jediné slz_

Spis_ pojednával_ o průběhu jeho případu.Ozdobné rám_ zv_šoval_ cenu obrazu.

Ps_ pronásledoval_ m_slivcovu l_šku.Anonymní dopis_ m_ rozčiloval_.

Před hotelem stál_ řidiči s nov_m_ automobil_.Babičku bolel_ kloub_.

Ciz_ jaz_ky znamenal_ pro mnoho lidí problém.Tygři a lv_ se procházel_ ve v_běhu.

Tyto om_l_ se holkám nev_platil_.V lese byl_ _trouchnivělé pařez_.

Drahokam_ a perl_ upoutal_ můj zrak.Naši přátelé přišl_ se sv_m_ přítelkyněm_.

Obraz_ v_sel_ na každé stěně.V Příbram_ se těžil_ vzácné kov_.

Tatínci se cel_ den staral_ o své děti.Pacientky požadoval_ kvalitní služb_.

Mezi řekam_ je schovaná lesní m_tina.Hladov_ kluci byl_ vztekl_.

Zavolal_ švagrov_ _právu o ob_vených v_řích mláďatech.v_sutý most nad řekou

plesniv_ s_rvesel_ krokodýl

draz_ rodičepronikav_ ps_ štěkot

stěhovav_ ptácivrbov_m_ pruty

snaživ_ běžec z_skal medail_ob_dnat si ob_d

se zl_m_ úm_sl_Oddíl_ vojáků odjížděl_ na cvičení.

ryz_ zlatoseriál_ v telev_z_

Na domech vlál_ prapory.Odb_hl a už se neob_vil.

Ekolog_cké problém_ postihl_ mnoho v_spěl_ch zem_ světa.neporozum_l m_

Knihovnu navštěvují mal_ i dospěl_ čtenáři.Jez zdrav_ a střídm_.

byl p_šný a sebevědom_bezvlas_ muž

Prav_ včel_ med je zdrav_.Pozoroval kos_ a pěnkav_.

Ml_nář klop_tl na ml_nici.Na pol_ rostl_ vlčí máky.

Bratrancov_ názory se dědečkov_ nelíbil_.Ps_ se hnal_ za holub_.

dom_nka není pom_nkaOtep_ slám_ jsme skládal_ do stodol_.

Pl_naři nám namontoval_ nov_ pl_noměr.Honza je b_strý a hb_tý kluk.

dej to Pavlov_Halasov_ básnické _bírky

toulav_ ps_dědečkov_ kočky

o m_slivcov_ch puškáchkrálov_ služebníci

žiraf_ s dlouh_m_ krkyDveře se špatně zav_ral_.

slab_ jako mouchaKruté mraz_ udeřil_.

Josefov_ bruslelékařov_ předpis_

Dav_ fanoušků proudil_ na stadion.Lákal_ m_ koše zral_ch broskv_.

Bratrov_ sešity jsem půjčil Karlov_.Napoleonov_ vojáci b_tvu prohrál_.

Nenos sandál_ s barevným_ ponožkam_.Koup_l jsem si dva v_herní los_.

zl_ čarodějovéErbenov_ balady

mil_ přátelé z Morav_s laskav_m učitelem

Rychl_ běžci v_hrál_ ol_mpiádu.Petrov_ bratry pokousal_ sousedov_ ps_.

Drav_ sokol_ se _létl_ na zem.Hověz_ maso m_ nechutná.

Na ulici bl_kal_ dvě lamp_.Dorazil na schůzku s mal_m _požděním.

Hladov_ krtci lovil_ žížal_.Zm_je zas_čela a zm_zela v křov_.