Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A költészet napja

április 11.

Ezen a napon születettJózsef Attila.

következő

egy vers

József Attila: Ars poeticaKöltő vagyok - mit érdekelneengem a költészet maga?Nem volna szép, ha égre kelneaz éji folyó csillaga.Az idő lassan elszivárog,nem lógok a mesék tején,hörpintek valódi világot,habzó éggel a tetején.

...a magyar írók, költők szerelmi életéről...

Tudj meg olyat, amit eddig nem...

Petőfi Sándor

Arany János

Ady Endre

Babits Mihály

Kosztolányi Dezső

Weöres Sándor

Radnóti Miklós

József Attila

1845-ben találkozott először Petőfi és Nelli, Debrecenben. Petőfi épp el akarta szavalni egy költeményét a színtársulat előtt, de a cenzor nem engedélyezte azt. Egy évvel később, amikor a városban járt, Nelli egy megzenésített versét adta elő a tisztelelétre. Petőfi azonnal bele is szeretett és meg is kérte a kezét - azonban egy pap sem akarta összeadni az akkor még fiatalkorú Nellit és a költőt. Így nem vált belőle Petőfi boldogtalan özvegye, mint ahogy Júliából vált.

Majdnem Petőfiné...

Vissza

Kattints a játékért!

Prielle Kornélia1826 - 1901

Arany János azon kevés költők egyike, akitől szinte egy szerelmes vers sem maradt fenn, a költő ugyanis nagyon ügyelt magánéletére.Több hölgynek is udvarolt, de végül a nála egy évvel időbb Ercsey Juliannát vette feleségül, akiről így írt: "Árva voltál, én szegény: | Nem volt messze olyan össze- | illő pár a földtekén."

Szerelmes versek nélkül?

Vissza

Kattintsa játékért!

"Az én nőm se nem fest, se nem zonográz, se nem öltözik tízszer napjában, de Petőfit olvas."

Vészi Margit édesapja a kor befolyásos lapszerkesztője volt. A dunavarsányi nyaralóban az udvarlók egymásnak adták a kilincset: Ady Endre, Molnár Ferenc, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső. A lány az írók szeme előtt nőtt fel, így egyáltalán nem volt megilletődve tőlük. Ady és Molnár felváltva udvaroltak a lánynak, s ez végig is kísérte fiatalságát.Először Adyba szeretett bele, különösen a tekintetébe. Azonban később feljegyezte, hogy amikor náluk vendégeskedett a férfi, gyakran ordítva ébredt rémálmaiból. Az apja mindenáron távol akarta tartani lányát a hirhedt költőtől, ezért elengedte Párizsba festészetet tanulni, s mire hazatért, Ady már Lédával volt.

Többen is udvaroltak...

Vissza

Kattints a játékért!

Molnár Ferenc felesége lett

Vészi Margit

Elrendezve a nő feje felett...

Vissza

Kosztolányi Dide (Dezső) és Harmos Ilona a Vígszínházban találkoztak. A színősznő egy jó szerződés reményében ment el, az író újságíróként. Egymás mellett ültek, de egészen addig egymásra sem néztek, amíg Kéri Pál újságíró meg nem kérte Kosztolányit, hogy mutassa be a húgának. Ezután sokszor találkoztak, randevúzni kezdtek.Külső hasonlóságuk miatt nem tűntek szerelmes párnak.Abban az időben igen hosszú időnek számító három évig tartott különös kapcsolatuk, míg végül Kosztolányi feleségül kérte.

Azt hitték, a húgom...

Vissza

Kattints a járékért!

Találkozásukra így emlékszik Ilona: "Bevallom nem sokat tudtam ebben az időben Kosztolányi Dezsőről. (...) Ettől fogva figyelni kezdtem verseire."Számos szerelmes levelet váltottak egymással, melyeket szakító levelek követtek.K.D."Semmi bizonoyyság, hogy szeretsz, pedig ebben a pillanatban az életem felét odaadnám egy szavadért. (...) Rettegve gondolok arra, hogy nem kellek neked."H.I."Nem akarok én hozzád feleségül menni, csak nem képzeled, hogy viselném egész életemen keresztül, hogy megakasztottam a karrieredet."

FELESÉGEMNEK...Megszoktalak, akár a levegőt,bármerre nézek, mindenütt te vagy,szekrényem alján, a fiókjaimban,az agyvelőmben és nem veszlek észre.De múltkor este, amikor bejöttélszobámba s mondtál valamit nekem,sok év után egyszerre ráocsudtam,hogy itt vagy és szavadra sem figyelveámulva néztelek. Szemem lehunytam.Ezt hajtogattam csöndesen magamban:"Megszoktam őt, akár a levegőt.Ő adja nékem a lélegzetet."1931

Gyarmati Fanni (Fifi) és Radnóti Miklós (Mik) már iskolás koruk óta ismerték egymást - ugyanahhoz a tanár-házaspárhoz jártak matematika korrepetálásra. Egyikükben sem volt kétség, hog egymással akarják leélni életüket, s ezt a mély bizalmi viszonyt még Miklós hűtlensége sem rendítette meg. Hatévi házasság után beleszeretett Fifi festőnő barátnőjébe, Beck Juditba (aki férjes asszony volt). Miklós semmit sem tartott titokban felesége előtt.Fifi így írt naplójában: "Ha Miklósnak örömöt okoz, örüljön."1942-ben Radnóti már úgy ír feleségének levelet a munkaszolgálatból, hogy ez a kapcsolat véget ért.

Feleségem barátnője...

Vissza

Info

Svábhegy, 1940 nyaraSvábhegy, 1940 nyara

Svábhegy, 1940 nyaraMik, Fifi, Judit

Radnóti levele Fifinek:"Imádlak, és még szeretni sem hagyod magad. Hisz értelek én, tudom, hogy mit gondolsz. De tévedsz! Teljesen helytelenül látod a "J-ügyet" is. Igen, ez van... Inkább volt! De nem úgy, ahogy gondolod! Szeretlek! Téged szeretlek! És Terajtad kívül minden csak játék! Küldök egy verset is néked Édes! Kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Ellopott percekben, zűrben írom hetek óta már. Egy kicsit bocsánatkérés is ez a Harmadik eclogáért."

A költő és a szobrásznő egy temetőben randevúzott először. Annyira belemerültek a beszélgetésbe, hogy rájuk esteledett és a temető kapuját is bezárták. Reggel úgy léptek ki a kapun, hogy mind a ketten tudták, össze fognak házasodni.

Az első randevú...

Vissza

Kattints a járékért!

0:00

1946

Károlyi Amy

"Amikor férjhez mentem Sanyihoz, az valahogy az irodalmi életnek nem tetszett. Ariel meg Puck ne házasodjon meg, ugyan ki az, aki őt elkanyarta, ilyen hangulat volt." (részlet Károlyi Amy naplójából)

Vissza

Kattints a játékért!

“Költő szerelme szalmaláng, azért oly sebes és falánk.” - József Attila

Vágó Márta

Kozmutza Flóra

Szántó Judit

Vissza

Kattints a járékért!

A huszonhárom éves József Attila 1928 elején ismerte meg a huszonöt éves Vágó Mártát. A lány családja gyakran rendezett felolvasásokat, melyre a Nyugatosok állandó vendégek voltak, s egyszer elvitték magukkal Attilát is. A költőnek először a lány műveltsége imponált, s ez hamar átcsapott szerelmi kapcsolatba.A nő nemcsak érzelmileg, hanem szellemileg is hatással volt a költőre - tőle hallott először a szociológia tudomábyáról és Bergson filozófiájáról.Már a házasságot tervezgették, amikor a lány apja próba elé állítota őket: egy évet kell külön elviselniük (Márta Londonban tanul, József Attila polgári foglalkozás után néz). Az apának lett igaza - nem házasodtak össze.

József Attila levele:"Tudom, hogy most már nem szeretsz, írod is, hogy nagyon-nagyon végtelenül szerettél - így mondod, múlt időben. Én nagyon szeretlek most is, minden ingadozásod és mindenek ellenére. Félre sem vonulok, nem is lépek elő, vagyok és leszek, ahol, ahogyan hagsz. Csókot sem fogok kérni én most már soha, de ha szólsz, megöllelek. Történni fogok csupán úgy és ahogy akarod. Ölel, Attila."Márta ezután szakító levelet küldött Attilának.Márta Berlinben megházasodott, de elvált és hazatért.Újra találkoznak, de ez a második szerelem ből sem lett házasság.

Vissza

József Attila: Végül

Kazánt súroltam; vágtam sarjat; elnyúltam rothadt szalmazsákon; bíró elítélt; hülye csúfolt; pincéből tódult ragyogásom. Csókoltam lányt, aki dalolva ropogós cipót sütött másnak. Ruhát kaptam és könyvet adtam a parasztnak és a munkásnak. Egy jómódú lányt szerettem, osztálya elragadta tőlem. Két naponként csak egyszer ettem és gyomorbajos lett belőlem. Éreztem, forgó, gyulladásos gyomor a világ is és nyálkás, gyomorbeteg szerelmünk, elménk s a háború csak véres hányás.

S mert savanykás csönd tölti szánkat, szívembe rúgtam, ordítson már! Hogyan is hagyna dolgos elmém feldtető, de bérdaloknál. Kínáltak pénzt nagy sok bosszúmért, pap mondta: Fiam, szállj az úrhoz! S tudtam, ki üres kézzel tér meg, baltát, kapát meg köveket hoz. Villogó szívű, győzni bíró vagyok, kinek kell legyen kedve igazat tenni, pártot állni, ím, e szigorú emlékekre. De emlékhez mi közöm nékem? Rongy ceruzámat inkább leteszem s köszörülöm a kasza élit, mert földünkön az idő érik, zajtalanul és félelmesen.

1926 nyara-1930

Vissza

Kattints a járékért!

Három költő múzsája...

Hogy József Attilát és Illyés Gyulát megihlette ez a szép és okos nő, azt ma már minden kisdiák tudja. De hogy Szabó Lőrinc és Flóra között szenvedélyes szerelem dúlt, csak a legújabb kori kutatások világították meg.József Attila 1937. február 20-án ismerkedett meg utolsó szerelmével, Flórával. A költő utolsó hónapjairól írt könyvében Flóra így magyarázza a hirtelen és rendkívül heves szerelmi fellobbanást: „Menedéket keresett. Az elképzelt minta lehetett meg benne, annyi csalódás, keserűség, árvaság után még fokozottabban, s erre a kész helyre tett be most, azonnal engem.”József Attila már második találkozásukon feleségül kérte Flórát, s utolsó életesélyként vetette bele magát ebbe a szerelembe. Flóra azonban titkon Illyés Gyulához vonzódott, de nem mutathatta ki érzelmeit, mert a férfi még házas volt.

Vissza

József Attila: Flórának

bámultam a Dunát, megáradt,libegtetett leveles ágat, úgy kanyarított sok fodort, deszkát harapdált és sodort olyan sok szép villogó dinnyét a sárga ár, hogy el se hinnéd és én se hinném el talán, ha nem tenéked mondanám.Piros almák is ringatóztak, zöld paprikák bicegve úsztak, most ez, majd az lett volna jó. S állt és bólintott a hajó.Ilyen lenne az űri szemle. Milyen szép! – bólintva mindenre, meglátnám, milyen kéken ég az ég, mely hozzád illenék.

Mert a mindenség ráadás csak,az élet mint az áradás csap a halál partszegélyein túl, űrök, szívek mélyein túl, túl a hallgatag határon, akár a Duna akkor nyáron… Mert szeretsz s nyugton alhatom, neked én be is vallhatom az elmulástól tetten érten, hogy önmagamba én se fértem, a lelkem azért közvagyon s azért szeretlek ily nagyon.1937. március

Most azon muszáj elmerengnem: hogy ha te nem szeretnél engem, kiolthatnám drága szenem, lehunyhatnám fáradt szemem. Mert jó meghalni. Tán örülnék, ha nem szeretnél így. Kiülnék a fehérhabú zöld egek, fecsegő csillagfellegek mellé a nyugalom partjára, a nem üres űr egy martjára, szemlélni a világokat, mint bokron a virágokat.Hajósinas koromban, nyáron, a zörgő, vontató Tatáron, egy szép napon munkátlanul, mint aki örömöt tanul,

Vissza

Kattints a járékért!

A Mártával való szakítás évében ismerkedtek meg. A nőben inkább anyai szeretet, szolidaritás, szánalom, és tehetsége iránti tisztelet volt a költő iránt. Bár hat évig egymás mellett éltek, és Judit igyekezett mindent megtenni a költőért, nem beszélhetünk szerelemről közöttük. József Attila hatszor kísérelt meg öngyilkosságot ez idő alatt. József Jolán így látta kettejük kapcsolatát: „Judit szerette Attilát és szerette a verseket. Dolgozott, robotolt, verekedett Attiláért, de kopott retiküljében hordta volt férjének fényképét. Néha megmutatta: Nézd, milyen szép férfi. Milyen intelligens homloka van. Milyen szája… Attila túlfűtött heve égig lobogott. Szerelmes csodálattal csüngött asszonyán. Judit tudta, hogy Attila nagy költő. És azt akarta, hogy nagyon nagy költő legyen. Mindent megtett érte. Kilincselt szerkesztőségekben. Sírt és könyörgött. Elhelyezte verseit, szóba állt gyűlölt emberekkel. Egész nap dolgozott, s munkája után otthon mosott és vasalt, hogy tiszta inge legyen másnap Attilának.”(1940)

Vissza

József Attila: Judit

Fosztja az ősz a fákat, hüvösödik már, be kell gyújtani. Lecipeled a kályhát, egyedül hozod, mint a hajdani hidegek idejében, még mikor, kedves, nem öleltelek, mikor nem civakodtam s nem éreztem, hogy nem vagyok veled. Némább a hosszabb éjjel, nagyobb a világ s félelmetesebb. Ha varrsz, se varrhatod meg közös takarónk, ha már szétesett.

Hideg csillagok égnek tar fák ága közt. Merengsz még? Aludj, egyedül alszom én is. Huzódzkodj össze s rám ne haragudj. (1936) Arcodon könnyed ott ragadt kicsike kezed megdagadt kicsim ne búsulj tartsd magad azért hogy rongyoskodsz velem szövetség ez s nem szerelem… (1930 és 1934 között keletkezett töredék)

76oui

Vissza

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük - természetesen nemcsak őt, hanem a költészetet, a lírát magát is.

ha telefonról vagy

65oui

Vissza

ha telefonról vagy

Vissza

65oui

ha telefonról vagy

Vissza

Hallgass meg néhány feldoglozást József Attila versei közül!

Mama

Tiszta szívvel

Óh szív nyugodj

Keresek valakit

Miért hagytál el, hogyha kívánsz

Vissza

SUDOKU

A költők akár emotikonokat is használhattak volna az érzéseik kifejezésére.

Húzd oda, ami hiányzik!

Soronként haladj!

Ügyes vagy!

Húzd oda, ami hiányzik!

Soronként haladj!

<nombre>X</nombre> <script></script>

Téged nem lehet megállítani!

Húzd oda, ami hiányzik!

Soronként haladj!

<nombre>X</nombre> <script></script>

Profi vagy!Gratulálok!

Vissza

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben. Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan, Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.”( Arany János: Toldi)

Zárásnak egy vers emotikonokkal.Felismered?

Dobble

Kattintások

15

#

Keress egy párt a játékhoz!Az nyer, aki előbb megtalálja az azonos szimbólumot!

A Dobble egy gyors pörgős, könnyen tanulható kártyajáték. A feladat az azonosságok felismerése a kártyák között.A szívecskék mutatják az életet.A csillagokkal felezheted a megjelenő ikonokat.

Vissza

Vissza