Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bludiště - přídavná jména

Projdi bludištěm - pokud je slovní spojení napsáno správně, pokračuj na pole po červené šipce. Jestliže slovní spojení obsahuje chybu, pokračuj na pole, na které ukazuje modrá šipka. Cestou sbírej písmena a v cíli z nich sestav smysluplné slovo.

Start

Výborně, toto je super začátek, teď se rozhodni, kam půjdeš dál.

Výborně, zvolil/a jsi správnou cestu, mezi včelími úly bylo správně.

Pokračuj dál.

Promiň, slovní spojení bylo správně.

mezi včelími úly

mezi včelými úly

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Výborně, opět jsi zvolil/a správnou cestu, v protilehlích rozích obsahuje chybu.

Pokračuj dál.

Promiň, slovní spojení bylo špatně.

v protilehlích rozích

v protilehlých rozích

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Dobrá volba. Slovní spojení ryzý drahokamy obsahuje chybu.

Pokračuj dál.

Promiň, slovní spojení bylo špatně.

ryzí drahokamy

ryzý drahokamy

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Paráda, na Vojtových lyžích bylo správně.

Pokračuj dál.

Promiň, slovní spojení bylo správně.

na Vojtových lyžích

na Vojtovích lyžích

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Skvěle, povahový rys je napsán bez chyby.

Pokračuj dál.

Promiň, slovní spojení bylo správně.

povahový rys

povahoví rys

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Správné rozhodnutí - slovní spojení manželé Novákovy obsahuje hrubku.

Pokračuj dál.

Promiň, slovní spojení bylo špatně.

manželé Novákovi

manželé Novákovy

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Výborně, spojení Liborovy obrázky je bez chyby.

Pokračuj dál.

Promiň, slovní spojení bylo správně.

Liborovy obrázky

Liborovi obrázky

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Správně zvolená cesta, s cizý ženou obsahuje chybu.

Už jsi skoro v cíli.

Promiň, slovní spojení bylo špatně.

s cizí ženou

s cizý ženou

Ještě tu je ale možnost, jak se zachránit. Klikni na variantu bez chyby a můžeš pokračovat dál, v opačném případě se vracíš na začátek.

Vítězství je tvoje, gratuluji.