Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"BACZYŃSKI" ZAPRASZA

Witaj w IV LO
im. K.K. Baczyńskiego!
Zapraszamy w podróż
po wiedzę i sukces...

U NAS NIGDY SIĘ NIE ZGUBISZ!!!

WYBIERZ KIERUNEK DOKĄD CHCESZ IŚĆ...

REKRUTACJA

DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4

DYREKTOR

mgr Kazimierz Mendala

WICEDYREKTOR

mgr inż. Anna Hazy

Dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy
i zarządzaniu, szkoła wspaniale się rozwija!

SEKRETARIAT

Agnieszka Safandowska

Anna Dymkowska

Te Panie zawsze Ci pomogą!

Potrzebujesz wsparcia
lub rozmowy?

PEDAGODZY SZKOLNI

Małgorzata Frąckiewicz
Maria Chałaczkiewicz

Nasze Panie pedagog zawsze Cię wysłuchają!

DORADCA ZAWODOWY

Nie wiesz jaki zawód wybrać?
Jakie studia?
Nie masz pomysłu na swoją karierę?

Anna Ostrowska

Nie martw się!
Doradca pomoże Ci znaleźć właściwy kierunek rozwoju!

BIBLIOTEKA

Jolanta Wojewoda
Grażyna Gamalczyk-Chmielewska

"Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki"

Joanne K. Rowling

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Irina Wyrwa

Jeśli poczujesz się źle, pielęgniarka szkolna się Tobą zaopiekuje!

Poznaj kierunki kształcenia 2021/2022

REKRUTACJA
2021/2022

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA


KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

KLASA

HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

KLASA

POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

REKRUTACJA
2021/2022

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA


KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

KLASA

HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

KLASA

POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

szkoła wielu możliwości

zestawienie profili

KALENDARZ REKRUTACJI 2021/2022 - IV LO WŁOCŁAWEK

17 maja

- 21 czerwca 2021
Składanie wniosków

25 czerwca

- 14 lipca 2021
Uzupełnienie
wniosku

do 14 lipca 2021

Weryfikacja wniosków

2 sierpnia 2021

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 - 30 lipca 2021

Potwierdzenie woli przyjęcia

22 lipca 2021

Ogłoszenie list
kandydatów

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo pełnoletniego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

1

2

3

4

5

6

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej IV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku

do 21 czerwca, do godz. 15:00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

a) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 2 sierpnia, godz. 12:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca, godz. 12:00.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W IV LO

REKRUTACJA
2021/2022

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA


KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

KLASA

HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

KLASA

POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

szkoła wielu możliwości

zestawienie profili

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

Lubisz podróżować i poznawać nowe kraje? Stawiasz na języki?

Ta klasa jest dla Ciebie idealna!

A może chcesz pracować w branży turystycznej?

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

Klasa objęta jest patronatem

Biura Turystycznego Rainbow Tours!

Uczniowie tej kasy wyposażani są
w strój służbowy oraz biorą udział w licznych warsztatach animatora czasu wolnego.

Przedmioty rozszerzone:
geografia
j. polski
j. angielski

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

filologia angielska
iberystyka
gospodarka turystyczna
krajoznawstwo i turystyka historyczna
turystyka i rekreacja
kierunki filozoficzne
geografia
geologia
geodezja i kartografia
urbanistyka

Jakie studia po ukończeniu nauki:

KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

Klasa ta łączy dwie sfery:
humanistyczno-filozoficzną
oraz przyrodniczo-medyczną.

Stwarza okazję do rozwijania zainteresowań teatrem i kinem oraz pozwala rozwijać talenty dziennikarskie.

KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone:
j. polski
biologia
j. angielski

Klasa o tym kierunku rozbudza także zainteresowanie
naukami przyrodniczymi i medycznymi.

KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA

Jakie studia po ukończeniu nauki:

kierunki medyczne i farmaceutyczne
biologia i bioanalityka, biotechnologia
analityka medyczna
dietetyka
kosmetologia
pedagogika, psychologia
praca socjalna, resocjalizacja
filologia polska
dziennikarstwo
teatrologia, komunikacja społeczna
kulturoznawstwo
socjologia, politologia
i wiele innych.

KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

Lubisz kino i teatr?
Chcesz rozwijać pasje
w kole recytatorskim i aktorskim?

Wybierz ten kierunek,
a nie pożałujesz!

KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

To m.in.: rozwijanie wrażliwości humanistycznej, pasji czytelniczych, aktywne uczestnictwo
w ważnych wydarzeniach kulturowych
i spotkaniach z twórcami kultury.

Przedmioty rozszerzone:
j. polski
historia
j. angielski

Uczniowie uczestniczą w dodatkowych warsztatach teatralnych
we współpracy z Teatrem Impresaryjnym
we Włocławku lub warsztatach filmowych.

KLASA HUMANISTYCZNO-KULTUROWA

prawo
socjologia
pedagogika, psychologia
politologia
polityka społeczna
filologia polska
filologia angielska
dziennikarstwo, public relations
teatrologia, komunikacja społeczna
historia sztuki i ochrona dóbr kultury
kulturoznawstwo
filozofia i wiele innych.

Jakie studia po ukończeniu nauki:

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

Jesteś wysportowany?
Lubisz survival i zajęcia w terenie?
A może chcesz nauczyć się strzelać?

Wybierz ten kierunek, jeśli wiążesz przyszłość z pracą
w służbach mundurowych!

W oczekiwaniu na certyfikat Ministra Obrony Narodowej

Dzięki współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień uczniowie objęci są szkoleniem pod okiem profesjonalistów.

Edukacja wojskowa to m.in.:
wiedza i umiejętności z zakresu prawa, musztry, wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony.

Przedmioty rozszerzone:
historia
wos
j. angielski

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

Jakie studia po ukończeniu nauki:

wszystkie uczelnie wojskowe
szkoły służby pożarniczej
prawo
prawo administracyjne
bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo narodowe
zarządzanie i administracja
pedagogika z resocjalizacją
kryminalistyka
socjologia i wiele innych cywilnych studiów
na pokrewnych kierunkach.

KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

Marzysz o pracy w policji, ochronie,
służbie celnej lub więziennej?

Liczne szkolenia strzeleckie i taktyczne, zawody sportowe i proobronne to tylko niektóre zajęcia, w których możesz sprawdzić swoje możliwości.

Przedmioty rozszerzone:
geografia
wos
j. angielski

Współpracujemy z Komendą Miejską Policji
we Włocławku, dzięki której będziesz miał zajęcia
z profesjonalistami!

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

Jakie studia po ukończeniu nauki:

stosunki międzynarodowe
szkoły służb mundurowych
prawo
administracja
bezpieczeństwo publiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie regionalne
edukacja dla bezpieczeństwa
polityka regionalna
bezpieczeństwo narodowe
i wiele innych.

KLASA MUNDUROWA O PROFILU POLICYJNYM

Patronat Rainbow Tours oraz współpraca z instytucjami państwowymi!

Wysokie osiągnięcia
sportowe!

Wsparcie pedagogów i doradcy zawodowego!

DLACZEGO
IV LO?

Nowoczesne zaplecze sportowe - siłownia, sala tenisowa i ORLIK!

Strzelnica sportowa i laserowa!

Szkolne Obserwatorium Astronomiczne!

Kreatywny Samorząd i Parlament Uczniowski!

Przyjazna biblioteka!

Pielęgniarka szkolna i higienistka stomatologiczna!

Możliwość podjęcia pracy jako animator czasu wolnego!

Wycieczki krajowe i zagraniczne!

Dostęp do WiFi!

Sklepik szkolny!

Życzliwa i twórcza atmosfera!

Bogate życie kulturalne

i społeczne - coroczny koncert Dzieci Dzieciom promujący talenty dzieci, wolontariat, Wojewódzki Konkurs Recytatorski oraz inne imprezy szkolne!

Bogata oferta języków obcych, nowoczesna pracownia językowa!

www.baczynski.org

ZAPRASZAMY!