Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Start

Niedziela Miłosierdzia BożegoW pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzone jest w Kościele Katolickim Święto ku czci Bożego Miłosierdzia. Ustanowił je w 2000 roku papież Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

O miłosierdziu Bożym z Dzienniczka św. Siostry Faustyny"Jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej. Największa nędza duszy nie zapala Mnie gniewem, ale się wzrusza serce Moje dla niej miłosierdziem wielkim"(Dz 1739)"Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia Mojego"(Dz 379)."Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego(...)Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego"(Dz 723).

Święto to zostało ustanowione w wyniku objawień mistycznych św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Według nich sam Jezus Chrystus żądał ustanowienia tego święta i dał obietnice związane z nim. Święto poprzedza nowenna do Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. Zabiegi o ustanowienie tego święta sięgają roku 1938 roku, które po śmierci św. Faustyny podjął jej spowiednik bł. ks. Michał Sopoćko.

Przez wiele lat Kościół niechętnie odnosił się do tej inicjatywy, a nawet przez pewien czas zakazał propagowania kultu Bożego Miłosierdzia. Sytuacja zmieniła się dopiero za czasów pontyfikatu Jana Pawła II.Papież Jan Paweł II (1920-2005) niestrudzenie głosił orędzie miłosierdzia wszystkim wiernym i ludziom dobrej woli. Jan Paweł II, niestrudzony pielgrzym i autentyczny sługa miłosierdzia, szedł przez świat i głosił, że nic nie jest bardziej potrzebne człowiekowi niż Miłosierdzie.1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 został ogłoszony świętym.

Pan Jezus ukazał się Siostrze Faustynie i według tej wizji polecił namalować swój obraz.Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady(…)Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).Obraz powstał więc z woli samego Jezusa. Jest znakiem całego orędzia o Bożym miłosierdziu, które przekazał przez św. Siostrę Faustynę.Symbolika obrazuJezus jest w białej szacie. Prawą rękę ma wzniesioną do błogosławieństwa, lewą dotyka szaty na piersiach, skąd wychodzą dwa wielkie promienie: czerwony i blady. Na pytanie o znaczenie promieni Jezus powiedział: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… – Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu (Dz. 299).Te dwa promienie symbolizują więc sakramenty święte, Kościół święty zrodzony z przebitego boku Chrystusa i dary Ducha Świętego, którego biblijnym symbolem jest woda. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie – mówił Pan Jezus – bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299).Jezu, ufam Tobie.Te słowa mówią o pierwszej, podstawowej odpowiedzi człowieka na uprzedzającą miłosierną miłość Boga. Jest nią ufność. Chodzi więc tutaj o postawę dziecka wobec kochającego Ojca, które w sposób bezwarunkowy mu się powierza.Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża (Dz. 326) Te słowa oznaczają spojrzenie miłosierne, zatroskane o człowieka, poszukujące go, które najpełniej objawiło się właśnie na krzyżu Chrystusa. Obraz ukazuje więc zmartwychwstałego Chrystusa, przynoszącego pokój, odpuszczenie grzechów i wszelkie łaski za cenę swej męki i śmierci krzyżowej.Jeszcze za życia Siostra Faustyna otrzymała zapewnienie od Pana Jezusa, że obraz ten pociągnie wiele dusz do Boga i przez niego miłosierdzie Boże działa w duszach (por. Dz. 1379). W kwietniu 1938 roku zapisała w „Dzienniczku”: Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z obrazu tego. Wiele dusz doznaje łask, choć o nich głośno nie mówią. Choć różne są koleje jego, Bóg otrzymuje chwałę przezeń, i wysiłki szatana, i złych ludzi rozbijają się i obracają w nicość. Mimo złości szatana, miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem i czczone będzie przez wszystkie dusze (Dz. 1789).

Święta Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) - była mistyczką, stygmatyczką i apostołką Bożego Miłosierdzia. Teraz można ją odwiedzić w Krakowie - Łagiewnikach - świątyni zbudowanej ku czci Bożego Miłosierdzia, w której św. Jan Paweł II oddał w opiekę cały świat Bożemu Miłosierdziu.18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła katolickiego.