Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LA COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA

i la col·laboració del Dr. Conrad Vilanou

amb el suport del CRAI Unitat de Docència i Serveis Lingüístics

Una iniciativa del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet

Un viatge a través dels llibres de text

Com hem après i com ens han ensenyat

presenten

LA COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Podreu veure l’evolució d’aquests documents que han acompanyat els infants a les escoles curs rere curs. Un company de viatge en la formació escolar que ha anat evolucionant i actualitzant-se al llarg del temps.

Amb aquesta exposició volem mostrar-vos el Fons de Llibre de Text, un dels més peculiars del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet. En destaca especialment la col·lecció de llibres de text de reserva (1834-1970), custodiada en una sala de preservació que no és d’accés lliure al públic. És per aquest motiu que li hem volgut donar la màxima visibilitat mostrant una selecció dels exemplars més singulars.

https://campus.aoc.cat/login/confirm.php?data=2RZR1D7OwJKVsUf/ramonnaya

La col·lecció de llibres de text de reserva, que conté els llibres anteriors a 1970, està formada per més de 6.000 exemplars corresponents a un període de 150 anys. Inclou llibres de text i manuals escolars adreçats principalment als infants en les diferents etapes d’escolarització. Aquestes obres ens permeten veure com era l’ensenyament des de segle XIX fins a mitjan segle XX, quines matèries s’impartien i com podien influir en el seu contingut la religió i la política.

El Fons de Llibres de Text, amb més de 18.000 exemplars, cobreix un període molt extens: des de 1834 fins a l’actualitat. En formen part llibres de text de les diferents matèries escolars, tant dels plans d’ensenyament antics com de l’actual, i hi estan representades les principals editorials catalanes, espanyoles i algunes d’europees.

Plantilla Básica arkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

La biblioteca custodia i preserva aquest fons per facilitar-ne la consulta a futurs mestres i investigadors, amb l’objectiu que puguin fer-ne anàlisis de continguts, estudis comparatius i altres treballs de recerca. Posa a la seva disposició llibres de text i manuals enciclopèdics i de coneixements específics, alguns dels quals es mostren en aquesta exposició. Hi trobareu, per exemple, tractats de gramàtica, mètodes per a l’ensenyament de llengües estrangeres, tractats d’urbanitat o manuals d’aritmètica, d’educació moral i d’educació de les nenes. Veure’ls permet fer-se una idea de com i què s’ensenyava i obtenir una visió de l’evolució de l’ensenyament.

Plantilla Básica DarkPresentacin

Guía básica para crear una presentación genial

Un dels objectius del CRAI UB és garantir la difusió i la preservació del patrimoni bibliogràfic en un entorn digital. Els fons patrimonials de la Universitat de Barcelona estan formats pel singular fons antic, pels fons documentals i per les col·leccions bibliogràfiques, personals i temàtiques, que es poden consultar a la nostra Biblioteca Patrimonial Digital (BiPaDI) i a la a Memòria Digital de Catalunya (MDC). Dins el BiPaDI, hi trobareu la Col·lecció Especial Llibres de Text. Conté la digitalització de 41 títols, entre els quals destaquem El libro de las niñas (1860), de Joaquim Rubió i Ors, Elementos de geometría para los ninos (1847), d’Esteban Paluzíe y Cantalozella i Lo Trovador catalá : llibre de lectura en vers destinat als colegis, de noys y noyas, de Catalunya (1892), d’Antoni Bori i Fontestà.

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

L’esclat de la Revolució Francesa a finals del segle XVIII va provocar que l’escolarització i l’alfabetització es desenvolupessin al llarg del segle XIX i durant les primeres dècades del XX. Així, anar a l’escola es va posar a l’abast de molts infants, tot i que sovint començaven a treballar ben aviat, una situació que va obligar a establir les vacances escolars a l’estiu, per tal que poguessin ajudar en les feines del camp.

S’ha dit que Occident és una cultura del llibre, de manera que durant segles la lectura de la Bíblia va ocupar un lloc privilegiat. De fet, a partir de la Reforma luterana en alguns indrets es va poder llegir la Bíblia en llengua vernacla i així la seva lectura va esdevenir una instància que va afavorir, sobretot al centre d’Europa, l’alfabetització. En aquella conjuntura, un bon nombre de persones van aprendre a llegir, però no necessàriament a escriure. En realitat, en moltes llars la Bíblia era l’únic llibre que existia, fins al punt que quan s’acabava de llegir es tornava a començar, la qual cosa va determinar que fos una lectura intensiva.

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

No debades, diverses congregacions religioses van establir editorials per difondre els seus llibres de text i contribuir a la instrucció i moralització de la societat, per bé que van sorgir empreses (Saturnino Calleja, Hernando, Hijos de Santiago Rodríguez, Bastinos, Blas Camí, Salvatella, etc.) que no es van limitar a produir llibres de text sinó que també van generar materials escolars (pissarres, mobiliari, mapes, esferes, etc.).

Tot i això, i malgrat les deficients instal·lacions escolars a voltes en llocs insalubres i poc adequats, en el segle XIX va sorgir una potent indústria editorial de llibres escolars, que tenia Barcelona com un centre important de producció. Així, els llibres de text es van estendre arreu, no només per l’estat espanyol sinó també a Sud-Amèrica, mercès a les exposicions universals (recordem la de Barcelona de 1888) que es portaven a terme, on es mostraven les novetats editorials amb catàlegs curulls de novetats i materials

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Naturalment, aquest procés d’expansió del llibre de text va coincidir amb la centralització de l’estat, d’acord amb la concepció política lliberal que apostava per la unificació lingüística, política i ideològica del país, gràcies a la gramàtica castellana, al sistema mètric decimal i a l’establiment d’una sèrie de deures cívics d’acord amb els principis polítics de l’estat-nació, aspecte que es fomentava a través de rudiments, compendis i cartilles que promovien un ideal de ciutadania i urbanitat en un moment de trànsit d’una economia agrària a una altra d’industrial amb el creixement de les ciutats.

En realitat, el llibre escolar sintetitzava la visió del món que es tenia en cada moment històric i, per raons d’economia de temps i diners, aquell saber es reunia en un únic llibre, les famoses enciclopèdies, que pel seu caràcter cíclic podien servir durant diversos cursos d’ensenyament –les més conegudes van ser les de l’editor Álvarez durant el franquisme, per bé que en van existir d’altres, com les promogudes per l’editorial Dalmau Carles.

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

La unificació política liberal propugnava l’aprenentatge en la llengua oficial, una situació que va arraconar les llengües pròpies, i així va caldre utilitzar llibres com El auxiliar del maestro catalán en la enseñanza de la lengua castellana de Salvador Genís, que es va editar durant més de cinquanta anys, si més no entre 1869 i 1916. Al seu torn, les nocions del catecisme servien per transmetre una moral cristiana que havia d’orientar la vida dels infants i que, des de l’escola, completava la tasca educativa de l’Església catòlica, que va generar una munió de catecismes i llibres de pietat en què sant Antoni Maria Claret va excel·lir. Així es va aconseguir una mena de fusió entre els ideals de l’estat liberal que exaltava el passat heroic nacional a través dels manuals d’història amb les grans gestes militars i els manaments del dogma catòlic.

Un sistema escolar que per als nois començava a l’escola i acabava a la caserna, que establia un fil conductor entre l’escolarització i la militarització, com posen de manifest llibres com el famós Cuore (1886) d’Edmondo de Amicis, un aplec de lectures patriòtiques per als infants, mentre que les noies eren destinades a l’esfera domèstica, amb les tasques de la llar i la cura dels infants, i per a les quals es van generar un conjunt de manuals d’higiene i economia domèstica, que incloïen nocions de puericultura.

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Al cap i a la fi, els llibres de text, sobretot els de lectura i ciències naturals, que proclamaven l’harmonia i perfecció de l’univers, també constituïen una arma ideològica, perquè, més enllà de la pura instrucció que difonien (gramàtiques i tractats d’aritmètica, principalment, per assolir els coneixements de la lectoescriptura, les quatre regles i la resolució de problemes bàsics de comptabilitat mercantil, per bé que no s’oblidaven les nocions d’agricultura), els llibres de text explicaven històries i narracions que havien de servir per promoure el sentiment moral i patriòtic dels infants.

Tot i això, es constata la presència d’un important nucli de llibres de text de tradició laica i lliurepensadora en el marc de les publicacions de l’Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia que va seguir el deixant d’altres editors com ara Bartomeu Gabarró i Borràs, amb títols de lectura per a infants ben coneguts, com Les aventures d’en Nono (1901) de Jean Grave, sense negligir l’Abecedari de Tolstoi, llibre per a ús de les famílies i de les escoles que va circular a bastament durant els anys de la Segona República.

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

D’aquí que tal vegada servissin per a més d’una generació i que avui siguin el testimoniatge d’un ric passat educatiu que contribueix al coneixement dels discursos pedagògics i de les instàncies didàctiques de l’antigor. I això sense oblidar la seva importància actual per a la formació historicopedagògica dels nostres mestres i educadors, alhora que forneixen un petit tresor amb una pregona càrrega emocional per als que van ser infants en èpoques pretèrites.

No debades, aquella modernitat pedagògica es va posar al servei de la política liberal d’uns estats que s’havien llançat a l’expansió colonial, la qual cosa va donar lloc al sorgiment de la geografia com a matèria escolar, amb els seus consegüents manuals, en un moment en què els llibres de text constituïen un joiell per a moltes famílies, que els guardaven com a veritables relíquies, empolsinats a les golfes de moltes cases.

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Dept. Teoria i Història de l’Educació

Dr. Conrad Vilanou Torrano

En fi, el llibre de text és un testimoniatge humil i senzill, sovint menystingut i oblidat però cabdal i essencial, d’aquell món d’ahir en què la humanitat confiava en l’escola, i nogensmenys, en el poder salvífic dels llibres, que obrien la porta auroral al món del saber, del coneixement i de la sociabilitat. Fet i debatut, el lema d’aquelles editorials no era altre que considerar que el millor llibre és el que més ensenya.

No acaba aquí la cosa, perquè els llibres de text –sovint amb anotacions i dibuixos a llapis o tinta dels que els van utilitzar, amb els noms dels que els van posseir, amb la indicació de la població en què es van utilitzar i el registre de dates– ens retornen a una època anterior. Una època que pot ser compresa a través d’aquestes petites perles bibliogràfiques que són els llibres de text, els quals, malgrat el seu deteriorament, ens traslladen, fins i tot amb la seva aroma de resclosit, a un temps en què l’escola i el llibre de text eren bens escassos i, al seu torn, estimats per una societat que entrava de ple en el món de la lectura –herència directa de la invenció de la impremta– que va perdurar fins a les darreries del segle passat, quan va arribar la cibercultura.

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Anglès

Guía básica para crear una presentación genial

Anglès

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Ciències

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Ciències

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Ciències

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Ciències

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Dibuix

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Dibuix

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Dibuix

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Dibuix

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Francès

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Francès

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Generals

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Generals

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Generals

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Generals

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Geografia

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Geografia

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Geografia

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Geografia

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Història

Guía básica para crear una presentación enial

Història

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Història

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Història

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Hogar

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Hogar

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Hogar

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Hogar

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectura

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectura

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectura

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectura

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectura

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectures

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectures

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectures

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Lectures

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Llengua

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Llengua

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Llengua

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Llengua

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Matemàtiques

Plantilla Básica DarkPresentación

Matemàtiques

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Matemàtiques

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Matemàtiques

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Música

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Música

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Música

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Música

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Química i Física

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Química i Física

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Química i Física

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Química i Física

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Religió

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Religió

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Religió

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Religió

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial

Plantilla Básica DarkPresentación

Guía básica para crear una presentación genial