Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"BACZYŃSKI" ZAPRASZA

Witaj w IV LOim. K.K. Baczyńskiego!Zapraszamy w podróżpo wiedzę i sukces...

U NAS NIGDY SIĘ NIE ZGUBISZ!!!WYBIERZ KIERUNEK DOKĄD CHCESZ IŚĆ...

REKRUTACJA

DYREKCJAZESPOŁU SZKÓŁ NR 4

DYREKTORmgr Kazimierz Mendala

WICEDYREKTORmgr inż. Anna Hazy

Dzięki ich zaangażowaniu, wiedzyi zarządzaniu, szkoła wspaniale się rozwija!

SEKRETARIAT

Agnieszka Safandowska

Anna Dymkowska

Te Panie zawsze Ci pomogą!

Potrzebujesz wsparcialub rozmowy?

PEDAGODZY SZKOLNI

Małgorzata Frąckiewicz Maria Chałaczkiewicz

Nasze Panie pedagog zawsze Cię wysłuchają!

DORADCA ZAWODOWY

Nie wiesz jaki zawód wybrać?Jakie studia?Nie masz pomysłu na swoją karierę?

Anna Ostrowska

Nie martw się!Doradca pomoże Ci znaleźć właściwy kierunek rozwoju!

BIBLIOTEKA

Jolanta WojewodaGrażyna Gamalczyk-Chmielewska

"Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki"Joanne K. Rowling

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Irina Wyrwa

Jeśli poczujesz się źle, pielęgniarka szkolna się Tobą zaopiekuje!

Poznaj kierunki kształcenia 2021/2022

REKRUTACJA2021/2022

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

KLASAHUMANISTYCZNO-KULTUROWA

KLASAPOLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

REKRUTACJA2021/2022

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

KLASAHUMANISTYCZNO-KULTUROWA

KLASAPOLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

szkoła wielu możliwości

zestawienie profili

KALENDARZ REKRUTACJI 2021/2022 - IV LO WŁOCŁAWEK

17 maja- 21 czerwca2021Składanie wniosków

25 czerwca- 14 lipca 2021Uzupełnieniewniosku

do 14 lipca 2021Weryfikacja wniosków

2 sierpnia 2021 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 - 30 lipca 2021 Potwierdzenie woli przyjęcia

22 lipca 2021 Ogłoszenie list kandydatów

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli przyjęciaw postaci przedłożenia:a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowejb) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

1

2

3

4

5

6

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszejIV LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGOim. K.K. Baczyńskiego we Włocławkudo 21 czerwca, do godz. 15:00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:a) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 2 sierpnia, godz. 12:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca, godz. 12:00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowejb) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W IV LO

REKRUTACJA2021/2022

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

KLASAHUMANISTYCZNO-KULTUROWA

KLASAPOLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

szkoła wielu możliwości

zestawienie profili

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

Lubisz podróżować i poznawać nowe kraje? Stawiasz na języki?

Ta klasa jest dla Ciebie idealna!

A może chcesz pracować w branży turystycznej?

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

Klasa objęta jest patronatemBiura Turystycznego Rainbow Tours!

Uczniowie tej kasy wyposażani sąw strój służbowy oraz biorą udział w licznych warsztatach animatora czasu wolnego.

Przedmioty rozszerzone: geografia j. polski j. angielski

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

filologia angielskaiberystyka gospodarka turystyczna krajoznawstwo i turystyka historyczna turystyka i rekreacja kierunki filozoficzne geografia geologia geodezja i kartografia urbanistyka

Jakie studia po ukończeniu nauki:

KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

Klasa ta łączy dwie sfery:humanistyczno-filozoficznąoraz przyrodniczo-medyczną.

Stwarza okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem oraz pozwala rozwijać talenty dziennikarskie.

KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: j. polskibiologiaj. angielski

Klasa o tym kierunku rozbudza także zainteresowanienaukami przyrodniczymi i medycznymi.

KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

Jakie studia po ukończeniu nauki:

kierunki medyczne i farmaceutyczne biologia i bioanalityka, biotechnologia analityka medyczna dietetyka kosmetologia pedagogika,psychologiapraca socjalna, resocjalizacja filologia polska dziennikarstwo teatrologia, komunikacja społeczna kulturoznawstwo socjologia, politologiai wiele innych.

KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

Lubisz kino i teatr?Chcesz rozwijać pasjew kole recytatorskim i aktorskim?

Wybierz ten kierunek,a nie pożałujesz!

KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

To m.in.: rozwijanie wrażliwości humanistycznej, pasji czytelniczych, aktywne uczestnictwow ważnych wydarzeniach kulturowychi spotkaniach z twórcami kultury.

Przedmioty rozszerzone: j. polskihistoriaj. angielski

Uczniowie uczestniczą w dodatkowych warsztatach teatralnychwe współpracy z Teatrem Impresaryjnymwe Włocławku lub warsztatach filmowych.

KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

prawo socjologiapedagogika, psychologiapolitologia polityka społeczna filologia polska filologia angielska dziennikarstwo, public relations teatrologia, komunikacja społeczna historia sztuki i ochrona dóbr kultury kulturoznawstwo filozofia i wiele innych.

Jakie studia po ukończeniu nauki:

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

Jesteś wysportowany?Lubisz survival i zajęcia w terenie?A może chcesz nauczyć się strzelać?

Wybierz ten kierunek, jeśli wiążesz przyszłość z pracąw służbach mundurowych!

W oczekiwaniu na certyfikatMinistra Obrony Narodowej

Dzięki współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień uczniowie objęci są szkoleniem pod okiem profesjonalistów.

Edukacja wojskowa to m.in.:wiedza i umiejętności z zakresu prawa, musztry, wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony.

Przedmioty rozszerzone: historiawosj. angielski

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

Jakie studia po ukończeniu nauki:

wszystkie uczelnie wojskowe szkoły służby pożarniczej prawo prawo administracyjne bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo narodowe zarządzanie i administracja pedagogika z resocjalizacją kryminalistyka socjologia i wiele innych cywilnych studiówna pokrewnych kierunkach.

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

Marzysz o pracy w policji, ochronie,służbie celnej lub więziennej?

Liczne szkolenia strzeleckie i taktyczne, zawody sportowe i proobronne to tylko niektóre zajęcia, w których możesz sprawdzić swoje możliwości.

Przedmioty rozszerzone: geografiawosj. angielski

Współpracujemy z Komendą Miejską Policjiwe Włocławku, dzięki której będziesz miał zajęciaz profesjonalistami!

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

Jakie studia po ukończeniu nauki:

stosunki międzynarodowe szkoły służb mundurowych prawo administracja bezpieczeństwo publiczne zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie regionalne edukacja dla bezpieczeństwa polityka regionalna bezpieczeństwo narodowei wiele innych.

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

Patronat Rainbow Tours oraz współpraca z instytucjami państwowymi!

Wysokie osiągnięciasportowe!

Wsparcie pedagogów i doradcy zawodowego!

DLACZEGOIV LO?

Nowoczesne zaplecze sportowe - siłownia, sala tenisowa i ORLIK!

Strzelnica sportowa i laserowa!

Szkolne Obserwatorium Astronomiczne!

Kreatywny Samorząd i Parlament Uczniowski!

Przyjazna biblioteka!

Pielęgniarka szkolna i higienistka stomatologiczna!

Możliwość podjęcia pracy jako animator czasu wolnego!

Wycieczki krajowe i zagraniczne!

Dostęp do WiFi!

Sklepik szkolny!

Życzliwa i twórcza atmosfera!

Bogate życie kulturalnei społeczne - coroczny koncert Dzieci Dzieciom promujący talenty dzieci, wolontariat, Wojewódzki Konkurs Recytatorski oraz inne imprezy szkolne!

Bogata oferta języków obcych, nowoczesna pracownia językowa!

www.baczynski.org

ZAPRASZAMY!