Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STONEHENGE

Interactive Image

BANFF NATIONAL PARK

Interactive Image

MARS

Interactive Image

THE ROMAN COLOSSEUM

Interactive Image

THANKSGIVING GENIALLY

Interactive Image

THE EUKARYOTIC CELL

Interactive Image

ANCIENT EGYPT

Interactive Image

Transcript

Zwierzęta na wsi

1

2

3

5

6

4

7

kliknij na traktor

Obejrz film, a dowiesz się jak nazywająsię zwierzątka i ich potomstwo.


https://www.youtube.com/watch?v=17pEP4eO7mM


Twoje zadanie polega na odkrywaniu kart i wykonaniu polecenia.


https://wordwall.net/pl/resource/13878832/zwierz%c4%99ta-na-wsi


Teraz przyszedł czas na memory. Poćwiczymy spostrzegawczość. Odkrywaj po dwie takie same karty.

https://learningapps.org/display?v=pmki4q3m321


Rozwiąz zagadki.

https://learningapps.org/display?v=pznyuxnp521


Posłuchaj piosenki i wymień jakie zwierzątka występowały w utworze.

https://www.youtube.com/watch?v=sY1jT8_LIx0


Ciekawe czy wiesz, jakie odgłosy wydają zwierzęta mieszkające na wsi. Zakręć kołem i spróbuj je naśladować.


https://wordwall.net/pl/resource/13882044/odg%c5%82osy-zwierz%c4%85t


https://youtu.be/dvSAoxWiVT4

Podziel wyrazy na sylaby :


sto - do - ła

ku - ra

ko - gut

o - wiecz - ka

świn - ka

koń

kro - wa

zag - ro da

Narysuj dowolne zwierzątko


https://view.genial.ly/5eb0257349966b0d12b24af7/interactive-content-tablica-do-rysowania